Värden, mission och mål

Värden, mission och mål

Värden

TVK:s verksamhet baserar sig på följande:

  • Expertis
  • Öppenhet
  • Rättvisa

Mission

  • TTVK försöker trygga respekten för upphovsrätten genom att sprida information om den, uppmuntra positiva attityder till upphovsrätten och ingripa i piratkopiering.

Mål

  • Genomgripande integrering av grundläggande kännedom om upphovsrätten och dess innebörd för de kreativa branscherna i Finland.
  • Inga olagliga innehållstjänster finns inom Finlands gränser och finländarna upplever det inte nödvändigt att använda olagliga tjänster som verkar utanför landets gränser.