Kovat tuomiot piraateille Espoon käräjäoikeudesta

| Tiedotteet

Espoon käräjäoikeus langetti 7.12.2011 kahdessa eri tapauksessa rangaistukset tekijänoikeusrikoksista. 36-vuotias espoolaismies tuomittiin 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja 22-vuotias espoolaismies sai maksettavaksi 60 päiväsakkoa. Molemmat miehet tuomittiin lisäksi maksamaan oikeudenhaltijoille tekijänoikeuslain mukaisia hyvityksiä ja korvauksia. Vanhemman miehen maksettavaksi tuli 326.733,85 euroa ja nuoremman korvausvelvollisuudeksi tuli yhteensä 220.077,79 euroa. Korvausten lisäksi kummallekin miehelle tuli maksettavaksi selvitys-, valvonta- […]


MUSIIKKITUOTTAJAT HAASTAA PIRATE BAYN

| Tiedotteet

Musiikkituottajat haastaa The Pirate Bayn Myös Soneraa ja DNA:ta vaaditaan estämään pääsy The Pirate Bay  – sivustolle. Suomessa toimivien musiikkiyhtiöiden kattojärjestö Musiikkituottajat – IFPI Finland on tänään jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle kanteen The Pirate Bay  – palvelua vastaan. The Pirate Bay on Suomen eniten käytetty laiton vertaisverkkopalvelu, jonka ylläpitäjät on Ruotsissa tuomittu vankeusrangaistuksiin. Kanteessa vaaditaan Pirate […]


Oikeus määräsi Elisan estämään asiakkaidensa pääsyn PIrate Bayihin

| Tiedotteet

Helsingin käräjäoikeus antoi 26.10.2011 päätöksen, jolla se velvoittaa väliaikaisella määräyksellä Internet-operaattori Elisan estämään asiakkailtaan pääsyn tekijänoikeuksia loukkaavaan The Pirate Bay -sivustoon. Käräjäoikeus ratkaisi näin oikeudenhaltijoiden hyväksi Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) toukokuun lopussa Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n puolesta vireille laitetun, tekijänoikeuslakiin perustuvan hakemuksen.

The Pirate Bay on maailman suurin ja Suomen suosituin BitTorrent-sivusto, jonka perustajat Hans Neij, Peter Sunde Kolmisoppi ja Gottfrid Warg on tuomittu Ruotsissa vankeusrangaistuksiin ja mittaviin vahingonkorvauksiin. Tuomioista huolimatta Pirate Bay on jatkanut toimintaansa

Elisa vastusti Musiikkituottajien hakemusta katsoen, että määräyksen täytäntöönpano ei olisi teknisesti toteutettavissa ja että siitä aiheutuisi sille huomattavia kustannuksia. Harkittuaan haetun toimenpiteen kohtuullisuutta käräjäoikeus kuitenkin katsoi keskeytysmääräyksen tässä tapauksessa olevan oikeasuhtainen toimenpide. Käräjäoikeus ei myöskään uskonut, etteikö Elisa kykenisi toteuttamaan haettuja toimenpiteitä pääsyn estämiseksi Pirate Bayhin tai että niistä aiheutuisi sille kohtuuttomia kustannuksia.

Euroopassa tuomioistuimet ovat antaneet vastaavanlaisia keskeyttämismääräyksiä Suomen lisäksi myös Tanskassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Italiassa ja Itävallassa. Eurooppalaisesta käytännöstä poiketen oikeudenhaltijoiden on Suomessa kuitenkin seuraavaksi nostettava kanne varsinaisia loukkaajia eli Pirate Bayn perustajia vastaan.

”Olemme luonnollisesti tyytyväisiä käräjäoikeuden päätökseen. Koska Suomessa ei ole kaikilta osin voimaansaatettu eurooppalaisia direktiivejä, on oikeudenhaltijoiden 30 päivän kuluessa kuitenkin vielä nostettava tuomioistuimessa ns. pääkanne Pirate Bayn perustajia vastaan. Muutoin uhkana on, että väliaikainen keskeyttämismääräys raukeaa”, toteaa TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

”Pääkanteen lisäksi oikeudenhaltijat tulevat hakemaan nyt keskeyttämismääräyksiä Pirate Bayn osalta muitakin teleoperaattoreita koskien. Laillisen digitaalisen markkinan kehittäminen Suomessa ja Euroopassa edellyttää, että Pirate Bayn kaltaisiin harmaan talouden toimijoihin puututaan määrätietoisesti. Suomen lainsäädäntö ei valitettavasti vastaa tällä hetkellä eurooppalaisia normeja, mutta pyrimme hyödyntämään nyt käytössä olevat keinot laillisten digipalveluiden tukemiseksi”, jatkaa Musiikkituottajia edustava Lauri Rechardt.


Pirate Bayn perustajajäsenen vankeusrangaistuksesta lainvoimainen

| Tiedotteet

Gottfrid Svartholm Warg, Pirate Bayn yksi kolmesta perustajajäsenestä, tuomittiin 14.10.2011 vuoden vankeusrangaistukseen sekä maksamaan yhteisvastuullisesti 30 miljoonan kruunua (n. 3,3 miljoonaa euroa) vahingonkorvauksia. Tuomio perustuu Tukholman käräjäoikeuden vuoden 2009 päätökseen, josta tuli nyt lainvoimainen.


Pääsy Pirate Bay:hin estetään Belgiassa

| Tiedotteet

Antwerpenin hovioikeus on 5. lokakuuta 2011 määrännyt Belgian kaksi suurinta Internet-palveluntarjoajaa estämään asiakkaittensa pääsy Pirate Bay -sivustolle. Belgacom– ja Telenet-operaattorien on blokattava yhteensä 11 Pirate Bay:hin yhdistettyä verkkotunnusta kahden viikon kuluessa määräyksestä. Muuten operaattorit joutuvat maksamaan sakkoja. Oikeustoimia oli vuodesta 2009 alkaen vienyt eteenpäin Belgian antipiratismiyhdistys Belgian Anti-Piracy Federation (BAF), joka edustaa maassa muun muassa […]


DC-hubin ylläpitäjälle ehdollista vankeutta Ruotsissa

| Tiedotteet

Södertörnin käräjäoikeus tuomitsi 5.9.2011 30-vuotiaan ruotsalaismiehen ehdolliseen vankeuteen sekä 40 päivän päiväsakkoon avunannosta tekijänoikeusloukkauksiin Direct Connect -vertaisverkon ylläpitäjänä. Tuomio oli ensimmäinen lajiaan Ruotsissa ja näin ollen merkittävä askel piratismin vastaisessa taistelussa.


Keravalaismies vastuuseen levyn laittomasta jakamisesta Pirate Bay:ssä

| Tiedotteet

Keski-Uudenmaan poliisi kirjoitti 34-vuotiaalle keravalaismiehelle 10 päiväsakkoa tämän käytettyä ruotsalaista The Pirate Bay -palvelua suomalaisen uutuuslevyn laittomaan jakamiseen.
Päiväsakkojen lisäksi miehelle tuli korvaussopimuksen mukaisesti maksettavaksi
oikeudenhaltijoiden hyvityksiä, vahingonkorvauksia sekä selvitys- ja valvontakuluja yhteensä 900 euron edestä.


Keskeyttämismääräykset nettipiraateille

| Tiedotteet

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK) haki keväällä 2011 Internet-yhteyden keskeyttämismääräystä viidessä tapauksessa, jossa liittymän kautta oli ollut jaossa merkittävä määrä tekijänoikeudellisesti suojattua musiikkia. Kaikissa tapauksissa jakaja oli joko liittymän haltija tai hänen perheenjäsenensä. Tapaukset saatiin sovittua, mutta kolmen kohdalla aineiston yleisön saataville saattaminen keskeytettiin tuomioistuimen määräyksellä, eli käytännössä Internet-palveluntarjoajat velvoitettiin katkaisemaan kyseiset liittymät. Keskeyttämismääräyksen toimeenpano perustuu tekijänoikeuslain 60c pykälään.