Verksamhet

TTVK:s verksamhet

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK) är en registrerad förening som på bred front företräder aktörer i de kreativa branscherna. Föreningen drivs utan vinstsyfte och åtnjuter allmän acceptans. TTVK:s uppdrag är att stödja övervakningen av upphovsrätten för de rättsinnehavare som medlemsorganisationerna företräder. Detta sker genom aktivt ingripande i piratkopiering, såväl med förebyggande medel som med verkställande av upphovsrättslagen. Dessutom innefattar TTVK:s uppdrag att öka den allmänna kännedomen om upphovsrätten genom systematisk och objekt informationsspridning och genom att erbjuda upphovsrättsrelaterad utbildning och rådgivning.

Kärnan i TTVK:s verksamhet utgörs av upphovsrättsrelaterad övervakning, rådgivning och utbildning, information och kommunikation samt deltagande i den allmänna debatten.

TTVK:s verksamhetskostnader finansieras av dess medlemsorganisationer. Dessutom har TTVK fått specialbidrag från undervisnings- och kulturministeriet för att genomföra fostransprojekt kring upphovsrätten, avsedda särskilt för barn och ungdomar. Nättjänsten tekijanoikeus.fi utgör plattformen för fostransprojekten.

TTVK:s personal inkluderar en verksamhetsledare, två jurister och en administrationsassistent.

Verksamheten i ett nötskal

Kärnan i TTVK:s verksamhet utgörs av upphovsrättsrelaterad övervakning, rådgivning och utbildning, information och kommunikation samt deltagande i den allmänna debatten.

 • TTVK ingriper aktivt i olovlig användning av kreativt material
 • TTVK sprider objektiv information om aktuella frågor kring upphovsrätt och piratkopiering
 • TTVK utbildar myndigheter och andra aktörer inom verksamhetsområdet
 •  TTVK erbjuder avgiftsfri allmän rådgivning om upphovsrätten
 • TTVK deltar i den samhälleliga debatten kring upphovsrättslagens genomförande
 • TTVK genomför upphovsrättsrelaterade fostransprojekt avsedda särskilt för barn och ungdomar

Mål

Strategiperiodens viktigaste mål:

 • effektivt ingripande i olovlig användning av kreativa material
 • förutsättningarna för myndigheterna att ingripa i den olovliga användningen tryggas genom att de utbildas och får nödvändiga kunskaper
 • förbättrad genomförandelagstiftning i Finland och på EU-nivå
 • den olovliga användningen av kreativa material minskas med hjälp av kommunikativa medel
 • det positiva attitydklimatet kring upphovsrätten och acceptansen för genomförandet av upphovsrättslagen upprätthålls och vidareutvecklas