Piratkopiering över nätet

Vad är piratkopiering över nätet?

Med piratkopiering över nätet avses olovlig användning och delning på nätet av upphovsrättsskyddat material. Snabba bredbandsuppkopplingar, stor lagringskapacitet i nättjänster och apparater samt den globala åtkomsten av internet har gjort det betydligt enklare och smidigare att konsumera och dela innehåll än det var innan den digitala eran. De vanligaste kanalerna för olovlig delning av verk via internet är P2P-nätverk (peer to peer networks), webbplatser och anordningar för direktuppspelning (strömning) samt nätlagringstjänster. Skyddat material används också olovligt i tjänster avsedda för piratkopiering av strömmat material (på engelska kallat stream ripping).

Systemadministratörerna för piratsajter har både ersättningsansvar och kan vara straffrättsligt ansvariga för delaktighet i olovlig användning av skyddade verk. Också de individuella slutanvändarna agerar i strid med lagen när de delar eller laddar ned upphovsrättsskyddat material från nätet. Att ladda ned innehåll från olagliga källor strider mot Finlands upphovsrättslag, men till skillnad från olovlig delning handlar det inte om en handling som är straffrättsligt straffbar. Trots detta kan ersättningsansvar uppstå även för nedladdning, ifall personen visste eller borde ha vetat att källan var olaglig.

P2P-nätverk

En vanlig form av piratkopiering handlar om användningen av så kallade P2P-nätverk (person-till-person-nätverk). Benämningen härstammar från den engelska termen peer-to-peer eller P2P. De ingår även i den vanligaste typen av P2P-teknik, det vill säga bittorrentprogram. Sådana program är vanligtvis i sig lagliga och de kan användas för lagliga ändamål, men programmen har sedan sin uppkomst huvudsakligen använts för att olovligt dela just innehåll som skyddas av upphovsrätten.

Bittorrentteknikens popularitet består i att den som laddar ned material samtidigt laddar det vidare åt andra, varvid så kallade svärmar uppstår så att filer förs över snabbare mellan användarna. Exempelvis BitTorrent, uTorrent och Vuze hör till de vanligaste formerna av program som utnyttjar bittorrentteknik.

Innan bittorrentprogrammen blev vanliga använde finländare ofta en P2P-teknik kallad DirectConnect (DC eller DC++). Dess funktionsprincip är att den som laddat ned programmet skapar en så kallad delningsmapp på sin dator där de lagrade filerna är tillgängliga för kopiering av andra runtom i världen som använder samma program. Användarna av P2P-nätverk kan alltså kopiera material direkt från de andra användarnas datorer.

Att dela filer på nätet är inte något som sker av misstag utan det förutsätter att man installerar ett program som möjliggör delningen (ett så kallat klientprogram) på sin dator eller den apparat man använder. Om ett delningsprogram finns färdigt installerat kan det i teorin startas och börja dela innehåll automatiskt när man knäpper på datorn.

Strömningstjänster och -apparater

Med strömningstjänster (också kallat direktuppspelning, eng. streaming services) avses webbplatser som erbjuder innehåll i format som kan spelas upp direkt utan att man behöver ladda ned dem till sin dator. Vanligtvis får man filmer, TV-serier och musik via dessa tjänster. Innehållen kan antingen finnas på dessa webbplatser eller vara länkade från andra webbplatser. Tjänster för strömning av piratkopierat innehåll delar upphovsrättsligt skyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd. Även det att länka upphovsrättsskyddat innehåll i vinstsyfte eller med kännedom om att det är upphovsrättsligt skyddat strider mot lagen.

När man tittar på eller lyssnar till innehåll i strömningstjänster skapas vanligtvis tillfälliga kopior, exempelvis i datorns cache. Eftersom dessa kopior inte framställts lagligt och med rättighetsinnehavarens tillstånd att göra materialet tillgängligt för allmänheten är de olagliga även om man inte delar dem vidare.

Det är bra att vara medveten om att vissa program som använder P2P-nätverksteknik möjliggör att innehållet kan ses samtidigt och att tjänsterna därför kan förväxlas med strömning. Till exempel programmet Popcorn Time är ett sådant. När man använder tjänsten delar man alltså vidare det program man ser på.

Med enheter för strömning (streaming devices) avses apparater med IPTV-teknik som kopplas till en TV-mottagare och används för att titta på innehåll från internet via en TV-apparat. På en del sådana enheter kan man installera tilläggsprogram som leder användaren till material som lagts ut på nätet utan tillstånd. Försäljningen av piratenheter med dylika program handlar om olovlig delning av upphovsrättsskyddat innehåll. Säljaren har både ersättningsansvar och eventuellt också straffrättsligt ansvar för detta.

Nätlagringstjänster

Användare av nätlagringstjänster (cyberlockers) laddar upp filer till en utomstående tjänst för lagring. Efter lagringen får användaren en URL-länk som kan användas av vem som helst för att ladda ned de filer som lagrats i tjänsten. De lagrade filerna hittas inte av vanliga sökmotorer utan kan endast nås via länken. Om de filer som lagrats innehåller upphovsrättsskyddat material och görs tillgängliga för allmänheten handlar det om olovlig delning.

Piratkopiering av strömmat material

Att piratkopiera strömmat material, på engelska kallat stream ripping, är den form av piratkopiering inom musik som vuxit snabbast under de senaste åren. Dess popularitet har gått om de former av piratkopiering som baserar sig på bittorrentnedladdning. Tekniken används mycket, exempelvis i tjänster såsom YouTube och liknande, för att modifiera ljudspår så att de blir filer som kan laddas ned på datorn eller någon annan enhet.