Rätten avbröt spridningen på internetet – tusentals låtar delades på arbetsgivarens anslutning

Ålands tingsrätt ålade det lokala teleföretaget Ålands Datakommunikation att från en anslutning avbryta spridningen till allmänheten av upphovsrättsskyddat material. Bevisen, som berörde ifrågavarande anslutning, hade samlats in under överinseende av rättsinnehavarna. Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK ry) hade lämnat in en ansökan om detta till rätten. Det var första gången en anmodan gjorts i Finland om att avbryta en anslutning på basen av upphovsrättslagen.

Enligt teleidentifikationsuppgifterna var anslutningen i fråga registrerad på Ålands landskapsregering, och användaren var en person anställd av landskapsregeringen. Före avbrytandet hade det via anslutningen spritts en betydande mängd låtar. Rättsinnehavarna har gjort upp i godo om saken med Ålands landskapsregering och den anställde.

Niklas Karlman, avdelningschef på trafikavdelningen vid Ålands landskapsregering, är ledsen över det skedda: ”Som arbetsgivare ska vi se till att våra arbetstagare inte gör sig skyldiga till brott. Vi accepterar inte detta och vi har vidtagit åtgärder för att upplysa våra arbetstagare. Vi är väl medvetna om farorna, som hotar datasäkerheten, genom ett dylikt förfarande.”

För första gången avslöjades det i Finland att en anslutning, som registrerats på arbetsgivaren, använts till olaglig fildelning. På andra håll i världen har det redan förekommit flera motsvarande fall. I England använder, enligt en undersökning gjord i november 2007, en av tio kontorstjänstemän – var femte i åldersgruppen under 25-åringar – arbetsgivarens dator för att ladda ner också olaglig musik. Jaana Pihkala, jurist vid TTVK ry, tror inte att fallet på Åland är unikt i Finland: ”På arbetsplatserna är internetförbindelserna ofta effektivare, och det lockar säkert också till att använda peer to peer -nätverken olagligt, om man har intresse av det. Någon kan också naivt tro, att det är en lägre risk att åka fast, om man använder arbetsgivarens dator. Det är oroväckande, att man inte alls tänker på datasäkerhetsriskerna eller möjliga rättsliga följder för arbetstagaren.”

Datasäkerhetsriskerna är betydande när peer to peer -nätverken används olagligt. Peer to peer -nätverken är, vid sidan av e-post, ett av de vanligaste sättena att sprida virus, trojanska hästar och spionprogram. Det har blivit vanligare med kryptering av dataöverföringen på peer to peer -nätverken, och den ökar datasäkerhetsriskerna ännu mera, då den förhindrar att brandväggen fungerar. Dessutom måste de som använder peer to peer -program nästan alltid även sprida filer vidare från sin egen dator. Risken är stor att det till internet i misstag sprids något, som inte borde spridas, speciellt när man använder sig av en av arbetsplatsens datorer.

Till exempel informerade läkemedelsfirman Pfizer i juni 2007 om att cirka 17000 namn och personnummer på dåvarande och tidigare anställda hade läckt ut på internet, då en sambo till en anställd hade använt företagets bärbara dator till olaglig fildelning. I september 2007 bekräftade banken Citigroup, att personuppgifterna för 5200 kunder hade läckt ut på nätet, då en anställd på banken använt ett fildelningsprogram olagligt på sin arbetsdator.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset