EUT:n julkisasiamies: palveluntarjoaja voidaan velvoittaa etsimään ja tunnistamaan poistettavaksi määrättyjen tietojen kanssa identtiset tiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) julkisasiamies antoi 4.6.2019 ratkaisuehdotuksen asiassa C-18/18, jossa on kyse siitä, kuinka laajasti hosting-palveluntarjoaja voidaan velvoittaa poistamaan alustan käyttäjien sinne lataamia sisältöjä.

Kun palveluntarjoaja tulee tietoiseksi laittomasta toiminnasta, on sillä EU:n sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 2000/31/EY mukaan velvollisuus viipymättä poistaa tiedot tai estää pääsy niihin. Kantajana ollut itävaltalainen nainen oli vaatinut Facebookia poistamaan kunniaansa loukkaavaa sisältöä. Riitaa syntyi siitä, voitiinko Facebook velvoittaa poistamaan myös alkuperäistä, tuomioistuimen laittomaksi toteamaa sisältöä sanamuodoltaan ja/tai merkitykseltään vastaavat lausumat maailmanlaajuisesti ja myös siltä osin, kun niistä ei ollut sille erikseen ilmoitettu.

Julkisasiamiehen mukaan em. direktiivi ei ole esteenä sille, että palveluntarjoaja velvoitetaan kieltomääräyksen yhteydessä etsimään ja tunnistamaan kaikkien käyttäjien levittämien tietojen joukosta tiedot, jotka ovat samoja kuin kieltomääräyksen antaneen tuomioistuimen laittomaksi luokittelema tieto. Merkitykseltään vastaavien tietojen osalta julkisasiamies katsoi, että palveluntarjoaja voidaan velvoittaa etsimään ja tunnistamaan niitä pelkästään niiden tietojen joukosta, jotka laittomaksi luokitellun tiedon julkaissut käyttäjä on levittänyt. Muuten palveluntarjoaja voidaan velvoittaa poistamaan merkitykseltään vastaavat tiedot sille tulevan ilmoituksen perusteella.

Sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi ei ole myöskään esteenä sille, että palveluntarjoaja velvoitetaan poistamaan alustalla levitetyt tiedot maailmanlaajuisesti.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ei sido Euroopan unionin tuomioistuinta, joka antaa ratkaisunsa asiassa myöhemmin. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset