Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral (TTVK)
Lilla Robertsgatan 16 A
00120 Helsingfors

Telefon:  +358 9 6803 4059
E-post: info@ttvk.fi

Personal

VD
Jaana Pihkala
tfn 09 6803 4049

Jurist
Nina Seitz
tfn 09 6803 4049

Master of Laws (LL.M.)
Roosa Hasu
tfn 09 6803 4059

Projektchef (på vårdledighet tills 2.9)
Juha Rislakki
tfn 09 6803 4047

Kommunikationsassistent
Melissa Castrén
tfn 050 308 1715

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@ttvk.fi

Webbplatser som TTVK upprätthåller: