EUT: Tietoinen linkittäminen tekijänoikeutta loukkaavaan sisältöön ansiotarkoituksessa on ”yleisölle välittämistä”

Euroopan unionin tuomioistuimen 8.9.2016 asiassa C-160/15 antaman ennakkoratkaisun mukaan hyperlinkkien tarjoaminen tekijänoikeutta loukkaavaan sisältöön voidaan katsoa tekijänoikeusdirektiivin mukaiseksi ”yleisölle välittämiseksi”, mikäli linkittäminen tehdään ansiotarkoituksessa tai linkin tarjoaja on tai hänen on pitänyt olla tietoinen linkin takaisen sisällön laittomuudesta.

EUT:n merkittävä ennakkoratkaisu liittyy niin kutsuttuun GS Media v. Sanoma -tapaukseen. Hollantilainen verkkojulkaisu GeenStijl oli lokakuun 2011 artikkelissaan linkittänyt kolmannen osapuolen nettisivuilla luvattomasti olleisiin valokuviin. Valokuvat oli alun perin kuvattu Playboy-lehteä varten ja ne oli tarkoitus julkaista virallisesti kaksi kuukautta myöhemmin lehden joulukuun numerossa.

Tapausta käsiteltiin Alankomaiden eriasteisissa tuomioistuimissa, kunnes se lopulta siirtyi EU-tuomioistuimen käsiteltäväksi. EUT:n julkisasiamies antoi huhtikuussa 2016 ratkaisuehdotuksen, jonka mukaan luvattomasti saatavilla olevaan sisältöön vievän hyperlinkin tarjoamista ei tulisi pitää tekijänoikeusdirektiivin mukaisena ”yleisölle välittämisenä”. EU-tuomioistuin oli eri mieltä julkisasiamiehen kanssa.

EUT:n mukaan GS Media julkaisi valokuviin vievät linkit ansiotarkoituksessa ja oli tietoinen siitä, että valokuvat oli vuodettu kolmannen osapuolen nettisivuille luvattomasti. Tämän johdosta kyse oli direktiivin mukaisesta ”yleisölle välittämisestä”.

Linkittäminen tekijänoikeudella suojattuun sisältöön ei kuitenkaan ole ”yleisölle välittämistä”, mikäli se on tehty ilman ansiotarkoitusta ja tarjoaja ei ole tiennyt eikä hänen ole pitänyt tietää linkin takaisen sisällön olleen sivustolla luvattomasti.

Ratkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset