Usein kysyttyä

Usein kysyttyä tekijänoikeudesta

Kuka valvoo tekijänoikeuksia?

Tekijänoikeudenloukkaukset ovat nk. asianomistajarikoksia. Tekijänoikeuden haltijan on valvottava itse oikeuksiaan. Syyttäjällä on kuitenkin itsenäinen syyteoikeus erittäin tärkeän yleisen edun niin vaatiessa. Käytännössä oikeuksia valvovat usein oikeudenhaltijoita edustavat tahot valtakirjalla.

Jaa somessa:
Aiomme esittää omistamiamme tai esim. Netflixistä tai muusta suoratoistopalvelusta elokuvia oppilaskunnan elokuvailloissa. Tarvitsemmeko luvan?

Todennäköisesti kyllä, koska esitys on julkinen. Tekijänoikeusneuvosto on pitänyt julkisena esittämisenä mm. eläkeläisseuran kuvaesitystä. Sen sijaan tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella, eivät ole tekijänoikeusneuvoston mukaan julkisia. Lupia elokuvien julkiseen esittämiseen voi tiedustella M&M Viihdepalvelusta (www.elokuvalisenssi.fi). Lisäksi lupa tarvitaan myös elokuvassa esitettävän musiikin osalta. Musiikkiluvan saat GT Musiikkiluvat Oy:ltä.

Jaa somessa:
Kaverini ottaa minusta valokuvan. Tarvitsenko kuvan ottaneelta kaverilta luvan sen julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa?

Valokuva on aina tekijänoikeudellisesti suojattu. Silloinkin kun teoskynnys ei ylity, valokuvaan liittyy ns. lähioikeuksiin kuuluva valokuvaajan oikeus. Sekä mahdollinen tekijänoikeus että valokuvaajan lähioikeus syntyy valokuvaajalle, ei kuvan kohteena olevalle henkilölle. Tarvitset siis luvan kuvan käyttämiseen sen ottaneelta kaverilta.

Jaa somessa:
Näin lehdessä jutun, jossa musiikkia luvatta tietoverkoissa jakaneelle tuomittiin sakkoja ja korvauksia. Mitä seuraamuksia tekijänoikeuden loukkaamisesta voi olla?

Seuraamukset voivat olla sekä rikos- että siviilioikeudellisia. Lain mukaan maksimirangaistus tekijänoikeusrikoksesta on kaksi vuotta vankeutta ja tekijänoikeusrikkomuksesta sakkorangaistus.

Teknisten suojausten lain vastaisesta kiertämisestä ja kiertämiskeinojen tarjoamisesta rangaistus on maksimissaan yksi vuosi vankeutta. Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi oikeudenloukkaaja on velvollinen maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä ja edellytysten täyttyessä myös vahingonkorvausta näiden teosten luvattomasta käyttämisestä.

Hyvitysvelvollisuus ei edellytä tahallisuutta, vaan hyvitys tulee aina maksettavaksi loukkaajan tietoisuudesta riippumatta. Hyvitysvelvollisuus ei myöskään riipu tekijän iästä. Se on luonteeltaan käyttökorvaus ja vastaa lähtökohtaisesti sitä määrää, jolla teokset olisi saanut laillisesti käytettäväksi. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta. Lisäksi luvatta valmistetut teokset ja oikeudenloukkauksessa käytetyt apuvälineet voidaan tuomita hävitettäviksi.

Jaa somessa:
Kutsun ystäväni katsomaan esim. Viaplaysta vuokrattuja elokuvia kotiini. Jos tasaamme elokuvien vuokrauskulut osanottajien kesken, onko kyseessä julkinen esitys?

Ei ole. Tekijänoikeusneuvoston mukaan kotikutsuina järjestettävät elokuvaillat – vaikka kulut jaettaisiinkin – eivät ole julkista esittämistä.

Jaa somessa:
Otan valokuvan kaveristani. Tarvitsenko kuvassa esiintyneen kaverini luvan kuvan julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa?

Valokuva on aina tekijänoikeudellisesti suojattu. Sekä mahdollinen tekijänoikeus että valokuvaajan lähioikeus syntyy valokuvaajalle, ei kuvan kohteena olevalle henkilölle. Mitä tulee kuvattavan oikeuksiin, ne liittyvät tekijänoikeuden ulkopuolisiin oikeusohjeisiin. Tunnistettavien henkilökuvien käyttämisessä on huomioitava yksityisyyden suoja. Yleensä hyvä tapakin edellyttää luvan kysymistä kuvassa esiintyvältä kaverilta.

Jaa somessa:
Kuinka piraattisivuston voi tunnistaa?

Vaikka tietyt lailliset viihdepalvelut ja verkkokaupat ovat nykyisin erittäin tunnettuja, voi laittomien piraattisivustojen tai nettikauppojen tunnistaminen olla välillä vaikeaa. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että kaupallisesti markkinoitua teosta tuskin jaetaan ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi laillisesti. On syytä huomata, että piraattipalvelut ovat usein uskottavia ulkoasultaan. Esim. IPTV-palvelut voivat olla hyvin ammattimaisen näköisiä ja tarjota 24/7-asiakaspalvelua. Samalla ne kuitenkin voivat tarjota epäilyttävän halpoja kanavapaketteja suurella kanavamäärällä. Luvattomista palveluista puuttuu yleensä myös palvelun ylläpitäjän asianmukaiset yhteystiedot. Laillisetpalvelut.fi -sivustolla on listattu Suomessa toimivia, kulttuurin ja viihteen lailliset verkkopalveluita. Sivustolta löytyy myös tietoa siitä, kuinka laittoman palvelun voi tunnistaa: https://laillisetpalvelut.fi/kuinka-tunnistaa-piraattipalvelu/

Jaa somessa:
Saanko esittää elokuvia Netflixistä tai muusta laillisesta suoratoistopalvelusta yleisölle?

Netflixiin pätee samat säännöt kuin DVD-levyjen esittämiseen. Mikäli esittäminen tapahtuu julkisessa tilanteessa tai tilanteessa, johon kenellä tahansa voi olla pääsy, siihen tarvitsee luvan oikeudenhaltijoilta. Mikäli kyseessä on suljettu tilaisuus, kuten ystävien kesken pidetty leffailta, erillistä esityslupaa ei tarvita. Useimpien suoratoistopalveluiden käyttöehdot mainitsevat selkeästi, että palvelu on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön.

Jaa somessa:
Teen somesisältöjä, joissa arvostelen tai kommentoin elokuvia/tv-sarjoja/pelejä/musiikkia. Tarvitsenko toimintaan lupia vai voinko vedota sitaattioikeuteen?

Voit lähtökohtaisesti vedota sitaattioikeuteen. Teoksia voi kuitenkin lainata vain siinä laajuudessa, kuin on hyvän tavan mukaisesti välttämätöntä arvostelun ja kommentoinnin tarkoituksiin. Muista mainita lainauksen lähde.

Jaa somessa:
Laillisesta lähteestä saa kopioida yksityiseen käyttöön. Mitä tarkoittaa laillinen lähde?

Yksityisen kopioinnin edellytyksenä on, että se tapahtuu laillisesta lähteestä. Kopioitavan teoksen on oltava laillisesti valmistettu ja välitetty. Laillisia lähteitä ovat mm. aidot CD-levyt ja normaalit radio- ja TV-lähetykset. Laittomia lähteitä ovat sen sijaan fyysiset piraattitallenteet, luvatta vertaisverkoissa tai luvattomassa nettiradiossa välitetyt teokset, sekä vastoin käyttöehtoja kopioidut tiedostot. Esim. YouTube käyttöehdot kieltävät sisällön kopioinnin palvelusta, jolloin YouTubesta kopiointi ei ole mahdollista rajoituksen nojalla.

Jaa somessa:
Toimin DJ:nä. Voinko tallentaa lataamani musiikin, kuten Spotify-suosikkini, tietokoneeni kovalevylle ja soittaa levyt tietokoneelta? Entä musiikki fyysisenä tallenteena, kuten levykokoelmani?

Kyllä, mutta tarvitset tallentamiseen ja soittamiseen luvat GT Musiikkiluvat Oy:ltä. Yksityisiä kopioita ei saa ilman erillistä tallennuslupaa käyttää julkisessa esittämisessä. Sama pätee äänitteiden online-kaupoista hankittuihin kappaleisiin.

Jaa somessa:
Saanko painattaa kauniin kuvan hääkutsuumme ja lähettää sen noin sadalle vieraallemme?

Yksityinen käyttö on aina käyttöä lähimmässä perhe- ja ystäväpiirissä. Lisäksi yksityinen käyttö on laissa rajoitettu muutamaan kappaleeseen. Muutamalla kappaleella voi eri tilanteissa olla eri sisältö, mutta sata kappaletta ylittää sen varmasti. Yksityistä käyttöä laajempi käyttö edellyttää oikeudenhaltijan lupaa, jos kuva on tekijänoikeuden piirissä (taiteilijan kuolemasta alle 70 vuotta). Kuvien käyttöoikeuksia voi tiedustella Kuvastosta.

Jaa somessa:
Mikä on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tehokas tekninen suojaus?

Tehokas tekninen suojaus on toimenpide, joka on oikeudenhaltijan suostumuksella asetettu teoksen suojaksi. Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, joka on suunniteltu tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estämään tai rajoittamaan teoksiin ilman oikeudenhaltijan lupaa kohdistuvia tekoja (esimerkiksi kopioimista tai muuta käyttöä). Teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä ei saa kiertää. Lain kieltämä kiertäminen edellyttää, että henkilö tietää tai hänellä on tullut olla perusteltu aihe tietää tekonsa tarkoittavan kiertämistä.
Poikkeuksena kieltoon, teoksen fyysisen kappaleen laillisesti hankkinut tai haltuunsa saanut saa kiertää teknisen toimenpiteen teoksen saamiseksi kuultavilleen tai nähtävilleen; tällaista teosta ei saa kuitenkaan kopioida. Lisäksi suojauksen saa kiertää salaustekniikoita koskevan tutkimuksen ja opetuksen yhteydessä.

Jaa somessa:
Tarvitsenko luvan, jos soitan äänitteeltä tai puhelimesta musiikkia ravintolassa, jossa on ystäväni juhlat? Entä, jos yhtyeemme esiintyy siellä?

