Huomautuskirjeet tuottaneet tulosta Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen viihdeteollisuuden sekä teleoperaattorien yhdessä perustama organisaatio Centre for Copyright Information (CCI) lanseerasi helmikuussa 2013 niin kutsutun huomautuskirjemenettelyn, jonka tarkoitus on vähentää tekijänoikeusloukkausten määrää internetin vertaisverkoissa sekä opastaa kansalaisia digitaalisten sisältöjen laillisiin kauppapaikkoihin. CCI:n julkaiseman tuoreen raportin mukaan huomautuskirjemenettelyn käyttöönotto toteutui vaivattomasti ja on antanut positiivisia tuloksia menettelyn tehokkuudesta.

CCI:n menettelyssä (Copyright Alert System) teleoperaattori lähettää kirjeitä niiden internet-liittymien haltijoille, joiden liittymää on nähtävästi käytetty tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston luvattomaan jakeluun. Kolmen eri tason kirjeitä lähetetään liittymänhaltijoille enintään kuusi, 1-2 kirjettä jokaisesta huomautustasosta. Ensimmäinen taso (Educational Alerts) on puhtaasti valistuksellinen, jossa liittymänhaltijalle kerrotaan havaitusta oikeudenloukkauksesta ja annetaan neuvoja tulevien oikeudenloukkauksen välttämiseksi. Mikäli oikeudenloukkaukset liittymästä jatkuvat, siirrytään toiselle tasolle (Acknowledgement Alerts), jossa liittymänhaltijaa pyydetään reagoimaan saatuun kirjeeseen. Viimeisellä tasolla (Mitigation Alerts) liittymänhaltijalle voidaan toistuvien oikeudenloukkausten vuoksi asettaa väliaikaisia seuraamuksia, kuten nettiyhteyden hidastaminen tai huomautuksen asettaminen liittymänhaltijan aloitussivuksi. Kaikilla huomautustasoilla liittymänhaltijoille kerrotaan myös kulttuurin ja viihteen laillisista nettipalveluista.

Copyright Alert System (CAP) lähetti kymmenen kuukauden aikana yli 1,3 miljoonaa huomautuskirjettä. 72 prosenttia lähetetyistä kirjeistä oli ensimmäisen tason valistuksellisia kirjeitä ja vain alle 3 % kirjeistä oli viimeisen tason huomautuksia, joista liittymänhaltijalle koitui mahdollisia väliaikaisia seuraamuksia. Näin ollen suurimmassa osassa tapauksista liittymän takaa tehdyt oikeudenloukkaukset loppuivat heti ensimmäisen tason kirjeisiin.

CAP tarjosi liittymänhaltijoille myös helppoa ja puolueetonta tapaa tarkistuttaa saadun kirjeen oikeellisuus, mikäli liittymänhaltija koki saaneensa kirjeen väärin perustein. Yli 1,3 miljoonasta kirjeestä ainoastaan 265 vaati lisäselvitystä. Tarkistetuista huomautuksista yksikään ei ollut mennyt väärään osoitteeseen ja ainoastaan 47 valitusta koettiin aiheelliseksi, johtuen useimmiten nettiliittymän päätymisestä todistettavasti vääriin käsiin.

CCI on tyytyväinen huomautuskirjemenettelyn ensimmäisen vaiheen tuloksiin ja on jo kovaa vauhtia jatkamassa projektia: seuraavan vuoden aikana on tarkoitus lähettää ainakin tuplamäärä huomautuskirjeitä. Raportissaan CCI mainitsee, että viihdeteollisuuden ja teleoperaattorien tiivis ja vapaaehtoinen yhteistyö tarjoaa tehokkaan väylän tekijänoikeusvalistukseen sekä kuluttajien ohjaamiseen laillisten digipalveluiden äärelle

CCI:n raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset