Skådespelares ensamrätt

Utövande konstnärer på bildupptagningar (45 §)

Det enda ärendet i lagändringen som inte härstammade från direktiven är utvidgningen av rättigheterna för utövande konstnärer som uppträder på en bildupptagning. Genom lagändringen förenhetligades utövande konstnärers rättigheter till framföranden som tagits upp på bild- och ljudupptagningar och slogs samman till en bestämmelse. Ensamrätten för utövande konstnärer som uppträder på bildupptagningar omfattar nu även offentlig visning av framföranden som tagits upp och även annan förmedling till allmänheten än sådan som sker på begäran.

Rättigheten för skådespelare, dansare och andra utövande konstnärer som uppträder på bildupptagningar täcker således användningen av bildupptagningar exempelvis i biografer och i sändningsverksamhet, såsom i tv. Skådespelarnas rättigheter har nu samma omfattning som musikernas. På grund av EU:s skyddstidsdirektiv har dock ljudupptagningar en längre skyddstid än bildupptagningar.