Tekijänoikeusbarometri 2021: Sisältöjen laillinen kulutus kasvussa, nuorilla myös piratismi

Piratismi on lisääntynyt huomattavasti 15–24-vuotiaiden parissa samalla kun sisältöjen kulutus laillisista lähteistä jatkaa kasvuaan, käy ilmi Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta Tekijänoikeusbarometristä. Vuosittain toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään mm. sisältöjen käyttöä sekä asenteita tekijänoikeutta ja piratismia kohtaan.

Tekijänoikeudet koetaan helppotajuisemmiksi kuin aiemmin

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää tekijänoikeuksia ennen kaikkea tärkeänä asiana (90 %). Vain kaksi prosenttia pitää tekijänoikeuksia erittäin tai melko turhana. Ne koetaan myös selvästi ennemmin mahdollistavina (49 %) kuin rajoittavina (12 %).

Tekijänoikeudet koetaan aiempaa enemmän helppotajuisina (44 %) kuin vaikeatajuisina (22 %). Tämän kysymyksen osalta tulos erosi positiivisella tavalla viime vuodesta, jolloin helppotajuisina tekijänoikeuksia piti pienempi osuus vastaajista (38 %) ja vaikeatajuisina hieman suurempi osuus (26 %).

Sisältöjen laillinen kulutus kasvussa, nuorilla myös piratismi

Sisältöjen kulutus laillisesti on jatkanut kasvuaan. Reilusti yli puolet (62 %) vastaajista kertoo, että heidän taloudessaan käytetään internetin laillista viihdepalvelua. Vuonna 2020 vastaava luku oli 53 prosenttia. Lisäksi puolet (50 %) vastaajista kertoo, että joku heidän taloudestaan on ostanut sisältöjä laillisesta internetkaupasta; viime vuonna näin kertoi 42 % vastaajista.

Piratismiin liittyvät asenteet ja teot ovat pysyneet pääosin ennallaan. Internetiin luvatta laitettujen sisältöjen omaan käyttöön lataamisen hyväksyy 11 prosenttia vastaajista ja luvattoman jakamisen viisi prosenttia. Suuri osa vastaajista (59 %) ei hyväksy mitään kysytyistä luvattomista teoista. Luvattomien tekojen osalta yleisintä (9 %) on laittomissa palveluissa luvatta tarjolla olevan sisällön katsominen, kuunteleminen tai pelaaminen. Sisältöjen luvattoman lataamisen myöntää kuusi prosenttia, laulujen sanoitusten osalta kolme prosenttia vastaajista.

Vuonna 2021 korona-aika ei ole tutkimuksen mukaan vaikuttanut laittomien palvelujen käytön lisääntymiseen. Suurin osa vastaajista (72 %) arvioi laittomien piraattipalveluiden käytön pysyneen samana kuin ennen korona-aikaa. Hyvin pieni osa (2 %) arvioi käytön lisääntyneen, samoin kuin vähentyneen (2 %).

Viime vuoteen verrattuna 15–24-vuotiaiden vastaajien ryhmässä piratismi on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti. Luvatta tarjolla olevan sisällön suoratoistamisen myöntää 25 prosenttia vastaajista, kun se viime vuonna oli 17 %. Luvattoman lataamisen myöntää 16 % vastaajista, mikä on melkein kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna (9 %).

YouTuben halutaan poistavan tehokkaammin luvatonta sisältöä

Suomalaisista runsas neljäsosa (26 %) pitää hyväksyttävänä lailliseen suoratoistopalveluun, kuten YouTubeen, luvatta laitetun musiikin tai ohjelman katselua. Lähteellä vaikuttaa olevan merkitystä: tutkimuksen mukaan vain 9 % vastaajista hyväksyy luvatta tarjolla olevan elokuvan tai TV-sarjan katsomisen laittomista internetin suoratoistopalveluista.

Samaan aikaan yli kaksi kolmasosaa vastaajista (70 %) on sitä mieltä, että internetin verkkosisällönjakopalveluiden, kuten YouTuben, tulee tulevaisuudessa poistaa tehokkaammin ja pysyvämmin palvelussa oleva luvaton musiikki ja AV-sisältö. Väittämän kanssa eri mieltä on pieni osa (9 %) vastaajista. Keskimääräistä useammin eri mieltä ovat alle 25-vuotiaat sekä piraattipalveluja käyttäneet ja internetistä luvatonta aineistoa ladanneet. Kolme neljästä vastaajasta (76 %) on sitä mieltä, että YouTuben tulee maksaa musiikin sekä videoiden tekijöille ja tuottajille korvauksia samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin sisältöpalveluiden, kuten Spotifyn.

Lisäksi 77 % vastaajista on samaa mieltä siitä, että hakukoneilla tulee olla vastuu näyttää hakutuloksissa lailliset vaihtoehdot ennen laittomia palveluita. Asiasta eri mieltä oli vain kuusi prosenttia vastaajista.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt viidettätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 7.-25.10.2021 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1144 henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Tekijänoikeusbarometri 2021: Tekijänoikeudet
Tekijänoikeusbarometri 2021: Piratismitilanne

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
puh 040 706 6674

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset