Valvontatoimet

TTVK valvoo tekijänoikeuksia

TTVK on rekisteröity yhdistys, joka perustettiin valvomaan valtakirjoin jäsenorganisaatioidensa edustamien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksia Suomessa. TTVK:n antipiratismitoimet ovat monipuolisia ja kattavat niin netti- kuin kenttävalvonnan.

Valvontakirjeet

Oikeudenloukkaustapauksissa oikeudenhaltijalle tärkeintä on yleensä saada luvaton toiminta loppumaan mahdollisimman nopeasti. TTVK ottaa jäseninään olevien oikeudenhaltijoiden nimissä kirjeitse yhteyttä luvattomasta toiminnasta vastuussa oleviin tahoihin asian selvittämiseksi. Usein pelkkä valvontakirje ja yhteydenotto riittävät oikeudenloukkauksen lopettamiseksi. Mikäli asiaa ei yksittäisissä tapauksissa saada selvitettyä, TTVK harkitsee oikeudenhaltijoiden kanssa jatkotoimia tapauskohtaisesti.

Tiedonsaantihakemukset

Tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaan oikeudenhaltijoilla tulee olla mahdollisuus selvittää, kuka loukkaa heidän tekijänoikeuksiaan internetin välityksellä. Tähän lainkohtaan perustuen TTVK valvoo mm. musiikin laitonta jakamista vertaisverkoissa, joissa käyttäjät jakavat keskenään tiedostoja. Käytännössä valvonta tapahtuu tallentamalla julkisesta jakotapahtumasta näyttöpaketti, mistä käy ilmi jaettu aineisto sekä jakamiseen käytetty IP-osoite. Näyttöpaketin perusteella asianomistaja hakee tuomioistuimelta määräystä, jolla teleoperaattori voidaan velvoittaa luovuttamaan kyseisen liittymänhaltijan yhteystiedot.

Saatuaan teleoperaattorilta liittymän haltijan yhteystiedot TTVK tiedottaa liittymänhaltijaa kirjeitse siitä, että tämän liittymää on käytetty lainvastaiseen toimintaan, ja pyytää ottamaan yhteyttä asian selvittämiseksi. Ainoastaan teleoperaattorilla on tieto siitä, kenen nimissä IP-osoite on ollut milläkin hetkellä. TTVK lähettää kirjeet aina teleoperaattorilta saatujen yhteystietojen perusteella.

Kirjeiden tarkoitus on selvittää tapahtunut oikeudenloukkaus ja varmistaa, että kyseistä liittymää ei enää jatkossa käytetä tekijänoikeutta loukkaavaan toimintaan. Mikäli oikeudenhaltijalla on perusteita vaatia tekijänoikeuslain mukaisia hyvityksiä ja korvauksia, pyritään niistä sopimaan vapaaehtoisesti. Valtaosassa tapauksista sopimukseen päästään. Välillä liittymänhaltija ei kuitenkaan syystä tai toisesta pysty selvittämään tapahtunutta oikeudenloukkausta TTVK:n kanssa, jolloin jatkotoimia harkitaan tapauskohtaisesti.

Kenttävalvonta

Joskus oikeudenloukkauksen toteaminen edellyttää paikan päällä käymistä. TTVK valvoo tarvittaessa myös kentällä jäsentensä oikeuksia. Valvonta-alueena on koko Suomi. Valvontaa suoritetaan joko oikeudenhaltijan nimenomaisesti pyynnöstä ennaltaehkäisevästi tai TTVK:n tietoon tulleista yksittäisistä epäilyistä, joiden paikkansapitävyys käydään varmistamassa paikan päällä.

Piraattisivustoihin kohdistetut estomääräykset

Tekijänoikeuslain 60 e §:n mukaan oikeudenhaltijat voivat hakea tuomioistuimelta estomääräystä, jolla teleoperaattori voidaan velvoittaa estämään pääsy henkilöllisyytensä salanneiden henkilöiden ylläpitämille piraattisivustoille, joiden kautta jaetaan merkittävissä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa.

Markkinaoikeus antoi vuonna 2015 estomääräyksen, jolla se määräsi joukon suurimpia kotimaisia teleoperaattoreita estämään asiakkailtaan pääsyn suositulle KickassTorrents -nimiselle piraattisivustolle. Jo aiemmin vuonna 2012 Elisa, Telia ja DNA olivat estäneet oikeuden määräyksellä asiakkaidensa pääsyn The Pirate Bay -palveluun.

Tutkintapyynnöt

Tekijänoikeudenloukkaukset ovat niin kutsuttuja asianomistajarikoksia, joten poliisi ryhtyy tutkimaan niitä vain oikeudenhaltijan esittämästä nimenomaisesta tutkintapyynnöstä. TTVK tekee tutkintapyyntöjä jäsentensä oikeuksiin kohdistuvista loukkauksista tapauskohtaisesti tilanteesta riippuen. Asianomistajana tekijänoikeudenloukkauksessa on oikeudenhaltija itse, mutta näillä harvoin on mahdollisuuksia valvoa itse tehokkaasti omia tekijänoikeuksiaan. TTVK tekee tutkintapyynnöt jäseniltään saamien valtuuksien perusteella. Mahdollisen tutkintapyynnön tekeminen edellyttää, että TTVK:n edustamilla oikeudenhaltijoilla on esittää alustavaa näyttöä oikeudenloukkauksesta. Tästä syystä TTVK tallentaa näyttöä havaituista oikeudenloukkauksista.

Kansainvälinen yhteistyö

TTVK tekee säännöllistä yhteistyötä ulkomaisten antipiratismi- ja oikeudenhaltijajärjestöjen kanssa edistääkseen piratismiin puuttumista kansainvälisellä tasolla. TTVK osallistuu niin kotimaisen kuin eurooppalaisen lainsäädännön kehittämiseen antamalla lausuntoja ajankohtaisista piratismiin ja oikeuksien täytäntöönpanoon liittyvistä hankkeista ja uudistustarpeista.