Jos tilaisuuteen on kenellä tahansa pääsy joko suoraan, maksun maksamalla tai esim. jäsenyyden perusteella, on esitys julkinen ja esittämiseen tarvitaan lupa GT Musiikkiluvat Oy:ltä. Elävän musiikin ollessa kyseessä lupa tarvitaan Teostosta.

Jaa somessa:
Saanko julkaista pätkän laulun sanoja tai runon kuolinilmoituksessa?

Käytännössä useimmat oikeudenhaltijat sallivat lyhyet aforismityyliset lainaukset, mutta lähtökohtaisesti kirjallisuuden julkaisemiseen kuolinilmoituksessa tulee hankkia lupa. Myös runon tai laulun sanojen muuntelu tai lyhentäminen edellyttää lupaa. Lainauksen yhteydessä tulee mainita tekijän nimi. Tarvittaessa lupia voi tiedustella Sanastosta.

Jaa somessa:
Ovatko kopiointisuojauksen purkamiseen tarkoitetut ohjelmat tai sovellukset laillisia?

Laki kieltää sellaisten laitteiden tai tuotteiden valmistamisen, levittämisen ja maahantuonnin, jotka mahdollistavat tehokkaan teknisen suojauksen kiertämisen lain vastaisesti tai jotka helpottavat tällaista kiertämistä. Myöskään sellaisia palveluja ei saa tarjota, jotka mahdollistavat tai helpottavat suojauksen kiertämistä. Palvelujen tarjoamisen kielto ulottuu organisoituun tai kaupalliseen purkupalvelujen tarjoamiseen, mutta ei tiedon antamiseen suojauksista esimerkiksi sähköpostitse. Kielto ei myöskään koske yleistä keskustelua suojauksista ja niiden purkamisesta.

Jaa somessa:
Järjestän syntymäpäiväjuhlat vuokraamassani tilassa ja ohjelmassa sekä elävää että äänitettyä musiikkia. Tarvitsenko musiikin esittämiseen luvan?

Et tarvitse, jos tilaisuuteen on pääsy vain kutsumillasi vierailla. Luvan tarvitsee vain julkisiin tilaisuuksiin.

Jaa somessa:
Saanko ladata mitä vain YouTubeen?

Saat ladata YouTubeen tekijänoikeudella suojattuja sisältöjä, joihin sinulla on oikeudet, tai joiden käyttö on jonkin tekijänoikeuden rajoituksen piirissä. Tekijänoikeuden rajoituksia ovat esimerkiksi parodia ja sitaattioikeus.

Jaa somessa:
Voiko kirjastosta lainatun CD- tai DVD-levyn kopioida itselleen?

Pääsääntöisesti kyllä. Elokuvatallenteissa on usein kuitenkin tehokas tekninen suojaus, joka estää tai rajoittaa teosten kopioinnin. Tätä suojausta ei lain mukaan saa kiertää edes yksityiskäyttöä varten.

Jaa somessa:
Koulutan työkseni. Voinko laittaa artikkelissa julkaistun kaaviokuvan luentoaineistooni?

Tekijänoikeuslain mukaan julkistetuista teoksista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään, ja tätä vaatimusta kutsutaan myös vetoamisfunktioksi. Jos kuvan sisällyttäminen aineistoon toteuttaa tämän vetoamisfunktion ja lainaaminen tehdään tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, saat sisällyttää kuvan lupaa kysymättä. Tekijä ja lähde on mainittava alalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti. Tekijänoikeus ei kuitenkaan ulotu teosten tietosisältöön, kuten tutkimustuloksiin, kaavioihin tai teorioihin, ainoastaan omaperäiseen tapaan esittää ne. Teosten asiasisältö on vapaasti muiden käytettävissä.

Lisäksi tekijänoikeuslain 14 §:n sopimuslisenssisäännös mahdollistaa, että oppilaitokselle hankitulla kopiointiluvalla saa luvan ehtojen mukaisesti opettaja tai opiskelija kopioida ja käyttää teoksia opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Mikäli opetat tai koulutat oppilaitoksessa, varmista siis työpaikkasi kopiointilupa ja luvan kattavuus. Kopiointiluvasta saat lisätietoa Kopioston verkkosivuilta tai Kopiostosta (https://www.kopiosto.fi/).

Jaa somessa:
Saanko myydä itse tekemiäni käsitöitä, joihin on neulottu tunnettu logo?

Logo on todennäköisesti suojattu tavaramerkillä ja tämän lisäksi se voi saada suojaa myös tekijänoikeuden nojalla. Saat vapaasti valmistaa käsitöitä, joissa on logon kuva, omaan käyttöön tai lahjaksi tuttaville. Toisen tavaramerkkiä ei saa hyödyntää ilman lupaa elinkeinotoiminnassa. Elinkeinotoimintaa on esimerkiksi torimyynti tai myynti tilauksesta. Pienimuotoinen ja satunnainen myynti esimerkiksi koulun myyjäisissä ei yleensä täytä elinkeinotoiminnan tunnuspiirteitä.

Jaa somessa:
Saako teokset, kuten musiikin tai tv-ohjelmat, kopioida mihin tahansa tiedostomuotoon tietokoneelle, muistitikulle tms.?

