Usein kysyttyä

Usein kysyttyä tekijänoikeudesta

Mitä eroa on tekijänoikeusrikoksella ja tekijänoikeusrikkomuksella?

Tekijänoikeuslaissa säädetään tekijöiden oikeuksista ja edellytyksistä teosten lailliselle käytölle. Teoksen käyttö tekijänoikeuslain vastaisesti (ilman oikeudenhaltijan lupaa) on säädetty tekijänoikeuslaissa tekijänoikeusrikkomukseksi ja rikoslaissa tekijänoikeusrikokseksi. Tekijänoikeuden loukkaus on rikos, mikäli rikoksen edellytykset täyttyvät. Rikos edellyttää, että teoksen tekijänoikeuslain vastainen käyttö on tahallista ja omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijoille. Muissa kuin tietoverkoissa tapahtuvissa oikeudenloukkauksissa edellytyksenä on myös teon ansiotarkoitus. Rikoskynnykseen yltämättömät tekijänoikeuden loukkaukset voidaan katsoa tekijänoikeusrikkomuksiksi myös törkeästä huolimattomuudesta tehtyinä. Tekijänoikeusrikkomuksissa seuraamuksena on sakko. Rikoksessa seuraamus on maksimissaan 2 vuotta vankeutta. Yleensä oikeudenloukkausten seuraamuksena on myös velvollisuus maksaa kohtuullinen hyvitys oikeudenhaltijoille teosten luvattomasta käytöstä.

Jaa somessa: