Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral (TTVK)
Lilla Robertsgatan 16 A
00120 Helsingfors

Telefon:  +358 9 6803 4059
E-post: info@ttvk.fi

Personal

VD
Jaana Pihkala
tfn 09 6803 4049

Jurist
Roosa Hasu
tfn 09 6803 4059

Projektchef
Juha Rislakki
tfn 09 6803 4047

Kommunikationsassistent
Melissa Castrén
tfn 050 308 1715

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@ttvk.fi

Webbplatser som TTVK upprätthåller: