EUT: Kotitalouden yhteisessä käytössä olevan nettiliittymän haltijan voidaan katsoa olevan korvausvastuussa liittymän kautta tapahtuneesta tekijänoikeusloukkauksesta

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 18.10.2018 ennakkoratkaisun asiassa C-149/17, jossa on kyse korvausvastuusta tapauksissa, jossa tekijänoikeudellisesti suojattua sisältöä on jaettu luvattomasti kotitalouden yhteisessä käytössä olevasta nettiliittymästä. Tapauksessa oli vastakkain äänikirjatuottaja Bastei Lübbe AG sekä liittymänhaltijana ollut yksityishenkilö.

Liittymänhaltija oli pääasian oikeudenkäynnissä Saksassa kiistänyt tekijänoikeusloukkauksen sekä siitä esitetyn korvausvaatimuksen sillä perusteella, että hänen samassa kotitaloudessa asuvilla vanhemmillaan oli myös ollut mahdollisuus käyttää hänen nimissään olevaa nettiyhteyttä. Samalla liittymänhaltija kertoi, etteivät hänen vanhempansa tunne lainkaan oikeudenloukkaukseen käytettyä vertaisverkko-ohjelmistoa, eikä heidän tietokoneeltaan löydy luvattomasti jaossa ollutta teosta.

Saksalaisen lainsäädännön mukaan liittymänhaltija voi välttää korvausvastuun oikeudenloukkauksesta pelkästään mainitsemalla toisen liittymää käyttäneen perheenjäsenen esittämättä kuitenkaan tarkempia tietoja tämän käytön ajankohdasta ja laadusta. Näin perhe-elämän suojaa koskeva perusoikeus on esteenä sille, että vahinkoa kärsinyt oikeudenhaltija voisi saada vaatimuksensa tueksi tarpeelliset todisteet. EUT:n tehtävänä oli selvittää, ovatko tekijänoikeusdirektiivit yhdenmukaisia tällaisen kansallisen lain kanssa.

Ennakkoratkaisupyynnössä oli siis kysymys kahden eri perusoikeuden yhteensovittamisesta. EUT totesi, että saksalainen lainsäädäntö johtaa tilanteeseen, jossa nettiyhteyttä käyttäville perheenjäsenille annetaan lähes absoluuttinen suoja, jonka seurauksena väitetyn oikeudenloukkauksen tekijän osoittamisesta tulee mahdotonta. Tällöin ei noudateta EU-oikeuden vaatimusta varmistaa oikeudenmukainen tasapaino eri perusoikeuksien välillä.

Näin ollen EUT totesi ratkaisussaan, että tekijänoikeusdirektiivit ovat esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan liittymänhaltija vapautuu korvausvastuusta pelkästään mainitsemalla vähintään yhden perheenjäsenen, jolla on mahdollisuus käyttää liittymää, antamatta kuitenkaan lisätietoja käytön ajankohdasta tai laadusta.

EUT:n ratkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset