Oikeudenhaltijat ja teleoperaattorit yhteistyössä Belgiassa – pääsy estetään 33 piraattisivustolle

Oikeusistuin Brysselissä on määrännyt kolme belgialaista teleoperaattoria (Proximus, Telenet ja VOO) estämään asiakkaidensa pääsyn yhteensä 33 merkittävälle piraattisivustolle. Kyseessä ei ollut riita-asia, vaan musiikki-, peli- ja av-aloja edustava Belgian Entertainment Association (BEA) haki oikeudelta päätöstä yhdessä kyseisten teleoperaattorien kanssa.

Oikeudenhaltijat ja teleoperaattorit ovat tyytyväisiä tuomioistuimen päätökseen, joka vahvistaa osapuolten koordinoitua yhteistyötä digitaalisen piratismin vähentämiseksi. Yhteensä 33 piraattisivustoa ja noin 450 niihin liitettyä domain-nimeä ovat estolistalla.

Teleoperaattoreiden mukaan oikeus on antanut tasapainoisen ja teleoperaattoreille oikeusturvaa luovan päätöksen, jossa tekniset toimenpiteet ja kohteena olevat sivustot on määritelty tyhjentävästi. Teleoperaattorien mukaan päätös ei vaikuta negatiivisesti verkkoviestinnän suojaan tai nk. Safe Harbour -suojaan, mitkä ovat tärkeitä sensuroinnin välttämiseksi ja sananvapauden turvaamiseksi.

Estetyille domain-nimille saapuvat piraattipalveluiden käyttäjät tullaan vastaisuudessa uudelleenohjaamaan verkkosivulle, joka kertoo kuluttajille kulttuurin ja viihteen laillisten palveluiden monipuolisuudesta.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) pitää tärkeänä oikeudenhaltijoiden ja teleoperaattorien välistä yhteistyötä piratismiin puuttumisessa. ”Belgian ja aiemmin Tanskan esimerkki osoittaa, että EU-sääntely ei ole esteenä teleoperaattoreiden mahdollisuuksiin puuttua piratismiin. Toivommekin, että myös Suomessa teleoperaattorit ryhtyisivät vapaaehtoiseen yhteistyöhön oikeudenhaltijoiden kanssa piratismin torjumiseksi,” kertoo TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset