Saksalaistutkimus: Varoituskirjeet yhä hyväksyttävämpi keino piratismin torjunnassa

Tuoreesta Digital Content Usage 2012 -tutkimuksesta käy ilmi, että saksalaiset ovat yhä valmiimpia hyväksymään varoituskirjemenettelyn sekä sakkorangaistukset piratismin vastaisessa taistelussa.

Yli kolme neljäsosaa vastaajista pitää sakkoja sopivana rangaistuksena laittoman materiaalin tarjoajille. 53 %:n mielestä sakkoja voitaisiin antaa myös laittoman materiaalin lataajille.

Vastaavasti melkein kolme neljäsosaa (72 %) saksalaisista pitää varoituskirjeiden lähettämistä hyvänä ratkaisuna ennen oikeudellisia toimenpiteitä. Varoituskirjemenettelyssä Internet-palveluntarjoaja lähettää kirjallisen varoituksen nettiyhteyden haltijalle, mikäli yhteyttä havaitaan
olevan käytetty tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin laittomaan jakoon tai lataukseen.

57 % kaikista vastaajista uskoo varoituskirjemenettelyn olevan tehokas tapa puuttua piratismiin. Laittomien lataajien keskuudessa 70 % lopettaisi toimintansa ensimmäisen tai viimeistään toisen varoituskirjeen jälkeen.

Muuta tutkimustietoa

  • Reippaasti yli kaksi kolmasosaa pitää Internetin laillisten palveluiden tarjontaa riittävänä
  • 70 % vastaajista sanoo käyttävänsä laillisia palveluita tukeakseen artisteja tai tekijöitä. Toiseksi yleisimpänä syynä (55 %) laillisten palveluiden käytölle on niiden helppous.
  • 81 % vastaajista on tietoisia, että laiton lataus tai jakaminen voi johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin

Tietoa tutkimuksesta

  • Digital Content Usage 2012 on digitaalisen sisällön käyttöä sekä tekijänoikeus- ja piratismiasenteita käsittelevä tutkimus.
  • Tutkimuksen teetti Saksan musiikkituottajat (Bundesverband Musikindustrie) yhdessä
    paikallisen kirjallisuuden toimialajärjestön (Börsenverein des Deutchen Buchhandels) sekä  antipiratismiyhdistyksen (German Federation Against Copyright Theft) kanssa.
  • Tutkimuksen toteutti GfK MediaScope, joka haastatteli yhteensä 13 000 yli 10-vuotiasta saksalaista.

Tutkimus on saatavilla pdf-muodossa kokonaisuudessaan osoitteesta:

http://www.musikindustrie.de/fileadmin/piclib/presse/Dokumente_zum_Download/DCN-Studie_2012_engl_Presseversion_Final.pdf

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset