Komission suositus IP-oikeuksien suojan parantamiseksi

Komissio antoi 19.3.2024 suosituksen väärennösten torjumiseksi ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojan parantamiseksi. Suosituksen tarkoituksena on kannustaa jäsenvaltioiden viranomaisia, oikeudenhaltijoita, välityspalvelujen tarjoajia ja muita talouden toimijoita toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä IP-oikeuden loukkausten torjumiseksi. Annetun suosituksen keinovalikoima on jaettu viiteen kokonaisuuteen alkaen yhteistyön ja tiedonvaihdon edistämisestä IP-valvontamenettelyjen tehostamiseen ja IPR-koulutuksen lisäämiseen.

Keinot yhteistyön ja tiedonvaihdon edistämiseksi

Komissio suosittaa, että verkkotunnuspalvelujen tarjoajat toimivat vastuullisemmin varmistaakseen IP-oikeuksien suojan toteutumisen verkkotunnusnimijärjestelmässä. Näiden tulisi lopettaa tunnuksen rekisteröinti ja keskeyttää sen siirto, jos viranomainen on havainnut IP-oikeuksia loukkaavaa toimintaa verkkotunnuksen käytön yhteydessä. Palveluntarjoajilla tulisi olla varmennusmenettelyt virheellisten rekisteröintitietojen havaitsemiseksi, ja niiden olisi annettava pääsy tietoihin kaikille niille tahoille, joilla on siihen oikeus ns. täytäntöönpanodirektiivin (2004/48/EY) nojalla.

Maksupalveluntarjoajien tulisi ilmoittaa ehdoissaan selvästi, että kaikki havainnot palvelujen käytöstä IP-oikeuksia loukkaavaan toimintaan ovat peruste sopimuksen keskeyttämiselle tai irtisanomiselle.

Keinot IP-valvontamenettelyjen edistämiseksi

Valvontamenettelyjen edistämiseksi komission keinovalikoima jakaantuu kuuteen kategoriaan, joista nettipiratismiin puuttumisen kannalta tärkeimmät ovat dynaamiset kielto- ja estomääräykset, tiedonsaantioikeuden varmistaminen sekä rikosoikeudelliset seuraamukset ja tutkinnan tehostaminen.

Komissio suosittaa vahvasti jopa ennalta-annettavien dynaamisten esto- ja kieltomääräysten mahdollistamista. Näistä on ollut joissakin EU-maissa jo positiivisia kokemuksia erityisesti urheilu- ja muihin live-tapahtumiin kohdistuvan verkkopiratismin torjumiseksi, minkä komissio toi esiin jo 4.5.2023 antamassaan suosituksessa. Lisäksi taloudellisia toimijoita kannustetaan kehittämään teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan tunnistaa ja estää samojen henkilöiden toteuttamat toistuvat oikeudenloukkaukset.

Oikeudenhaltijoiden tiedonsaantioikeuden tulisi ulottua kaikkiin merkityksellisiin tietoihin, jotka mahdollistavat epäillyn oikeudenloukkaajan tavoittamisen myös sellaisten IP-oikeuden loukkausten torjumiseksi, joita ei ole toteutettu kaupallisessa laajuudessa. Talouden toimijoita kannustetaan jakamaan oikeudenhaltijoiden kanssa tarvittavat tiedot siviilioikeudellista täytäntöönpanoa varten.

Komissio kannustaa jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen ja tarvittaessa tiukentamaan tekijän- ja teollisoikeusrikoksesta annettavaa maksimirangaistusta, kun kyse on rikollisjärjestöjen kaupallisessa laajuudessa harjoittamasta vakavammasta piratismista tai väärentämisestä. IP-oikeudenloukkauksien tutkintaa hoitaville esitutkintaviranomaisille ja syyttäjille on perustettava yksiköitä, jotka ovat erikoistuneet tekijän- ja teollisoikeusrikoksiin. Viranomaisten tulisi hyödyntää tutkinnan rajat ylittäviä mahdollisuuksia ja koordinoida toimintaansa muiden maiden viranomaisten kanssa.

Keinot IPR-tietoisuuden ja koulutuksen lisäämiseksi

Komissio suosittelee, että kansallisiin opetussuunnitelmiin ja ammatilliseen koulutukseen lisätään opetusta tekijän- ja teollisoikeuksien keskeisistä käsitteistä, suojatun aineiston eettisestä käytöstä sekä IP-oikeuden loukkauksista. Komissio kannustaa lisäksi poliisi-, tulli- ja syyttäjäviranomaisia säännöllisiin koulutuksiin IP-oikeuksista ja täytäntöönpanosta.

Komissio ilmoittaa seuraavansa ja arvioivansa suosituksen vaikutuksia viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen antamisesta. Tässä yhteydessä komissio myös arvioi, tarvitaanko lisätoimenpiteitä.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset