Korkein oikeus kovensi Finreactor-ylläpitäjien tuomiota

Tuomitut korvaukset yli kaksinkertaistuivat

Korkein oikeus antoi tänään 30.6.2010 tuomionsa ns. Finreactor-tapauksessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta Euroopassa, kun vertaisverkkopalvelun ylläpidon rikosoikeudellista vastuuta on selvitetty korkeimmassa oikeusasteessa. Ns. pääjutun lisäksi KKO antoi kaksi palvelun yksittäistä käyttäjää koskevaa tuomiota.

Finreactor oli suomalainen BitTorrent-tekniikkaa käyttävä vertaisverkkopalvelu, jonka keskusrikospoliisi ratsasi joulukuussa 2004. Turun käräjäoikeus tuomitsi 2006 lokakuussa palvelun 21 ylläpitäjää sakkorangaistuksiin tekijänoikeusrikkomuksista ja avunannosta siihen. Tekijänoikeuskorvauksia vastaajat velvoitettiin suorittamaan yli 420 000 euroa. Turun hovioikeus ei kesäkuussa 2008 antamassaan tuomiossa muuttanut merkittävästi käräjäoikeuden tuomiota. Hovioikeus vapautti kaksi tekijää rangaistuksista.

Asianomistajina tapauksessa oli laajasti tekijöitä, levy- ja elokuvayhtiöitä sekä peli- ja ohjelmistotaloja. TTVK edusti asiassa yli 50 koti- ja ulkomaista kulttuurialan tekijää, järjestöä ja yritystä

Asian käsittely korkeimmassa oikeudessa

Sekä oikeudenhaltijat että tuomitut hakivat asiassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Oikeudenhaltijat hakivat muutosta niille tuomittujen korvausten osalta vaatien yhteensä korvauksina yli 2,1 miljoonaa euroa. Oikeudenhaltijoiden näkemyksen mukaan tuomittuja korvauksia oli kohtuullistettu liian alhaiseksi ottaen huomioon loukkauksen laajuus, suunnitelmallisuus ja tahallisuus. Tuomitut hakivat valituslupaa tuomioon kokonaisuudessaan. KKO myönsi oikeudenhaltijoille asiassa valitusluvan lokakuussa 2008. Tähän päivään asti epäselvää oli, myöntääkö KKO valitusluvan myös tuomituille.

KKO korotti TTVK:n edustamille asianomistajille tuomittuja korvauksia tuntuvasti. Käräjäoikeudessa ylläpitäjien yhteisvastuullisesti maksettavaksi tuomitut hyvitykset yli kaksinkertaistuivat. Neljä avunantoon tekijänoikeusrikkomukseen syyllistynyttä ylläpitäjää vapautettiin hyvitysvelvollisuudesta. KKO otti hyvityksen kohtuullisuutta koskevassa kokonaisharkinnassa huomioon tapauksen erityispiirteet, kuten luvattoman käytön tarkoituksen sekä loukkauksen toteuttamistavan ja vahingollisuuden, ja toteaa: ”tässä tapauksessa tekijänoikeuksia loukkaava toiminta on ollut laajaa, ja se on pyritty kohdistamaan käyttäjien haluamiin teoksiin, mikä on ollut omiaan aiheuttamaan merkittävää vahinkoa tekijänoikeuksien haltijoille.”

TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen on tyytyväinen korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen. ”Korkeimman oikeuden ratkaisu vahvistaa lopullisesti sen tärkeän periaatteen, että piraattipalvelun ylläpitäjät ovat sekä rikosoikeudellisessa että korvausvastuussa kaikesta palvelua hyväksikäyttäen tapahtuneesta luvattomasta jakelusta. Tuomio on merkittävä voitto koko luovan työn kentälle eikä jätä tilaa piraattien tekniselle jossittelulle. Nyt on myös selvää, että laittomaan toimintaan aktiivisesti osallistuva henkilö ei voi vedota tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain mahdollisiin vastuuvapaussäännöksiin”, toteaa Kotilainen.

”Suomen tuomioistuinlaitos on ensimmäisenä Euroopassa vahvistanut piraattipalvelun tarjoamisen rangaistavaksi kaikissa oikeusasteissa. Korkeimman oikeuden tämänpäiväinen tuomio on erityisesti vastuukysymyksen osalta tärkeä ennakkopäätös, ja meillä on kaikki syy uskoa, että myös ensi syksyn Ruotsin Pirate Bay-hovioikeuskäsittelyssä päädytään vastaavaan lopputulokseen”, arvioi Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajien ÄKT ry:n toiminnanjohtaja Lauri Rechardt.

Finreactorin suosiota lisäsi merkittävästi se, että jaettavana oli paljon suomalaista tuotantoa. Finreactorista eniten ladattu top-40 lista piti sisällään 31 kotimaista albumia. Listakärki oli Zen Cafén” Jättiläinen” CD-levy, jota ladattiin kahden viikon aikana yli 2 600 kertaa. Kotimaisista elokuvista Markku Pölösen ”Koirankynnen leikkaaja” ladattiin palvelua käyttäen 2 500 kertaa. Määrä vastaa yli 15 % kyseisen elokuvan laillisesta DVD-myynnistä vuonna 2004.

Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto ry:n toiminnanjohtaja Nina Laurio on erityisen tyytyväinen siihen, että KKO vahvisti nyt myös pienten kotimaisten elokuvatuottajien oikeuden saada kohtuullinen hyvityskorvaus Finreactorissa jaossa olleista elokuvista. ”Fakta on, että juuri kotimaisten elokuvien ja musiikin laiton jakaminen teki palvelusta suositun”, toteaa Laurio.

KKO vahvisti: myös loppukäyttäjät vastuussa toimistaan

Ylläpitäjien vastuuta koskevan tuomion lisäksi KKO käsitteli kahden yksittäisen tapauksen osalta palvelun käyttäjien vastuuta. Molemmissa tapauksissa kysymys oli siitä, olivatko kuvaustiedostoja (ns. torrent) palvelimelle ladanneet henkilöt syyllistyneet asiassa tekijänoikeusrikkomukseen ja olivatko he vastuussa kuvaustiedoston avulla tapahtuneista teosten luvattomista latauksista.

Korkeimman oikeuden mukaan yksilöityjä sisältötiedostoja koskevat kuvaustiedostot ovat välttämättömiä sisältötiedostojen yleisön saataviin saattamisen kannalta, ja näin ollen kuvaustiedoston verkkoon toimittamista on pidettävä tekijänoikeudellisesti merkityksellisenä toimena. KKO toteaa, että ”rikosoikeudellista vastuuta ei poista yksin se, että tiedostojenjakoverkon teknisen toteuttamistavan vuoksi tekijän välitön osallistuminen sisältötiedostojen jakamis- ja kopiointitapahtumiin ei ole ollut tarpeen.” Toisin sanoen vastuuta teosten levittämisestä ei voi välttää vetoamalla teknisiin seikkoihin; tarkoitus ja lopputulos ovat ratkaisevia.

Kuvaus Finreactorista

Finreactor oli suomalainen BitTorrent-tekniikkaa käyttävä vertaisverkkopalvelu, jonka KRP ratsasi joulukuussa 2004. Tätä ennen Hollannin poliisi oli virka-apuna kopioinut Finreactor-palvelimen tiedot. Palvelulla oli enimmillään 10 000 suomalaista rekisteröitynyttä käyttäjää ja toiminnassa välttämätön palvelin eli trackeri sijaitsi Hollannissa. Palvelimen ylläpito rahoitettiin www.finreactor.com -sivulla olleella lahjoituslinkillä, jossa käyttäjiä pyydettiin lahjoittamaan rahaa palvelimen ylläpitoon.

Jäsenyys Finreactorissa edellytti tiedostojen jakamista. Palvelimen säännöissä edellytettiin, että käyttäjien tuli jakaa tiedostoja tietyssä suhteessa omaan lataamiseensa nähden, jotta he säilyttävät käyttäjäoikeutensa. Näin varmistettiin se, että kullakin tiedostolla oli riittävästi latauslähteitä ja tiedostojen latausajat pysyivät lyhyinä. Jos jakosuhde tippui liian alhaiseksi, käyttäjä sai ylläpitäjiltä varoituksen. Mikäli käyttäjä ei ottanut ojentuakseen varoituksesta, ylläpitäjät poistivat kokonaan käyttöoikeudet. Näin varmistettiin se, että kullakin tiedostolla oli riittävästi latauslähteitä ja tiedostojen latausajat pysyivät lyhyinä.

Finreactor-vertaisverkon ylläpitäjät ja käyttäjät latasivat syksyllä 2004 palvelusta itselleen kolmen ja puolen kuukauden aikana 30,21 teratavua pelejä, 194,30 teratavua elokuvia ja 15,70 teratavua musiikkia. Nämä määrät vastaavat keskimääräisillä tiedostojen koilla (peli 2 000 megatavua, Mt, elokuva 1 500 Mt ja äänite 60 Mt) lähes 16 000 peliä, 136 000 elokuvaa ja 274 000 äänilevyä.

Kaikkiaan Finreactorissa jaettiin aineistoa yhteensä 296,25 teratavua, joka vastaa CD-levyiksi muutettuna n. 450 000 levyllistä.

Palvelu toimi siten, että käyttäjä teki ns. julkaisun (release, rellu) esimerkiksi äänilevyistä, elokuvasta, tietokonepelistä tai tietokoneohjelmasta. Kukin käyttäjä koosti itse julkaisun omalla tietokoneellaan. Julkaisusta laadittiin tekninen kuvaustiedosto, joka postitettiin Hollannissa sijaitsevalle palvelimelle (tracker). Käyttäjä teki julkaisusta myös yksityiskohtaisen kuvauksen, jossa kerrottiin mitä julkaisu sisältää sekä tietoja kuvan ja äänen laadusta, pakkaustavasta ja tiedoston koosta.

Kuvaustiedoston avulla palvelun käyttäjien oli mahdollista ladata itselleen varsinainen sisältötiedosto. Lataaminen tapahtui siten, että käyttäjä latasi kuvaustiedoston (.torrent-tiedoston) omalla koneelleen ja avasi sen koneensa BitTorrent-ohjelmalla. Ohjelma otti yhteyttä palvelimeen (tracker), joka järjesti sisältötiedoston lataamisen niin, että tiedosto latautui pienissä osissa suoraan niiltä käyttäjiltä, joilla oli koneellaan kyseinen tiedosto kokonaan tai osittain. Kaikki, jotka latasivat sisältötiedoston kokonaan tai osittain itselleen, toimivat samalla myös sen jakajina. Tieto sisältötiedoston latauskerroista tallentui palvelimelle.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, 040 548 1781

Toiminnanjohtaja Lauri Rechardt, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry, 050 406 0538

Toiminnanjohtaja Nina Laurio, Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK ry, 050 336 6393

 

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset