Laaja kansainvälinen isku Internet-piratismijärjestöjä vastaan

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat yhdessä kymmenen muun maan viranomaisten kanssa tehneet yhteensä 120 iskua kansainvälisten Internet-piraattijärjestöjä vastaan. Tämän Fastlink-operaation USA:ssa, Belgiassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Israelissa, Hollannissa, Singaporessa, Ruotsissa, Pohjois-Irlannissa sekä Englannissa tehdyissä iskuissa on takavarikoitu yli 200 tietokonetta. Näistä 30 oli tiedosto-palvelimia, jotka sisälsivät satoja tuhansia laittomia teoskopioita Yksi yksittäinen palvelin sisälsi yli 65.000 eri laitonta teoskopiota.

Operaation kohteina on ollut mm. Fairlight, Kalisto, Echelon, Project X, Class sekä APC nimisiä järjestäyty-neitä Internet-piraattijärjestöjä, ”warez”-järjestöjä. Ne ovat erittäin hyvin organisoituneita. Ne ovat pyrkineet hankkimaan ja levittämään laittomasti sellaisia elokuvia, musiikkia ja tietokoneohjelmia, joita ei vielä ole laillisesti julkaistu. Nämä kopiot ovat levinneet myös maailmanlaajuisesti myytäviksi piraattitallenteiksi esim. DVD-levyiksi. Näin piraattijärjestöjen toiminta on ollut erityisen haitallista oikeudenomistajille.



Suomessakin warez-ryhmien toimintaa



Kuopion käräjäoikeus langetti 27.6.2003 tuomiot DrinkOrDie (DOD) ryhmän suomalaisten jäsenten tekemisistä. Syytettyinä jutussa olivat yksi turkulaismies ja neljä Kuopion seudulla asuvaa miestä.


Kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen sai ammattikorkeakoulussa opiskelijana ollut kuopiolaismies, joka kytki piraattipalvelimen oppilaitoksen verkkoon. Palvelin toimi DOD-järjestön materiaalinjakelupalvelimena. Myöhemmin opiskelija pyysi ATK-ylläpidosta vastaavaa henkilöä liittämään palvelimen koulun tietoverkkoon. Tälle miehelle käräjäoikeus langetti neljän kuukauden vankeusrangaistuksen. DOD:n toinen suomalaisjäsen, suojauksia purkavana ”kräkkerinä” toiminut turkulaismies sai vankeutta viisi kuukautta. Vankeusrangaistukset tuomittiin ehdollisina. Neljäs vastaaja sai 50 päiväsakkoa ja avunannosta syytetyn miehen osalta syyte hylättiin. Oikeudenhaltijoille tuomittiin maksettavaksi lähes 60.000 euroa.


Yhdysvalloissa DOD-järjestön 15 jäsentä on tuomittu pääosin vankeusrangaistuksiin. Ryhmän johtoportaassa toiminut mies tuomittiin 3 vuoden ja kuuden kuukauden ehdottoman vankeusrangaistukseen.Toinen lähes kolmen vuoden vankeustuomion saanut mies toimi järjestelmäasiantuntijana MIT:ssä (Massachusetts Institute of Technology). Hän ylläpiti koulun tietoverkossa DOD-ryhmän materiaalinjakelupalvelinta.



Suomessa Internet-piratismiin paremmat oikeussuojakeinot



Piratismia valvovan Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen Internet-tarkastaja Ilkka Vuorenmaan mukaan Internet-piratismi on ongelma Suomessakin. ”Myös Suomessa tulee viranomaisilla ja oikeudenomis-tajilla olla tehokkaat keinot puuttua yhä pahenevaan Internet-piratismiin. Eduskunnassa oleva tekijänoikeuslaki ja eräät muut valmisteltavat lait yhdessä toivottavasti mahdollistavat tämän.”, toteaa Vuorenmaa. ”Kyseessä on globaali ongelma. Maastamme ei saa tulla Internet-piratismin kannalta houkuttelevaa sijoituspaikkaa. Tämän tulee lainsäätäjän varmistaa antamalla työkalut. Myös rikosoikeudelliset sanktiot tulevat olla riittävät ankarat tällaisille rikollisjärjestöihin kuuluville henkilöille.”, jatkaa Vuorenmaa. ”Toiminnassamme tekijänoikeudellisen tiedon levittäminen on keskeinen tapa vaikuttaa näihin asioihin. Toisten henkisten tuotosten kunnioittaminen tulisi olla asenteena myös Internetissä. Valitettavasti jossain tapauksissa näin ei ole ja tällöin erilaiset oikeussuojakeinot ovat ainoa mahdollisuutemme puuttua loukkauksiin.”

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset