Arvot, missio ja päämäärä

Arvot, missio ja päämäärä


Arvot

TTVK:n toiminta perustuu seuraaviin arvoihin:

  • Asiantuntemus
  • Avoimuus
  • Oikeudenmukaisuus

Missio

  • TTVK pyrkii turvaamaan tekijänoikeuden kunnioittamisen jakamalla aiheesta tietoa, pitämällä yllä myönteisiä asenteita tekijänoikeutta kohtaan sekä puuttumalla piratismiin.

Päämäärä

  • Perustietämys tekijänoikeudesta sekä sen merkityksestä luoville aloille on sisäistetty kokonaisvaltaisesti Suomessa.
  • Suomen rajojen sisältä ei löydy laittomia sisältöpalveluita eivätkä suomalaiset koe tarpeellisiksi käyttää ulkomailla operoivia laittomia palveluita.