Material

Ladda ner material

Från denna sida kan du ladda ner material producerat av TTVK om upphovsrätt som PDF-filer.


Upphovsrätten skyddar det kreativa arbetet

I denna publikation presenteras kort de viktigaste frågorna som gäller upphovsrätten. Publicerad i oktober 2023.

Ladda ner (PDF)

 


Kränkningar av upphovsrätten

I denna publikation presenteras kort de viktigaste frågorna som gäller upphovsrätten,
kränkningar av upphovsrätten och verkställighet av upphovsrätten. Publicerad i oktober 2023.

Ladda ner (PDF)


God praxis för brevövervakning som riktar sig till privatpersoner

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuskirjetyöryhmän infograafi kuvaa kirjevalvonnaksi kutsutun menettelyn vaiheita ja niihin liittyviä hyviä käytäntöjä.

Ladda ner (PDF)
Ladda ner (PDF, A4)


Lagändring 2023

Ändringarna av upphovslagen trädde i kraft 3.4.2023

Tabell: Direktivens ändringar i upphovsrättslagen enligt artikel

Infograf: Förfarandet för spärrning och avlägsnande i onlinetjänster (6a)