Suunnitellut toimenpiteet nettipiratismin vähentämiseksi tehottomia

Lehdistötiedote 18.6.2010

Suunnitellut toimenpiteet nettipiratismin vähentämiseksi tehottomia

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) Taloustutkimus Oy:llä teettämä tutkimus osoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmat nettipiratismin vähentämiseksi riittämättömiksi. Ministeriö lähetti toukokuussa lausunnoille lakiesitysluonnoksen, jolla puututtaisiin nettipiratismiin lähettämällä kotitalouksille ns. kohdennettuja ilmoituksia.

Luonnoksen mukaan teleyritysten tulisi tulevaisuudessa välittää tekijänoikeudenhaltijoiden ilmoitus asiakkaalleen, jotta tämä lopettaisi laittoman toiminnan. Luova ala on sinänsä pitänyt rohkaisevana valtiovallan halua puuttua vakavaan nettipiratismiongelmaan, mutta pitänyt esillä olevaa ehdotusta tehottomana. Suurimpana puutteena on pidetty sitä, että ehdotetussa mallissa ei ole minkäänlaisia seurantamahdollisuuksia siitä, tehoaako huomautus eikä mitään seuraamuksia niille, jotka jatkavat laitonta toimintaa.

Taloustutkimus Oy selvitti suomalaisten mielipidettä siitä, miten tehokkaina he pitävät erilaisia Internet-piratismin torjumiseen suunniteltuja toimenpiteitä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, jaetaanko heidän kotitaloudessaan luvattomasti Internetiin laitettuja tiedostoja.

Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 9.-15.6. yhteensä 1004 henkilöä. Tutkimuksessa pyydettiin arvioimaan erilaisten ilmoitustapojen tehokuutta. Esitetyt vaihtoehdot olivat seuraavat:

1. Internet-operaattori lähettää luvattomasti tiedostoja jakavalle asiakkaalleen varoitusilmoituksen, mutta ilmoitusta ei millään tavalla rekisteröidä eikä se voi johtaa seuraamuksiin.

2. Varoitusilmoitus rekisteröidään ja mikäli toimintaa jatketaan, siitä seuraa esimerkiksi nettiyhteyden väliaikainen katkaisu, sakkoa tai vahingonkorvausta.

Tutkimus osoitti, että 58 % suomalaisista pitää pelkkää ilmoitusmallia melko tai täysin tehottomana. 30 % piti mallia melko tehokkaana ja vain kaksi prosenttia piti mallia erittäin tehokkaana. Sen sijaan mallia, joka pitäisi sisällään seuraamuksia, piti erittäin tai melko tehokkaana 82 %.

5 % levittää piraatteja

Tutkimuksen mukaan 5 % suomalaisista kotitalouksia jaetaan luvattomasti Internetiin laitettuja tekijänoikeudella suojattuja aineistoja. Kun Suomessa on 2,5 miljoonaa kotitaloutta, vastaa tämä 125 000 kotitaloutta.

Piraatit pitävät vain seuraamus-mallia tehokkaana

Nettipiratismia harjoittavista 72 % piti pelkkää ilmoitusmallia erittäin tai melko tehottomana. 91 % piraateista piti seuraamuksia sisältävää mallia erittäin tai melko tehokkaana.

”Tutkimus vahvistaa, että nyt esillä oleva pelkkä ilmoitusmalli ei johda tuloksiin. Esitys on tällaisenaan riittämätön. Tällä mallilla ei laiteta kuntoon luovien sisältöjen sähköisen kaupankäynnin edellytyksiä Suomessa”, toteaa TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

”Tuoreen tutkimuksemme mukaan nettipiratismi aiheuttaa 355 miljoonan menetykset vuodessa”, sanoo Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY projektinjohtaja Lauri Kaira.  ”Nettipiratismia harjoitetaan, vaikka yli 90 % nuorista tietää sen olevan laitonta. Siksi pelkkien tiedotusten lähettäminen ei hirveästi auta, jos kaikki tietävät, ettei kukaan voi pitää kirjaa onko varoitus henkilön ensimmäinen vai viideskymmenes.”

”Taloustutkimuksen tulokset osoittavat, että ministeriön luonnosta on kehitettävä eurooppalaisten esimerkkien mukaisesti. Ranskassa ja Iso-Britanniassa teleyritykset lähettävät ja seuraavat ilmoitusten vaikutuksia”, painottaa Lauri Rechardt Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:stä.

Lisätietoja:

– Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, 040 5481 781
– Projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY, 0400 503 554
– AA Lauri Rechardt, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry, 050 4060 538

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset