ÄKT julkaisi oppilaitoksille ja yrityksille tekijänoikeudellisen oppaan

ÄKT julkaisi oppilaitoksille ja yrityksille tarkoitetun tekijänoikeudellisen tietoturvaoppaan


Oppaan tavoitteena on informoida oppilaitoksia ja yrityksiä niistä teknisistä ja oikeudellisista riskeistä, joita niiden tietoverkkojen ja tietoliikenneyhteyksien käyttäminen tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin (mm. musiikki) luvattomaan massakopiointiin ja levitykseen aiheuttaa. Esimerkkinä tästä on opiskelijoiden ja työntekijöiden harjoittama internetin peer to peer (P2P) eli vertaisverkkopalvelujen käyttäminen yhteisöjen tietoverkon ja tietoliikenneyhteyksien kautta. Vertaisverkkopalvelujen välityksellä tarjottava materiaali on pääosin tekijänoikeudellisesti suojattua ja ilman lupaa jaossa.


Yhteisöjen tietoverkkojen käyttäminen tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin levitykseen saattaa aiheuttaa yhteisölle oikeudellisten ja taloudellisten seuraamuksien lisäksi myös muunlaisia ongelmia ja riskejä, mm.

– vertaisverkkopalvelujen laajamittainen käyttö tukkii tehokkaasti yhteisön tietoliikenneyhteydet. USA:ssa tehtyjen tutkimusten mukaan tiettyinä ajankohtina jopa yliopistojen tietoliikenneyhteydet saattaavat olla lähes 100 prosenttia vertaisverkkopalvelujen käytössä.

– yhteisöjen omat tietokannat ja tietoverkot altistuvat viruksille ja erilaisille virusohjelmille

– vertaisverkkojen tarjonta käsittää usein myös musiikkitiedostoiksi naamioitua sisällöltään lainvastaista materiaalia, kuten esim. pornograafista materiaalia.

– sallimalla tietoverkkojensa välityksellä tapahtuvan lainvastaisen materiaalin käytön oppilaitokset ja yritykset antavat opiskelijoilleen ja työntekijöilleen täysin väärän viestin henkisen omaisuuden arvostamisesta ja sen suojaamisen tarpeellisuudesta

Opas on osa kansainvälisen äänitetuottajajärjestön IFPI:n toteuttamaa laajempaa kansainvälistä kokonaisuutta. Vastaava opas julkaistaan samanaikaisesti kahdessakymmenessä maassa kahdeksalla eri kielellä. Opasta tullaan Suomessa jakamaan oppilaitoksille, julkisyhteisöille, sekä yrityksille.


Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen valvonnassa on selkeästi nähtävissä se, että eri yhteisöjen nopeita verkkoyhteyksiä ja konekapasiteettia käytetään niin yksittäisten käyttäjien kuin myös kansainvälisten järjestäytyneiden warez-ryhmien harjoittamaan verkkopiratismiin. Suomessa on ollut oikeustapauksia nettipiratismin osalta ja erilaisiin toimenpiteisiin ollaan valmiita tarvittaessa myös jatkossa. Kuitenkin keskeistä on TTVKn mukaan yleisen tekijänoikeudellisen tietoisuuden lisääminen, henkisen omaisuuden arvon kunnioittaminen ja tekniikan käyttö lailliseen toimintaan.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset