Fysisk piratkopiering

Vad är fysisk piratkopiering?

Trots att vi lever i en digital era förekommer fysisk piratkopiering fortfarande, det vill säga att man piratkopierar innehåll i en lagringsbar form, och exempelvis Tullen i Finland beslagtar och förstör regelbundet importerade piratkopior. Den här formen av piratkopiering innebär att de olagliga piratprodukterna är fysiska kopior av innehåll som skyddas av upphovsrätten, exempelvis musik, filmer och spel.

Piratkopior kategoriseras vanligtvis i tre grupper:

  • En vanlig piratkopia – ljud-, bild- eller filmupptagningar av upphovsrättsskyddat innehåll som kopierats utan tillstånd.
  • Förfalskning (counterfeit recording) – en piratkopia som utöver innehållet även getts ett yttre som påminner om den ursprungliga produkten så exakt som möjligt
  • Smyginspelning (bootleg) – en olovlig upptagning av ett live-framträdande på en konsert, i radio eller på TV

Finlands lag förbjuder försäljningen av piratkopior. Sedan början av 2006 är importen av piratkopior förbjuden, även för privat bruk. Som konsument bör man fortsättningsvis vara noggrann med vilken slags upptagningar man för med sig när man rör sig i länder som går i bräschen för piratkopiering (t.ex. Ryssland, Kina och övriga länder i Bortre Asien) och med vilka produkter man beställer från exceptionellt förmånliga, utländska nätbutiker.