Rådgivning

Information om upphovsrätt

TTVK tillhandahåller pålitlig och aktuell information om upphovsrätt och piratkopiering på sin webbplats. TTVK har också producerat undervisningsmaterial om upphovsrätt och piratkopiering som kan laddas ner här.

Dessutom tillhandahåller TTVK generell upphovsrättsinformation. De vanligaste frågorna har samlat under rubriken Vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga på vår informationssida eller Vanliga frågor, kan du kontakta oss via det här formuläret.

Utbildning

TTVK:s skickliga jurister är specialiserade på frågor som riktar sig mot upphovsrättslagar och -förordningar. TTVK anordnar upphovsrättsutbildning för b.la. myndigheter och läroverk.