Hovioikeus korotti Espoon huippupiraattien korvausvelvollisuutta

Helsingin hovioikeus antoi 21.1.2014 tuomionsa Hayabusa/Rainbow (HBR/RBW) –nimistä ns. huippusivustoa (topsite) koskevassa rikosasiassa. Espoon käräjäoikeus oli 30.10.2012 tuominnut teleoperaattorin konehuoneessa huippusivustoa ylläpitäneet kolme miestä tekijänoikeusrikoksesta 4-6 kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin sekä neljännen sakkotuomioon avunannosta tekijänoikeusrikokseen. Oikeudenhaltijat olivat valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta tuomittujen korvausten osalta.

Käräjäoikeus oli tuominnut kolme ylläpitäjää maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä yhteensä n. 1 000 euroa. Hovioikeus piti tätä huomattavan alhaisena hyvityksenä tapauksen erityispiirteisiin nähden. Hovioikeuden mukaan tekijänoikeuden loukkaus on ollut toteutustavaltaan poikkeuksellisen vahingollinen. Lisäksi hovioikeus totesi, että hyvitysten tuntuvaa määrää puoltaa palvelun luonne huippusivustona eli salattuna ja käyttäjäpiiriltään rajattuna kanavana uutuusteosten laittomaksi levittämiseksi suurilla yhteysnopeuksilla. Hyvitysten määrää alentavana seikkana hovioikeus huomioi mm. sen, että ylläpitäjillä oli rajattu mahdollisuus vaikuttaa teosten kopiointimääriin. Hovioikeus katsoi tässä tapauksessa kohtuullisen hyvityksen määräksi 30 prosenttia vaaditusta eli yhteensä n. 22 000 euroa.

Asianomistajat olivat valittaneet lisäksi heille tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrän leikkaamisesta. Hovioikeus velvoitti tuomitut korvaamaan myös asianomistajien kohtuullisina pidettävät oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti käräjä- ja hovioikeudessa.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu. 

Lisätietoja:
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry apulaisjohtaja Jaana Pihkala, 09 6803 4059

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset