Sopimussuhteiden sääntely

Sopimussuhteiden sääntely (28a–30b §, art 18–23)

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa tekijänoikeuden käyttöä koskevissa sopimussuhteissa. Säännökset on toimeenpantu tekijänoikeuslain uusilla pykälillä 28a §, 30a § ja 30b § sekä muokkaamalla 29 §:ä.

Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suoja on toteutettu Suomessa säätämällä asianmukaisesta ja oikeasuhtaisesta korvauksesta (28a §), sopimusehtojen kohtuullistamisesta (29 §), oikeudesta selvitykseen hyödyntämisestä (30 a§) sekä peruutusoikeudesta (30b §).

Sisältö täydentyy.