Kyllä saa, silloin kun kopiointia ei ole erikseen rajoitettu käyttöehdoissa tai teknisillä suojauksilla. Kopiointia yksityistä käyttöä varten ei ole rajoitettu eri tallennustapojen suhteen. Kopioimista ei kuitenkaan saa antaa ulkopuolisen tahon tehtäväksi eikä yksityistä käyttöä varten valmistettua kopiota ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuten esimerkiksi julkiseen jakeluun. Tehokkaat tekniset toimenpiteet saa kiertää ainoastaan fyysisen teoskappaleen kuuntelemista tai katsomista varten, mutta ei kopioimista varten.

Jaa somessa:
Olen liikunnanohjaaja ja haluan käyttää laatimaani musiikkikokoelmaa tunnillani. Saako näin tehdä?

Kyllä, mutta sitä varten on hankittava erillinen lupa ohjattua liikuntaa varten GT Musiikkiluvat Oy:ltä.

Jaa somessa:
Saanko myydä itse tekemiäni käsitöitä, joissa on käytetty tunnetun brändin kangasta tai kuosia?

Voit vapaasti valmistaa itsellesi tai lähipiirille lahjaksi tuotteita mistä tahansa tunnetusta kuosista. Ostamiesi esineiden kuosin tekijänoikeussuoja raukeaa levitysoikeuden osalta siten, että voit myydä nämä esineet eteenpäin sellaisenaan. Et kuitenkaan saa ilman oikeudenhaltijan lupaa valmistaa näistä kuoseista uutta tuotetta myyntiin. Voit siis myydä esimerkiksi Marimekon lautasliinapaketin eteenpäin kirpputorilla, mutta et saa valmistaa lautasliinoista uusia tuotteita myyntiin ilman lupaa oikeudenhaltijalta.

Jaa somessa:
Mitä sisältöjä internetissä voi jakaa?

Netissä voi jakaa ainoastaan sellaisia sisältöjä, joiden jakamiseen on saanut erillisen luvan teosten oikeudenhaltijoilta tai joiden jakamisen oikeudenhaltijat ovat muulla tavoin sallineet. Esimerkiksi monet Creative Commons -lisensseillä julkaistut teokset voivat olla ehtojensa mukaisesti vapaasti jaettavissa.
Voit jakaa myös sisältöjä, joiden suoja-aika on vanhentunut ja sisältöjä, jotka ovat tekijänoikeudesta vapaita. Tekijänoikeuden suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta lukien. Tekijänoikeudesta vapaata sisältöä ovat esim. lait ja asetukset sekä muut viranomaisluonteiset sisällöt, jotka on mainittu tekijänoikeuslain 9 §:ssä.
Voit jakaa itse luomia sisältöjäsi, jos et ole sopinut teosten oikeuksien hallinnoinnista jonkin tahon kanssa (esim. tekijänoikeusjärjestö, kustantaja, levy-yhtiö). Mikäli teoksen tekemiseen on osallistunut useampi tekijä, tarvitaan jakamiseen kaikkien suostumus.

Jaa somessa:
Tarvitsenko luvan, jos haluan esim. ravintolatoiminnassa pitää TV:n auki ja näyttää sieltä ohjelmia? Onko luvan kannalta eroa, jos kyseessä on verorahoitteinen Yle tai mainoskanavat?

Ylen kanavia saa näyttää ilman erillistä lupaa myös julkisissa tiloissa. Ylen kanavien esittämisen edellytyksenä on se, että lähetys välitetään alkuperäisenä sitä muuttamatta eikä lähetykseen lisätä kaupallista materiaalia, kuten mainoksia. Lähetyksiä ei saa tallentaa tiedostoina eikä vanhanaikaisina nauhoituksina, eikä niiden seuraamisesta saa periä maksua.
Muiden vapaasti vastaanotettavien mainoskanavien (esim. MTV3, Nelonen) näyttämiseen tarvitset luvan lähettäjäyritykseltä. Jos haluat näyttää maksullisilla kanavilla (esim. CMore, Ruutu+) olevia ohjelmia, kuten esimerkiksi urheilua, huomioithan, että maksukanavien katseluoikeuksista on olemassa eri hinnat yksityishenkilöille ja yrityksille. Kuluttajakäyttöön tarkoitetun katseluoikeuden käyttäminen ravintolatoiminnassa ei ole sallittua.
On hyvä muistaa, että minkä tahansa kanavan, myös Ylen, näyttäminen ravintolassa edellyttää aina musiikkilupaa. Musiikkilupien myyntiä ja asiakaspalvelua hoitaa GT Musiikkiluvat Oy.

Jaa somessa:
Mitä eroa on tekijänoikeusrikoksella ja tekijänoikeusrikkomuksella?

Tekijänoikeuslaissa säädetään tekijöiden oikeuksista ja edellytyksistä teosten lailliselle käytölle. Teoksen käyttö tekijänoikeuslain vastaisesti (ilman oikeudenhaltijan lupaa) on säädetty tekijänoikeuslaissa tekijänoikeusrikkomukseksi ja rikoslaissa tekijänoikeusrikokseksi. Tekijänoikeuden loukkaus on rikos, mikäli rikoksen edellytykset täyttyvät. Rikos edellyttää, että teoksen tekijänoikeuslain vastainen käyttö on tahallista ja omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijoille. Muissa kuin tietoverkoissa tapahtuvissa oikeudenloukkauksissa edellytyksenä on myös teon ansiotarkoitus. Rikoskynnykseen yltämättömät tekijänoikeuden loukkaukset voidaan katsoa tekijänoikeusrikkomuksiksi myös törkeästä huolimattomuudesta tehtyinä. Tekijänoikeusrikkomuksissa seuraamuksena on sakko. Rikoksessa seuraamus on maksimissaan 2 vuotta vankeutta. Yleensä oikeudenloukkausten seuraamuksena on myös velvollisuus maksaa kohtuullinen hyvitys oikeudenhaltijoille teosten luvattomasta käytöstä.

Jaa somessa:
Saako YouTubesta ladata musiikkia tai videoita omalle tietokoneelle tai laitteelle?

Ei saa. YouTuben käyttöehdot kieltävät videoiden tai niiden ääniraitojen kopioimisen omalle laitteelle. Tämän lisäksi YouTubessa on paljon materiaalia, joka on laitettu sinne kysymättä lupaa oikeudenhaltijoilta. Laittomasta lähteestä kopioiminen ei ole sallittua edes yksityiseen käyttöön (vaikka palvelun käyttöehdot eivät kopiointia suoraan kieltäisikään). Lisäksi YouTubessa ei ole työkalua musiikin tai videon lataamiselle. Yhdessä käyttöehtojen kanssa tämä merkitsee teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä. Sen kiertäminen on laitonta.

Jaa somessa:
Saako Netflixiä tai muita suoratoistopalveluita käyttää julkisissa tiloissa, kuten kampaamossa tai ravintolassa?

Useiden palveluiden käyttöehdot (esim. Katsomo, Ruutu, Netflix ja YouTube) kieltävät julkisen esittämisen. Asia kannattaa selvittää ottamalla yhteys palveluntarjoajaan. Tekijänoikeuslain kannalta samat säännöt pätevät myös suoratoistopalvelun kautta tehtyyn julkiseen esittämiseen kuin muuhunkin julkiseen esittämiseen.

Jaa somessa:
Saako rakennuksia kuvata tai piirtää vapaasti ja miten kuvia voi hyödyntää?

Rakennuksen saa kuvata vapaasti. On mahdollista, että rakennus on niin omaperäinen ja itsenäinen, että se ylittää teoskynnyksen. Rakennus on kuitenkin osa maisemaa, jonka kuvaaminen on sallittua. Myös tällaisten rakennusten kuvaamisen tuloksia saa vapaasti hyödyntää.

On tärkeää huomata, että rakennus voi sisältää rakennustaiteen teoksen. Rakennustaiteen teoksen kuvaaminen ja kuvien hyödyntäminen on sallittua, jos se on pysyvästi julkisella paikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, eikä taideteos ole kuvan pääaihe.

Jaa somessa:
Löysin netistä ohjeet, miten voi ladata TV-kanavan nettipalvelun ohjelmia omalle tietokoneelle. Saako näin tehdä? Eikö tämä ole yksityistä kopiointia?

Yksityinen kopiointi on sallittua, ellei sitä ole esimerkiksi sopimusteitse tai käyttöehdoin jotenkin rajoitettu. Useimpien nettipalveluiden käyttöehdot kuitenkin kieltävät sisällön tallentamisen omalle koneelle.

Jaa somessa:
Voiko yksityisasiakkaana hankittua maksullisten kanavien katseluoikeutta käyttää yritystoiminnassa, jos haluan näyttää live-urheilua ravintolassani?

Ravintolakäyttöön on mahdollista hankkia erillinen katseluoikeus maksu-tv-operaattoreilta. Kuluttajakäyttöön tarkoitetun katseluoikeuden käyttäminen ravintolatoiminnassa ei ole sallittua.

Jaa somessa:
Saanko laittaa valokuvateoksia tai maalausten ja veistosten kuvia omalle kotisivulleni tai sometililleni?

Et saa laittaa kuvia Internetiin ilman kuvan oikeudenhaltijan lupaa. Internet ei ole koskaan yksityistä käyttöä, ellei sen näkymistä ole rajattu yksityiseksi tai vain muutamille henkilöille. Se että valokuvaaja tai muu kuvan oikeudenhaltija on antanut luvan laittaa kuvan jollekin internetsivulle tai sometilille jossakin yhteydessä, ei anna oikeutta käyttää kuvaa muulla tavoin ilman lupaa.

Kuvan kohteena olevat maalaukset ja veistokset ovat myös lähtökohtaisesti tekijänoikeudella suojattuja. Tällaisen kuvan internetiin laittoon tarvitaan siis oikeudenhaltijan lupa, paitsi jos maalaukset tai veistokset eivät ole kuvan pääaihe. Jos kuvan kohteena olevan taideteoksen suoja-aika on päättynyt (tekijän kuolemasta yli 70 vuotta), saa kuvaa käyttää vapaasti.

Jaa somessa:
Törmäsin epäilyttävään suoratoistopalveluun, jossa on todennäköisesti luvatta tarjolla leffoja ja TV-sarjoja. Onko tällaisen palvelun käyttäminen laitonta, vaikka en lataa / jaa mitään itse eteenpäin?

Suoratoistopalveluista katsellessa tai kuunnellessa syntyy yleensä väliaikaisia kopioita, esimerkiksi tietokoneen välimuistiin. Koska tällaisia kopioita ei ole valmistettu laillisesta, oikeudenhaltijan luvalla yleisön saataville saatetusta aineistosta, ne ovat laittomia, vaikkei niitä jakaisikaan eteenpäin. On lisäksi hyvä muistaa, että käyttämällä laittomia palveluita tulee samalla tukeneeksi rikollista toimintaa – laittomat suoratoistopalvelut saavat usein huomattavia mainostuloja, joista ne eivät kuitenkaan maksa mitään palvelussa tarjolla olevien teosten tekijöille.

Jaa somessa:
Tarvitseeko musiikin julkiseen käyttöön aina luvan, vaikka käytöstä ei hyötyisi rahallisesti (esim. omat verkkosivut)?

Kyllä. Tekijänoikeuden perusajatus on, että kaikkeen yksityisen piirin ulkopuolella tapahtuvaan käyttöön tarvitaan lupa, saatavasta hyödystä riippumatta. Musiikin käyttölupia voi tiedustella Teostosta ja Gramexista. Molempien järjestöjen taustamusiikkilupien myyntiä ja asiakaspalvelua hoitaa GT Musiikkiluvat Oy.

Jaa somessa:
Mikä on laiton IPTV-palvelu?

Laittomilla IPTV-palveluilla tarkoitetaan maksullisia tilauspalveluita, jotka tarjoavat pääsyn tuhansiin tv-kanaviin ja näiden lisäksi elokuviin ja tv-sarjoihin. Sisältöjen käytöstä ei ole sovittu oikeudenhaltijoiden kanssa eivätkä nämä saa niiden käytöstä korvausta. Sen sijaan laittomat palvelut tuottavat miljoonia niiden taustalla toimiville rikollisverkostoille. Muun muassa tästä syystä palveluihin on monissa Euroopan maissa kohdistettu viime vuosina laajoja, rajat ylittäviä viranomaistoimia.

Jaa somessa:
Mistä voi tietää, onko jokin musiikkikappale tai elokuva luvatta jaossa internetissä?

Selkeä pääsääntö on, että tunnettujen artistien, levy-yhtiöiden tai tuotantoyhtiöiden sisällöt eivät ole ilmaiseksi jaossa internetissä. Lisätietoa piraattipalveluiden tunnistamiseen: https://laillisetpalvelut.fi/kuinka-tunnistaa-piraattipalvelu/

Jaa somessa:
Miksei TV-kanavien nettipalveluiden (Yle Areena, Katsomo, Ruutu jne.) koko tarjonta näy ulkomailla? Entä miksi Suomessakin osa ohjelmistosta jää pois nettipalvelusta?

Kyse on TV-kanavien ja ohjelmien oikeudenhaltijoiden välisistä tekijänoikeussopimuksista. Kanavat ovat sopineet ohjelmien tekijöiden kanssa, missä niiden ohjelmia saa esittää ja kuinka kauan. Ellei ohjelmasisällön esittämisestä muualla kuin Suomessa tai nettipalvelussa ole sovittu, ei televisiokanavilla ole oikeutta sitä näyttää. Osa palveluiden sisällöstä on kuitenkin katsottavissa ulkomaillakin.

Jaa somessa:
Haluaisin lainata toisen tekstiä omassa kirjoituksessani, onko tämä sallittua?

Siteerausoikeus on tekijänoikeuden rajoitussäännös, joka mahdollistaa hyvän tavan mukaisen lainauksen. Sitaatti on suora lainaus julkaistusta teoksesta. Lainatun tekstin tulee jollakin tavalla havainnollistaa omaa tekstiä: pelkkä lisäarvon tuottaminen siteerauksen avulla ei ole hyvän tavan mukaista. Toisen tekstiä saa lainata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, ja se harkitaan aina tapauskohtaisesti. Hyvän tavan mukaisuus sisältää myös sen, että siteerattava tekijä ja lähde on mainittava.

Jaa somessa:
Mistä saa tekijänoikeuden?

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen tehneelle tekijälle. Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä teoksen julkaisemista tai rekisteröintiä. Tekijänoikeussuojan saamiseksi edellytetään, että kohde ylittää niin kutsutun teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos.

Jaa somessa:
Mistä tunnistaa fyysisen piraattitallenteen?

: Fyysisen piraattituotteen voi tunnistaa esimerkiksi tuotteen alhaisesta hinnasta, heikosta painotyön laadusta ja poikkeuksellisesta myyntikanavasta. Vihje piraattituotteesta voi olla esimerkiksi se, että yhdellä DVD-levyllä on lukuisia elokuvia tai että elokuva on vasta hiljattain saanut ensi-iltansa. Lisäksi oikeudenhaltijamerkinnät ja levyihin prässätyt tunnisteet ovat usein puutteellisia ja kansiteksteissä voi olla paljon kirjoitusvirheitä.
Lisätietoa piraattipalveluiden tunnistamiseen: https://ttvk.fi/assets/uploads/2017/12/o3047-ifpi_finland-ins.pdf.

Jaa somessa:
Voiko piratismista jäädä kiinni?

Piratismista jää jatkuvasti joku kiinni. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry valvoo jäsenorganisaatioidensa tekijänoikeuksia ja puuttuu aktiivisesti eri tavoin piratismiin. Tämän lisäksi Suomessa on esimerkiksi ulkomaisia elokuvayhtiöitä edustavia lakitoimistoja, jotka ovat lähettäneet korvausvaatimuksia elokuvien tai TV-sarjojen luvattomasta jakamisesta.

Jaa somessa:
Saako kuvateoksen päälle laittaa tekstejä? Entä saako kuvaa rajata?

Teoksen muuttaminen rajaamalla tai lisäämällä siihen jotakin on lähtökohtaisesti kiellettyä ilman oikeudenhaltijan lupaa. Teoksen muuttaminen on kuitenkin sallittua ilman lupaakin, jos lopputuloksena syntyy uusi itsenäinen teos. Tekstin sijoittaminen kuvan päälle ja kuvan rajaaminen voivat lisäksi loukata kuvataiteilijan moraalisia oikeuksia.

Meemeissä on usein kyse tällaisesta tilanteesta. Niiden on kuitenkin katsottu yleensä menevän tekijänoikeuden rajoituksen, kuten parodian tai sitaattioikeuden piiriin. Näin ollen meemien käyttöön ei pääsääntöisesti tarvitse lupaa.

Jaa somessa:
Mitä ©-merkki tarkoittaa?

© -merkillä ei ole Suomessa oikeusvaikutusta, tekijänoikeus syntyy ilman merkkiäkin. Merkki informoi ihmisiä siitä, että kyseisen aineiston tekijä katsoo, että kyseessä on tekijänoikeudella suojattu aineisto ja tekijällä on siihen tekijänoikeus.

Jaa somessa:
Mitä tapahtuu, jos myy laillisesta lähteestä kopioituja musiikkikappaleita, videoita, elokuvia tai pelejä?

Kopioidun musiikkikappaleen, elokuvan tai pelin myyminen on tekijänoikeusloukkaus, sillä tekijänoikeuslain mukaisia yksityisiä kopioita saa käyttää vain yksityiseen käyttötarkoitukseen. Seurauksena saattaa olla rikosoikeudellinen rangaistus ja korvausvastuu. Sama koskee luonnollisesti myös laittomasta lähteestä kopioitujen sisältöjen myymistä.

Jaa somessa:
Mitä voin tehdä, jos tekijänoikeuttani loukataan?

Tällaisessa tilanteessa on hyvä kerätä tietoa oikeudenloukkauksesta, esim. ottamalla näyttökuva netissä näkyvästä teoksesta. Tärkeää on kerätä talteen tieto siitä, mitä teoksia loukataan, miten ja milloin, sekä kenen toimesta.

Valtaosa pienemmistä oikeudenloukkauksista tehdään kuitenkin tahattomasti. Tällöin yleensä riittää, kun ilmoittaa oikeudenloukkaajalle (kirjallisesti) oikeuksistaan ja pyytää loukkaavan toiminnan lopettamista. Esim. YouTube ja muut lailliset palvelut poistavat tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia jo pelkän ilmoituksen perusteella (”notice & takedown” / DMCA).

Tekijällä on oikeus kohtuulliseen hyvitykseen teoksensa luvattomasta käytöstä riippumatta siitä, tiesikö loukkaaja loukanneensa tekijänoikeutta vai ei. Loukkaaja voi kuitenkin jättää reagoimatta yhteydenottoihin tai kiistää loukkauksen. Mikäli oikeudenloukkaaja ei halua sopia vapaaehtoisesti tai mikäli hän kätkee henkilöllisyytensä, voi vaihtoehtona olla rikos- tai siviiliprosessi.

Jaa somessa:
Onko kaikkien kirjallisten tekstien käyttöön kysyttävä tekijän lupa?

Tekijänoikeussuojaa saadakseen tekstin on oltava niin omaperäinen ja itsenäinen, että se ylittää teoskynnyksen. Tällöin, jos kyseessä on tekijänoikeuslaissa säädetty kappaleen valmistaminen ja yleisön saataviin saattaminen, on lupa lähtökohtaisesti aina kysyttävä.

Tekijänoikeuteen on laissa kuitenkin säädetty tiettyjä rajoituksia, jolloin lupaa ei tarvita. Lisäksi tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta, jolloin sitä vanhempia tekstejä voi käyttää vapaasti. Esim. Shakespearen (alkuperäiset) tekstit ovat vapaasti käytettävissä; toisaalta Shakespearen tekstien käännökset voivat olla vielä suojan piirissä.
Tekijänoikeutta ei sovelleta lakeihin, asetuksiin sekä useimpiin muihin viranomaisjulkaisuihin. Tällainen tekijänoikeudesta vapaa aineisto on listattu tekijänoikeuslain 9 §:ssä.

Jaa somessa:
Miten musiikkia ja elokuvia jaetaan luvatta internetissä?

Tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä voidaan jakaa internetissä luvatta usealla eri tavalla.
Yksi tapa on käyttää jakamiseen torrent- tai muita vertaisverkkoja, joihin viitataan usein myös nimellä p2p (peer to peer). Vertaisverkko-ohjelmat ovat yleensä itsessään laillisia ja niitä käytetään myös laillisen aineiston jakamiseen. Vertaisverkkojen toimintaperiaatteena on, että verkon käyttäjät sekä lataavat että jakavat tiedostoja.

Elokuvia ja musiikkia voidaan välittää yleisölle myös suoratoistamalla. Monet lailliset palvelut, kuten Netflix ja HBO, toimivat suoratoistotekniikalla. On myös monia palveluja, jotka välittävät sisältöjä yleisölle luvatta. Jotkut suoratoistopalvelut, kuten Popcorn Time, on tosiasiassa toteutettu p2p-tekniikalla, jolloin katsoja samalla myös jakaa itse sisältöä eteenpäin.

Tekijänoikeudella suojattuja sisältöjä jaetaan sekä luvallisissa että luvattomissa IPTV-palveluissa (Internetprotokollatelevisio). Näissä palveluntarjoaja välittää esim. TV-lähetyksiä suorina lähetyksinä tai tilauksesta, sekä muuta AV-sisältöä tilauksesta. IPTV-lähetykset ovat digitaalisia ja ne ovat saatavilla monilla alustoilla, kuten älytableteilla, digibokseissa, Smart TV:ssa ja älypuhelimissa.

Sisältöä on mahdollista jakaa laittomasti myös tallennuspalveluiden (cyberlockers) välityksellä. Tallennuspalveluun ladataan tiedostoja, joihin käyttäjät saavat URL-linkin, jonka avulla on mahdollista päästä suoratoistamaan tai lataamaan palveluun tallennettuja tiedostoja. Tallennuspalveluun tallennettuja tiedostoja ei ole mahdollista löytää hakukoneella vaan niihin käsiksi pääseminen edellyttää linkkiä, joita jaetaan sosiaalisessa mediassa.

Tapoja tekijänoikeudellisten sisältöjen jakamiseen on siten monia, myös edellä mainittujen tapojen lisäksi. Onkin syytä olla tarkkana käytetyn lähteen laillisuudesta. Esimerkiksi täältä löydät tietoa sisältöpalveluista, joilla on luvat kunnossa: https://laillisetpalvelut.fi/

Jaa somessa:
Teosten, kuten musiikin, videoiden tai elokuvien julkiseen käyttöön ja esittämiseen tarvitsee luvan. Mutta missä menee yksityisen ja julkisen raja?

Tilaisuus on yksityinen, mikäli pääsy siihen on rajattu ja siihen kutsutaan ennalta yksilöllisesti valikoitu joukko ihmisiä, esimerkiksi ystävyyssuhteen perusteella (syntymäpäivät, leffaillat jne.). Yksityisestä tilaisuudesta ei myöskään tiedoteta julkisesti. Tilaisuus on sen sijaan julkinen, mikäli kenellä tahansa on pääsy siihen joko suoraan, netin kautta ilmoittautumalla, maksun maksamalla tai esimerkiksi jäsenyyden perusteella. Tällöin teosten esittämiseen tarvitsee luvan oikeudenhaltijoilta.

Jaa somessa:
Harrastan fanifiktion luomista. Mitä minun täytyy ottaa huomioon tekijänoikeudesta?

Tekijällä on oikeus teokseensa niin muutettuna kuin muuttamattomana. Teoksen muunteleminen voi tapahtua tekemällä teokseen tyylillisiä muutoksia, lisäyksiä tai poistamalla siitä osia. Tällaisessa tilanteessa alkuperäinen teos on tunnistettavista uudesta, muunnellusta teoksesta. Teokset ovat siten samastettavissa toisiinsa.
Fanifiktiossa on lähtökohtaisesti kyse edellä mainitusta oikeudenhaltijan lupaa edellyttävästä muuntelusta. Sen tarkoituksena on kirjoittaa oma versio jostain olemassa olevasta teoksesta ja hyödyntää alkuperäisen teoksen omaperäisiä ja itsenäisesti luotuja henkilöitä tai miljöötä.

Voit myös saada tekijänoikeuden omaan fanifiktiiviseen teokseesi, kun lopputulos on riittävän omaperäinen ja itsenäinen. Tarvitset tästä huolimatta luvan alkuperäisen teoksen oikeudenhaltijalta halutessasi esim. julkaista fanifiktiota internetissä.
Oikeudenhaltijoiden suhtautuminen fanifiktioon vaihtelee. Toiset suhtautuvat siihen suopeasti, mutta mikäli oikeudenhaltija kokee fanifiktion haitalliseksi, on hänellä oikeus puuttua siihen.

Jaa somessa:
Voiko piratismista jäädä kiinni?

Piratismista jää jatkuvasti joku kiinni. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry valvoo jäsenorganisaatioidensa tekijänoikeuksia ja puuttuu aktiivisesti eri tavoin piratismiin. Tämän lisäksi Suomessa on esimerkiksi ulkomaisia elokuvayhtiöitä edustavia lakitoimistoja, jotka ovat lähettäneet korvausvaatimuksia elokuvien tai TV-sarjojen luvattomasta jakamisesta.

Jaa somessa:
Mitä tiedostoja voi jakaa internetissä?

Niitä tiedostoja, joiden sisältö ei ole tekijänoikeudella suojattu, saa jakaa vapaasti. Tekijänoikeudella suojatuista tiedostoista saa jakaa ainoastaan niitä, joista tiedät, että oikeudenhaltijat ovat sallineet niiden jakamisen. Lisäksi voit jakaa itse tekemiäsi teoksia, jos et ole sopinut niiden oikeuksien hallinnoinnista jonkin tahon kanssa (tekijänoikeusjärjestö, kustantaja, levy-yhtiö).

Jaa somessa: