Nettipiratismin tappiot Suomessa 355 miljoonaa euroa vuodessa

Lyhdyn poikkeuksellisella yli 3000 haastattelun otannalla tehty tekijänoikeusbarometri osoittaa, että 30 % nettipiraateista ostettaisiin laillisista kaupoista, ellei laitonta ilmaisvaihtoehtoa olisi tarjolla

Tiivistelmä tuloksista

– 16 prosentissa kotitalouksista ladataan Internetissä luvatta levitettyjä tiedostoja.

– Keskimääräinen latausmäärä vuodessa on noin 380 kappaletta/kotitalous eli yhteensä 153,6 miljoonaa tiedostoa vuodessa. Eniten lataavat nuoret, yli 50-vuotiaiden kotitalouksissa ei ladata näitä käytännössä lainkaan.

– Vastaajien mukaan 30 prosenttia näistä ostettaisiin laillisista kaupoista, ellei laitonta ilmaisvaihtoehtoa olisi.

– Vähittäismyyntihinnoilla tämä tekee 355 miljoonan euron menetyksen vuodessa.

Nämä tiedot perustuvat Taloustutkimuksen Tekijänoikeusbarometri-tutkimukseen, jonka se teki Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY toimeksiannosta. Yli 3000 hengen otannalla tehty tutkimus on laajin Suomessa tehty verkkopiratismia käsittelevä, henkilökohtaisin haastatteluin ja väestöä edustavaksi painotettu Omnibus-tutkimus.

URAA UURTAVA TUTKIMUS YLI 3000 HAASTATTELUN OTANNALLA

Lyhdyn teettämän, nettipiratismiin keskittyvän Tekijänoikeusbarometrin tavoitteena oli selvittää aiempia tutkimuksia laajemmalla ja edustavalla otannalla, kuinka paljon kotitalouksissa ladataan luvattomia tiedostoja keskimäärin kuukausittain, kuinka luvattomat lataukset jakaantuvat tiedostotyypeittäin sekä sitä, kuinka suuri osuus tiedostoista hankittaisiin laillisista kaupoista, mikäli luvatonta vaihtoehtoa ei olisi tarjolla.

Tutkimus tehtiin poikkeuksellisen laajalla otannalla. Osana kolmea Omnibus-kierrosta haastateltiin henkilökohtaisesti 3007 15-79-vuotiasta suomalaista (joulukuu 2009 – maaliskuu 2010.) Otos on kaikkien Omnibus-tutkimusten tapaan painotettu 15-79 suomalaisia edustavaksi.

16 prosentissa koteja ladataan
keskimäärin 32 tiedostoa kuukaudessa

Vastaajista 16 prosenttia (473 kpl) ilmoitti, että heidän kotitaloudessaan ladataan Internetiin ilman lupaa laitettuja tiedostoja kuukausittain (miehet 20 %, naiset 14 %). Vastaajien mukaan tiedostoja ladataan heillä keskimäärin 31,70 kappaletta kuukaudessa.

Taloustutkimuksen tutkimusraportissa on laskettu, kuinka paljon tämä tekee yhteensä: ”Kun kuusitoista prosenttia vastaajista ilmoittaa, että taloudessa ladataan luvattomia tiedostoja, keskimääräinen latausmäärä on noin 32 ja Suomessa on noin 2,5 miljoonaa taloutta, voidaan karkeasti arvioita, että luvattomia tiedostoja ladataan noin 12,8 miljoonaa kappaletta kuukausittain.”

Vuositasolla tämä merkitsee 153,6 miljoonaa tiedostoa.

Nuoret lataavat eniten

Laiton lataaminen keskittyy nuorimpiin ikäryhmiin, 15-24 -vuotiaista 45 % ja 25-34-vuotiaista 29 % kertoi, että heidän taloudessaan ladataan luvattomasti levitettyjä tiedostoja. Yli 50-vuotiaiden talouksissa näitä ei ladata käytännössä lainkaan.

Tutkimuksen perusteella laitonta lataamista harrastettiin erittäin laajamittaisesti kolmessa prosentissa suomalaistalouksista, eli noin 75 000 kotitaloudessa. Näissä kotitalouksissa keskimääräiset kuukausittaiset lataamismäärät olivat yli 20 tiedostoa.

Musiikkia ladataan eniten

Valtaosa (82 %) luvattomien tiedostojen lataajista latasi musiikkia. Elokuvia latasi 57 %, pelejä 28 % ja tietokoneohjelmia samaten 28 %. Keskimääräinen musiikkitiedostojen lataamismäärä niitä ladanneilla oli 22 kpl, pelien 6 kpl, elokuvien 17 kpl ja tietokoneohjelmien 8 kpl.

Kuukaudessa laittomasti ladattujen tiedostojen yhteismäärä oli musiikin osalta 7,2 miljoonaa tiedostoa, elokuvien 3,9 miljoonaa tiedostoa, pelien osalta 672 000 tiedostoa ja tietokoneohjelmien osalta 896 000 tiedostoa.

Noin kolmannes olisi ostettu

Laittoman lataamisen aiheuttamia taloudellisia tappioita tutkittiin kysymällä vastaajilta, kuinka suuren osa laittomasti ladatuista tiedostoista olisi ostettu laillisista kaupoista, mikäli luvatonta vaihtoehtoa ei olisi tarjolla. Vastaajien mukaan vajaa kolmasosa, 30 % laittomasti ladatuista olisi siinä tilanteessa hankittu laillisista kaupoista tai laillisista nettikaupoista. 15-24-vuotiaat arvioivat ostavansa 34 % ja yli 20 kappaletta kuukaudessa lataavat 31 % lataamistaan.

Tappiot noin 355 miljoonaa euroa vuodessa

Luvattomasta nettilataamisesta aihetuvat vuosittaiset kokonaistappiot yhteiskunnalle ovat vähittäiskauppahinnoin laskettuna musiikin osalta 73 miljoonaa euroa, elokuvien osalta 195 miljoonaa euroa ja pelien osalta 87 miljoonaa euroa.*

”Tutkimus osoittaa hölynpölyksi väitteet, ettei nettipiratismi muka aiheuttaisi kellekään vahinkoa”, toteaa Lyhdyn projektinjohtaja Lauri Kaira. ”Kun e-kirjat ja televisioiden Internet-yhteydet yleistyvät, vahinko leviää myös tv- ja kustannusalalle. Nettipiratismiin pitää puuttua nyt, eikä vasta sitten kun se on nakertanut monen toimialan elinmahdollisuudet.”

”Nettipiratismin torjumiseen tarvitaan kaksiportainen systeemi, jossa luvattomille levittäjille lähetetään ensin varoituskirje ja jos he toistuvista varoituksista huolimatta jatkavat levittämistä, heille saadaan siitä oikeudellinen seuraamus ”, sanoo Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

– – –

* Laskelmassa on käytetty verkkokauppahintoja (musiikkitiedosto yksi euro, albumi 10 euroa, elokuva 14 euroa ja peli 36 euroa) ja sitä taustatietoa, että noin 80 % musiikin latauksista kohdistuu yksittäisiin kappaleisiin ja 20 % kokonaisiin albumeihin.

– – –

Taloustutkimus haastatteli 3007 15-79-vuotiasta henkilöä, joista 473 ilmoitti, että taloudessaan ladataan luvattomasti Internetiin laitettuja tiedostoja. Lataajia koskevien vastausten (n=473) virhemarginaali on keskimäärin +- 3,2 prosenttiyksikköä.

LISÄTIETOA

– Projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY, 0400-503 554
– Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, 040-5481 781
– Tutkimuspäällikkö Tuomo Turja, Taloustutkimus oy, 050-5922485

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset