Åtgärder mot piratkopiering

Piratkopiering är ett stort problem

Både fysisk piratkopiering (inklusive förfalskningar) och piratkopiering över nätet är fortfarande stora samhällsproblem. Att upphovsrättslagen verkställs och man ingriper i piratkopiering tryggar verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna och innebär att man försvarar ett samhälle som grundar sig på rättvisa och hederlighet.

Piratkopiering leder till en marknadsstörning som undergräver konstnärers och upphovsmäns inkomst och skadar utvecklingen såväl i fråga om de kreativa branscherna som det lagliga tjänsteutbudet och kulturen över lag. När innehållet används och sprids utan upphovsmännens och producenternas tillstånd blir de utan ersättning för sitt arbete. När de ekonomiska förutsättningarna för de kreativa branscherna försvagas, blir kulturutbudet mer ensidigt. De mest kännbara effekterna av detta drabbar nykomlingar i branschen samt originella konstnärer och artister, eftersom produktion och publicering av innehåll som har små målgrupper eller är mer riskabelt ofta är de första att gå förlorade.

Studie efter studie ger vid handen att piratkopiering över nätet är ett stort problem för kulturbranschen i landet. Enligt upphovsrättsbarometern 2010 uppgick de förluster som piratkopieringen över nätet orsakade i Finland till 355 miljoner euro om året. Enligt en jämförande nordisk enkätundersökning som gjordes av svenska Mediavision år 2021 konsumerar i Finland varje månad 485 000 personer innehåll från olagliga källor som sammanlagt under året uppgår till 21 miljoner filmer, varav 6 miljoner är inhemska, och 40 miljoner avsnitt av TV-serier, varav 12 miljoner är inhemska.

Piratkopiering och produktförfalskningar är ett stort problem också internationellt. Enligt en rapport som publicerades av Internationella Handelskammaren ICC 2016 har piratkopieringens och produktförfalskningens omfång ökat och fortsätter att öka. De förluster som den digitala piratkopieringen (filmer, musik och datorprogram) orsakade internationellt sett år 2013 uppgick enligt uppskattning till 213 miljarder dollar. Förlusterna på grund av fysisk piratkopiering och produktförfalskningar uppgick under ett år till 710–917 miljoner dollar. ICC uppskattade också att 4,2–5,4 miljoner arbetsplatser kommer att försvinna fram till år 2022 på grund av piratkopiering och produktförfalskningar.

Stöd för åtgärder mot piratkopiering

Enligt en omfattande undersökning som Taloustutkimus utförde 2014 kring piratkopiering stöder 91 procent av finländarna att man ingriper i olovlig delning av upphovsrättsskyddat material över nätet. Av respondenterna var 95 procent helt eller delvis av samma åsikt angående att de som gör kreativt arbete ska få ersättning i enlighet med hur mycket deras verk används. 82 procent av respondenterna var helt eller delvis av samma åsikt på frågan om en person som gör sig skyldig till olaglig fildelning ska förpliktas att betala ersättning till verkens upphovsmän motsvarande omfattningen av upphovsrättskränkningen.

Enligt upphovsrättsbarometern 2021 är 66 procent av befolkningen helt eller delvis av samma åsikt angående att rättsinnehavaren ska kunna reda ut vem som anonymt på nätet har kränkt hens rättigheter. Enligt samma undersökning godkänner endast 5 procent av medborgarna att musik, filmer eller TV-serier delas på nätet, och endast 9 procent godkänner strömning av filmer och TV-serier via olagliga tjänster.

TTVK övervakar upphovsrätten

Du kan läsa mer om TTVKs övervakning här.