Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral (TTVK)
Lilla Robertsgatan 16 A
00120 Helsingfors

Telefon:  +358 9 6803 4059
E-post: info@ttvk.fi

Personal

VD
Jaana Pihkala
tfn +358 9 6803 4049

Jurist
Roosa Hasu
tfn +358 9 6803 4059

Jurist
Eveliina Heinilä
tfn +358 9 6803 4045

Assistent
Susanna Perhomaa
tfn +358 44 3101 962

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@ttvk.fi

Webbplatser som TTVK upprätthåller: