Neuvottelut nettipiratismin vähentämisestä käynnistyvät – luova ala odottaa pikaisia ratkaisuja ongelman kitkemiseksi

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin ilmoitti tänään käynnistävänsä keskustelut, joiden tarkoituksena on edistää luovien sisältöjen sähköistä kaupankäyntiä. Keskustelujen tavoitteena on selvittää, millaisilla toimintakäytänteillä, tiedotustoiminnalla, muilla toimilla ja eri osapuolten välisellä yhteistyöllä voitaisiin parantaa suojattujen aineistojen verkkojakelun edellytyksiä. Keskusteluissa arvioidaan vaihtoehtoisia toimia sähköisen sisältökaupan edistämiseksi Suomessa.

Luovia aloja edustava ja piratismivalvontaa tekevä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry ottaa myönteisesti vastaan ministerin ilmoituksen. “Monissa EU-maissa oikeudenhaltijoiden ja internet-operaattoreiden väliset keskustelut toimenpiteistä, joilla pyritään puuttumaan kulttuurisisältöjen luvattomaan jakamiseen tietoverkoissa, ovat jo pitkällä ja hankkeille on saatu valtiovallan tuki. On hyvä, että keskustelut käynnistetään nyt Suomessakin. Asialla on kiire”, toteaa toiminnanjohtaja Antti Kotilainen. “TTVK uskoo, että luvattomaan verkkojakamiseen voidaan puuttua tehokkaasti internet-operaattoreiden toimilla ja erilaisilla teknisillä ratkaisuilla.”

Myös Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n toiminnanjohtaja Arto Alaspää on tyytyväinen päätökseen: “Digitaalinen musiikinmyynti on Suomessa selvästi alle Euroopan keskiarvon, vain n. 5 % musiikkikaupasta kuluttajille. Olemme sähköisen kaupan alikehitysmaa ja maailman vertailussa pahasti jälkijunassa, vaikka meillä on korkea laajakaistapenetraatio ja vahvoja toimijoita sähköisen musiikin tarjoajina. Tähän on osaltaan ollut vaikuttamassa musiikin luvaton verkkojakaminen.” Alaspää odottaa työryhmältä konkreettisia tuloksia pelastamaan luovan työn, sisältöliiketoiminnan ja niiden työpaikkojen tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa.

Opetusministeriön tiedote: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/08/toimialakeskustelut.html?lang=fi

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset