Piratismiin puuttuminen

Piratismi on merkittävä ongelma

Sekä fyysinen piratismi (ml. tuoteväärennökset) että nettipiratismi ovat edelleen merkittäviä ongelmia yhteiskunnassa. Tekijänoikeuslain täytäntöönpano ja piratismiin puuttuminen suojaavat luovien alojen toimintaedellytyksiä ja puolustavat reiluuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa yhteiskuntaa.

Piratismi luo markkinahäiriön, joka heikentää taiteilijoiden ja tekijöiden toimeentuloa sekä vaikuttaa vahingoittavasti niin luovien alojen ja laillisten palveluiden kuin yleisesti kulttuurin kehitykseen. Kun sisältöä käytetään ja levitetään ilman tekijöiden ja tuottajien lupaa, jäävät he vaille korvausta työstään. Kun luovien alojen taloudelliset toimintaedellytykset heikkenevät, kulttuuritarjonta yksipuolistuu. Tuntuvimmin tästä kärsivät aloittelevat sekä omaperäiset taiteilijat ja artistit, sillä pienen kohdeyleisön ja riskipitoisten sisältöjen tuottamisesta ja julkaisemisesta luovutaan helposti ensimmäisenä.

Tutkimuksesta toiseen käy ilmi, että nettipiratismi on merkittävä ongelma kotimaiselle kulttuurialalle. Vuoden 2010 tekijänoikeusbarometrin mukaan nettipiratismin aiheuttamat tappiot Suomessa ovat vuodessa 355 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen Mediavisionin vuonna 2021 tekemän vertailevan pohjoismaisen kyselytutkimuksen mukaan Suomessa on kuukausittain 485 000 henkilöä, jotka yhteensä vuoden aikana kuluttavat laittomasta lähteestä jopa 21 miljoonaa elokuvaa, joista 6 miljoonaa on kotimaisia, ja 40 miljoonaa TV-sarjan jaksoa, joista 12 miljoonaa on kotimaisia.

Piratismi ja tuoteväärennökset ovat merkittävä ongelma myös maailmanlaajuisesti. Kansainvälisen keskuskauppakamari ICC:n vuoden 2016 raportin mukaan piratismin ja tuoteväärennösten määrä on noussut ja nousee edelleen. Vuonna 2013 digitaalisen piratismin (elokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat) aiheuttamat maailmanlaajuiset tappiot olivat arviolta 213 miljardia dollaria. Fyysisen piratismin ja tuoteväärennösten aiheuttamat tappiot olivat vuoden aikana arviolta 710 – 917 miljoonaa dollaria. ICC arvioi myös 4,2 – 5,4 miljoonan työpaikan katoavan tuoteväärennösten ja piratismin takia vuoteen 2022 mennessä.

Piratismiin puuttumista kannatetaan

Taloustutkimuksen vuonna 2014 toteuttaman laajan piratismitutkimuksen mukaan 91 % suomalaisista kannattaa puuttumista tekijänoikeudellisesti suojattujen sisältöjen luvattomaan nettijakeluun. Vastaajista 95 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada korvausta sen mukaan, miten paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. 82 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä, että laittomaan jakamiseen syyllistyneen henkilön tulee olla velvollinen maksamaan loukkauksen laajuuden mukaista korvausta teosten tekijöille.

Vuoden 2021 Tekijänoikeusbarometrin mukaan 66 % väestöstä on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että oikeudenhaltijan tulee voida selvittää, kuka hänen oikeuksiaan on loukannut anonyymisti internetissä. Saman tutkimuksen mukaan ainoastaan 5 % kansalaisista hyväksyy musiikin, elokuvien tai TV-sarjojen jakamisen internetissä, ja vain 9 % hyväksyy elokuvien ja TV-sarjojen katsomisen laittomista suoratoistopalveluista.

TTVK:n valvontatoimet

TTVK harjoittaa monipuolisesti sekä netti- että kenttävalvontaa. Voit lukea lisää TTVK:n valvontatoimista täältä.