Fysisk piratkopiering

Vad är fysisk piratkopiering?

Trots att vi lever i en digital era förekommer fysisk piratkopiering fortfarande, det vill säga att man piratkopierar innehåll i en lagringsbar form, och exempelvis Tullen i Finland beslagtar och förstör regelbundet importerade piratkopior. Den här formen av piratkopiering innebär att de olagliga piratprodukterna är fysiska kopior av innehåll som skyddas av upphovsrätten, exempelvis musik, filmer och spel.

Piratprodukter är ljud-, film- eller spelupptagningar där man utan tillstånd kopierat upphovsrättsskyddat material, och exempelvis s.k. bootlegs som är upptagningar som framställts utan tillstånd av ett levande framträdande under en konsert, i radio eller i tv.

Därtill finns det produktförfalskningar, som i synnerhet gäller varumärken och mönsterrätt. Dessa är produkter där man utan tillstånd använt ett varumärke som tillhör någon annan eller ett märke som kan förväxlas med det. De kan även imitera en annan produkts utseende som är skyddat med mönsterrätt.

Finlands lag förbjuder försäljningen av piratkopior. Sedan början av 2006 är importen av piratkopior förbjuden, även för privat bruk. Som konsument bör man fortsättningsvis vara noggrann med vilken slags upptagningar man för med sig när man rör sig i länder som går i bräschen för piratkopiering (t.ex. Ryssland, Kina och övriga länder i Bortre Asien) och med vilka produkter man beställer från exceptionellt förmånliga, utländska nätbutiker.