Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset