Toiminta

TTVK:n toiminta

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon, yleistä hyväksyntää nauttiva ja luovien alojen toimijoita laajasti edustava rekisteröity yhdistys. TTVK:n tehtävänä on tukea jäsenorganisaatioidensa edustamien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksien valvontaa puuttumalla aktiivisesti piratismiin sekä ehkäisevin keinoin että tekijänoikeuslain täytäntöönpanolla. Lisäksi TTVK:n tehtävänä on lisätä yleistä tekijänoikeustietoisuutta toteuttamalla suunnitelmallista ja objektiivista viestintää sekä tarjoamalla tekijänoikeudellista koulutusta ja neuvontaa.

TTVK:n toiminnan ytimen muodostavat tekijänoikeuksien valvonta, neuvonta ja koulutus, tiedotus ja viestintä sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen. TTVK:n toiminnan kulut rahoittavat sen jäsenorganisaatiot. Lisäksi TTVK on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksia etenkin lapsille ja nuorille kohdistettujen tekijänoikeudellisten kasvatushankkeiden toteuttamiseksi. Kasvatuksellisten hankkeiden alustana toimii verkkopalvelu Tekijanoikeus.fi.

TTVK:n työntekijöihin kuuluu toiminnanjohtaja, kaksi lakimiestä sekä hallinto- ja viestintäassistentti.

Toiminta pähkinänkuoressa

 • TTVK puuttuu aktiivisesti luovien sisältöjen luvattomaan käyttöön
 • TTVK jakaa objektiivista tietoa ajankohtaisista tekijänoikeuteen ja piratismiin liittyvistä aiheista
 • TTVK kouluttaa viranomaisia ja muita toimialalla toimivia tahoja
 • TTVK tarjoaa maksuttomasti yleistä tekijänoikeusneuvontaa
 • TTVK osallistuu tekijänoikeuslain täytäntöönpanoon liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • TTVK toteuttaa projektiluontoisesti erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja tekijänoikeudellisia kasvatushankkeita

Tavoitteet

Strategiakauden tärkeimmät tavoitteet:

 • puututaan tehokkaasti luovien sisältöjen luvattomaan käyttöön
 • varmistetaan edellytykset viranomaisille puuttua luvattomaan käyttöön kouluttamalla viranomaisia ja varmistamalla tarvittava tietotaito
 • parannetaan täytäntöönpanolainsäädäntöä Suomessa ja EU-tasolla
 • viestinnän keinoin vähennetään luovien sisältöjen luvatonta käyttöä
 • ylläpidetään ja kehitetään myönteistä tekijänoikeusilmapiiriä sekä tekijänoikeuslain täytäntöönpanon hyväksyttävyyttä