Selvitys: Piraattituotteilla rahoitetaan järjestäytynyttä rikollisuutta

Tuore UNIFAB:n (Union des Fabricants) laatima selvitys paljastaa, kuinka piraattituotteet ja niiden salakuljetus muodostavat miljardiluokan liiketoiminnan kansainvälisesti järjestäytyneille ja toimiville rikollisorganisaatioille. YK:n rikostorjuntaa käsittelevän komitean mukaan tuoteväärennökset ovat maailmanlaajuisesti toiseksi suurin laiton tulonlähde.

Tuoteväärennökset koskettavat kaikkia tuotetyyppejä ruoasta lääkkeisiin sekä leluista autojen varaosiin. Väärennöksiä myydään niin metroasemilla kuin internetin välityksellä. Merkittävien taloudellisten menetysten sekä työpaikkojen vaarantamisen lisäksi piraattituotteet ovat pahimmassa tapauksessa kuluttajille hengenvaarallisia.

Vähäiset riskit houkuttelevat rikollisorganisaatioita

UNIFAB:n mukaan päättäjät eivät ole vielä täysin ymmärtäneet tuoteväärennösten ympärillä pyörivän rikollisuuden vakavuutta ja tämän vuoksi sen harjoittaminen on esimerkiksi huumekauppaa houkuttelevampi vaihtoehto monille rikollisorganisaatioille, kuten mafialle ja terroristijärjestöille.  Piraattituotteiden valmistamisen, salakuljettamisen ja myymisen riskit ovat monia muita rikollisaloja pienemmät, sillä immateriaalioikeuksia koskettava lainsäädäntö ei ole yhtenäinen aina edes EU:n sisällä ja tuoteväärennöksistä ja piratismista säädettyjä rangaistuksia pannaan harvoin toimeen tehokkaasti.

Esimerkkeinä terrorismin rahoittamisesta selvityksessä mainitaan muun muassa Pariisin vuoden 2015 terrori-iskujen tekijät, jotka rahoittivat toimintaansa huumekaupan lisäksi tuoteväärennösten myymisellä.

Välittäjillä velvollisuus puuttua laittomaan toimintaan

Selvityksen päätteeksi UNIFAB listaa kymmenen suositusta, jotka mahdollistavat tehokkaamman puuttumisen tuoteväärennösten ympärillä pyörivään järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Yhtenä suosituksenaan UNIFAB ottaa esiin välittäjien vastuun laittoman tarjonnan osalta ja niin kutsutun huolellisuusvelvoitteen (”duty of care”). Etenkin internetissä palveluntarjoajat, hakukoneet, maksuvälitysyhtiöt sekä mainostajat voivat omalta osaltaan vaikuttaa laittoman toiminnan alustoihin, näkyvyyteen sekä piraattituotteista muodostuviin rahavirtoihin. Näin ollen välittäjillä tulee olla aktiivinen rooli ja velvollisuus puuttua laittomaan toimintaan – niin tuoteväärennösten kuin nettipiratismin osalta.

Muita suosituksia olivat muun muassa:

  • Lainsäädännön yhtenäistäminen ja tehostaminen Euroopassa, yhteistyön vahvistaminen eri maiden välillä
  • Viranomaisten ja virkamiehien kouluttaminen, immateriaalioikeuksien tietoisuuden lisääminen kuluttajien keskuudessa
  • Toiminnan tuomitseminen järjestäytyneenä rikollisuutena ja terrorismin rahoittajana
  • Järjestäytyneestä rikollisuudesta tuomittavien rangaistusten ja vahingonkorvausten koventaminen

Unifab on ranskalainen, immateriaalioikeuksia puolustava yhdistys, jonka tehtävänä on mm. lisätä kuluttajien tietoisuutta tuoteväärennöksistä. Selvitys luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.unifab.com/images/Rapport-A-Terrorisme-2015_GB.pdf

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset