Parodian tulkinnasta ensimmäinen uuden lain mukainen ratkaisu

Oulun käräjäoikeus antoi tänään 15.1.2024 tuomionsa rikosasiassa, joka koski Yleisradion somalinkielisen uutislähetyksen muokkausta ja muokatun version yleisölle välittämistä. Tuomioistuin katsoi syytetyn syyllistyneen tekijänoikeusrikokseen ja tuomitsi tämän sakkorangaistukseen. Oikeus tuomitsi hänet suorittamaan tekijänoikeuslain mukaista hyvitystä teoksen käytöstä 640 euroa sekä korvauksia 2 260 euroa. Lisäksi oikeus kielsi henkilöä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

Syytetty oli ilman Yleisradion lupaa valmistanut kappaleen uutislähetyksestä, muunnellut sitä lisäämällä siihen oman tekstityksensä ja välittänyt muunnellun version yleisölle Twitterissä (nyk. X). Syytetyn lähetystallenteeseen lisäämä tekstitys oli oikeudenhaltijan mielestä sisällöltään rasistinen ja halventava. Uutistallenne oli keväältä 2020 ja siinä jaettiin tietoa juuri alkaneesta koronapandemiasta.

Syytetyn mukaan hän ei tarvinnut oikeudenhaltijan lupaa toiminnalleen, koska kyse oli parodiasta. Huhtikuussa 2023 voimaan tulleessa tekijänoikeuslain uudistuksessa lakiin lisättiin uusi tekijänoikeuden rajoitus, jolla nimenomaisesti sallitaan teosten vapaa käyttö parodiana, pastissina ja karikatyyrinä. Tuomioistuin kuitenkin katsoi, ettei kyse ollut tekijänoikeuslain 23 a §:ssä tarkoitetusta parodiasta, vaan teoksen kielletystä muuntelusta. Tallenteen käyttö tapauksessa kyseessä olevalla tavalla ei ollut oikeutettua tekijänoikeuden rajoitusten nojalla. Tuomioistuin katsoi, että muokattu video sisälsi syrjivän viestin, ja viittasi perusteluissaan Euroopan unionin tuomioistuimen antamaan tulkintaohjeistukseen, jonka mukaan sallittuna parodiana ei voida pitää teosta, joka sisältää syrjivän viestin (EUT:n 3.9.2014 antama ratkaisu asiassa C-201/13 (Deckmyn)).

Kyse on ensimmäisestä tekijänoikeuslain uudistamisen jälkeisestä tuomiosta, joka koskee nykyistä tekijänoikeuslain mukaista parodiarajoitusta (23 a §). Yleisradiota asiassa edusti TTVK ry.

”Olemme tyytyväisiä, että saimme oikeuskäytännöstä vahvistuksen uuden parodiarajoituksen laajuudelle ja rajoille. Oikeudenhaltijoilla tuleekin olla oikeus kieltää teostensa hyödyntäminen syrjivän viestin välineenä”, toteaa TTVK ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
puh. 040 706 6674

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset