Piratismin avainlukuja 2009

PIRATISMIN AVAINLUKUJA 2009 – TTVK PERÄÄ KIIREISESTI UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ NETTIPIRATISMIN TORJUNTAAN

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) arvion mukaan Suomessa oli vuonna 2009 yli 100 000 aktiivista nettipiraattia. Määrässä ei ole tapahtunut isoja muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Fyysinen piratismi on vähäistä ja Suomen tulli puutuu tehokkaasti piraattitallenteiden yksityiseen maahantuontiin, joka on ollut lainvastaista vuoden 2006 alusta lukien.

 

Tiedonsaantihakemusten määrä kasvussa

TTVK teki vuonna 2009 yhteensä 82 ns. tiedonsaantihakemusta. Edellisvuoteen verrattuna hakemuksia tehtiin 27 % enemmän. Tiedonsaantihakemuksissa tuomioistuimelta pyydetään tekijänoikeuslain mukaista määräystä, jolla teleoperaattori velvoitetaan kertomaan TTVK:lle laittomaan toimintaan käytetyn IP-osoitteen haltijan henkilöllisyys ja yhteystiedot.

Tekijänoikeuslaki on mahdollistanut tiedonsaantimenettelyn vuoden 2006 alusta lukien. Ensimmäisenä vuotena uutta keinoa testattiin viisi kertaa, mutta vuonna 2008 hakemuksia tehtiin jo viisikymmentäviisi.

”Saatuamme teleoperaattorilta tiedot liittymän haltijasta, pyrimme aina ensisijaisesti sopimaan asian loukkaajan kanssa”, toteaa TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen. ”Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, viedään tapaus poliisitutkintaan tai siviilioikeudellisena riita-asiana tuomioistuimeen. Tähän mennessä lähes kaikki tapaukset on sovittu”, vahvistaa Kotilainen.

TTVK:n tavoitteena on edelleen lisätä hakemusten määrää vuonna 2010. Oikeuskäytäntö alkaa olla vakiintunutta ja valvontaa lisätään. ”Tavoitteena on kohdistaa valvontaa kaikkiin merkittäviin p2p-tekniikoihin”, täsmentää Kotilainen.

 

Opetusministeriöltä odotetaan pikaisesti lisäapuja piratismin torjumiseksi

TTVK pitää tärkeänä, että kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin jo vuonna 2008 käynnistämät keskustelut tietoverkkopiratismin vähentämiseksi johtavat lainsäädäntöratkaisuihin vuoden 2010 aikana.

Eräänä ratkaisuvaihtoehtona on esitetty mallia, jossa teleoperaattorit välittäisivät oikeudenhaltijoiden huomautusviestejä asiakkailleen, jotka jakavat luvatta tekijänoikeudella suojattuja aineistoja. Esillä olleeseen malliin ei ole kuitenkaan liitetty tosiallista seurantaa siitä, että laiton toiminta myös loppuu saadun huomautuksen perusteella.

TTVK:n mukaan ilmoitusmenettelyä tarvitaan, mutta mallia tulee kehittää suuntaan, jossa ilmoitukset rekisteröidään ja oikeudenhaltijoille avautuu mahdollisuus keskittää valvontaa vakaviin tapauksiin. Esimerkiksi samalle liittymänhaltijalle lähetetystä kolmannesta ilmoituksesta teleyritys tai viranomainen lähettäisi tiedon oikeudenhaltijalle. Oikeudenhaltijat voisivat tuolloin kohdistaa oikeudenkäynnit ja tutkintapyynnöt niihin vakaviin tapauksiin, joissa ilmoituksen saajat ei ole muuttaneet käyttäytymistään, vaikka ovat saaneet useita ilmoituksia.

TTVK:n mukaan harkita tulee myös, olisiko palveluntarjoajan katkaistava Internet-yhteys vähintään väliaikaisesti esim. kolmannen huomautuskirjeen saamisen jälkeen tiedostojen jakamista jatkavalta asiakkaaltaan.

EU-maista Ranska ja Iso-Britannia ovat edenneet pisimmälle koskien uutta lainsäädäntöä nettipiratismin vähentämiseksi. Ranskassa varoitusmenettelyn ja asiakkaan Internet-liittymän purkamisen mahdollistava lainsäädäntö on jo voimassa ja varoituskirjeiden lähettäminen käynnistyy kevään aikana. Isossa-Britanniassa lakipaketti on paraikaa parlamentin käsittelyssä.

 

Isoja rikosjuttuja käräjille vuonna 2010

TTVK arvioi, että vuoden 2010 aikana useat poliisitutkinnassa valmistuneet isot tapaukset käynnistyvät käräjäoikeuksissa. ”Viime vuonna saatiin ensimmäinen langettava rikostuomio DC-hubin ylläpidosta Seinäjoen käräjäoikeudesta. Tänä vuonna vastaavantyyppisiä tapauksia odotetaan lisää tuomioistuimiin”, toteaa Kotilainen.

Kevään aikana odotetaan myös korkeimman oikeuden tuomiota vuonna 2004 käynnistyneessä Finreactor-tapauksessa. Kyseessä on ensimmäinen Euroopassa korkeimpaan oikeuteen edennyt BitTorrent-palvelimen ylläpitäjien vastuuta koskeva tapaus. Ruotsissa vastaavalla tekniikalla toimivan PirateBay-palvelun ylläpitäjät tuomittiin maaliskuussa 2009 vankeusrangaistuksiin Tukholman käräjäoikeudessa. Tapauksen käsittely jatkuu Svean hovioikeudessa, mutta käsittelyn päivämäärät eivät ole vielä selvillä.

Suomessa annettiin vuonna 2009 kahdeksan tuomiota TTVK:n hoitamissa jutuissa. Tullin toimesta annettiin sakkoja piraattitallenteiden maahantuonnista 38 tapauksessa. Lisäksi piraattitallenteita luovutettiin pienemmissä tapauksissa vapaaehtoisilla luovutuksilla tullin hävitettäväksi, jolloin maahantuoja vältti sakkorangaistuksen.

 

Lisätietoja:      

toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, 09 6803 4049, 040 548 1781

 

 

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset