Näyttelijöiden yksinoikeus

Esittävä taiteilija kuvatallenteella (45§)

Ainoa direktiivien ulkopuolelta tullut asia lakimuutoksessa on kuvatallenteella esiintyvän esittävän taiteilijan oikeuksien laajennus. Lainmuutoksella esittävän taiteilijan oikeudet kuva- ja äänitallenteille tallennettuihin esityksiin yhtenäistettiin ja yhdistettiin yhdeksi säännökseksi. Kuvatallenteella esiintyvien esittävien taiteilijoiden yksinoikeus kattaa nyt myös tallennettujen esitysten julkisen esittämisen ja muunkin kuin pyynnöstä tapahtuvan yleisölle välittämisen.

Näyttelijöiden, tanssijoiden ja muiden kuvatallenteilla esiintyvien esittävien taiteilijoiden oikeus kattaa näin ollen kuvatallenteiden käytön esimerkiksi elokuvateatterissa ja lähetystoiminnassa, kuten televisiossa. Näyttelijöiden oikeudet ovat nyt saman laajuiset kuin muusikoiden oikeudet. EU:n suoja-aikadirektiivin vuoksi äänitallenteiden suoja-aika on kuitenkin kuvatallennetta pidempi.