Hovioikeus hylkäsi jälleen Finreactor tuomitun valituksen

Jo toinen hovioikeus on vahvistanut, että torrent-tiedoston vieminen Bittorrent-palveluun rikkoi tekijänoikeuksia. Helsingin hovioikeus on 28.11.2007 hylännyt yksittäisen Finreactor-tapauksessa tuomitun miehen valituksen. Kouvolan hovioikeus hylkäsi aiemmin 13.11.2007 samantyyppisen valituksen.

Helsingin hovioikeuden ratkaisu koski Tuusulan käräjäoikeuden marraskuussa 2006 antamaa tuomiota, jossa 21-vuotias mies tuomittiin tekijänoikeusrikkomuksesta 30 päiväsakon rangaistukseen ja maksamaan yli 6 000 euroa hyvitystä, vahingonkorvausta ja oikeudenkäyntikuluja neljälle pelitalolle.

Mies oli lisännyt Finreactor-palveluun kuvaustiedostoja usean eri pelitalon N-gage – peleistä. Pelejä oli sittemmin ladattu palvelua käyttäen satoja kertoja. Tapaus poikkesi muista Finreactor-tapauksista siten, että mies oli hankkinut pelien kuvaustiedostot toisesta Bittorrent-palvelusta ja siirtänyt ne sitten Finreactoriin.

Valituksessaan hovioikeudelle mies katsoi, ettei pelkän torrent-tiedoston vieminen Finreactoriin loukannut kenenkään tekijänoikeutta. Miehen mukaan niiden viemisellä Finreactoriin ei ollut tekijänoikeudellista merkitystä, koska tiedostot eivät sisältäneet tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Käräjäoikeus oli katsonut, että vastaajan tarkoituksena oli nimenomaan saattaa pelit Finreactor-verkon käyttäjien saataviin. Oikeuden mukaan sillä ei ollut merkitystä, siirtyivätkö varsinaiset pelitiedostot vastaajan oman tietokoneen kautta verkkoon, vaiko hänen tekemiensä teknisten muutosten avulla. Oikeus katsoi miehen menetelleen tahallisesti.

Myös syyttäjä oli valittanut tuomiosta vaatien miehen tuomitsemista rikkomuksen sijasta tekijänoikeusrikokseen. Tältäkään osin tuomio ei muuttanut. Käräjäoikeus oli katsonut, ettei mies ollut, tuolloin vielä voimassa olleen lain mukaan toiminut ansiotarkoituksessa. Hovioikeus velvoitti miehen korvaamaan pelitaloille näiden oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa yhteensä 1 750 €.

Tuomitun miehen avustajana toimineen lakimiehen henkilökohtaisen valituksen palkkionsa korottamisesta hovioikeus jätti tutkimatta. Lakimies ei ollut ilmoittanut lain edellyttämällä tavalla tyytymättömyyttä käräjäoikeuden päätökseen.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset