Tekijänoikeusbarometri 2017: Valvontakirjeet vähentäneet piratismia

Oikeudenhaltijoiden nimissä lähetetyt nk. valvontakirjeet ovat vähentäneet piratismia, käy ilmi Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta jokavuotisesta Tekijänoikeusbarometrista.

Yhteensä 43 prosenttia väestöstä on kuullut kirjeiden lähettämisestä, tosin tietoisuus kirjeistä on keskimääräistä yleisempää 25-49-vuotiailla (51 – 55 %). Yhteensä 70 prosenttia piraattipalvelun käytön tutkimuksessa myöntäneistä henkilöistä ovat kuulleet kirjeistä.

Valvontakirjeillä vähentävä vaikutus piraattipalveluiden käyttämiseen

Tutkimuksen mukaan tietoisuus valvontakirjeistä on saanut yhteensä 7 prosenttia kirjeistä kuulleista henkilöistä lopettamaan piraattipalveluiden käytön. Lisäksi yhteensä 3 prosenttia heistä on vähentänyt niiden käyttämistä. 10 prosentilla käyttö on pysynyt samana. 77 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei ole käyttänyt piraattipalveluita ollenkaan.

Kun otetaan tarkasteluun erityisesti ne kirjeistä kuulleet henkilöt, jotka ovat tutkimuksessa myöntäneet käyttäneensä piraattipalveluita, valvontakirjeiden vaikutus näyttäytyy selkeästi suurempana. Sisältöjä luvattomasti ladanneista vastaajista 13 prosenttia on lopettanut piraattipalveluiden käytön ja 14 prosenttia on vähentänyt niiden käyttämistä. Laittomista nettipalveluista sisältöjä kuunnelleista, katselleista tai pelanneista henkilöistä 17 prosenttia on lopettanut käytön ja 13 prosenttia vähentäneet käyttöä. Taloustutkimuksen mukaan nämä kaksi vastaajaryhmää ovat osittain päällekkäisiä, mutta voidaan silti todeta, että valvontakirjeillä on ollut selvä vähentävä vaikutus piraattipalveluiden käyttämiseen.

Suomalaisten mielestä internetin anonyymit tekijänoikeusloukkaukset on voitava selvittää

Valvontakirjeen lähettämiseksi oikeudenhaltijan tai tämän edustajan on näyttöä esittämällä haettava tuomioistuimelta määräys, joka velvoittaa teleoperaattoria luovuttamaan oikeudenhaltijoille sen henkilön yhteystiedot, jonka IP-osoitteesta luvaton jakotapahtuma on havaittu. Tutkimuksen mukaan 65 prosenttia väestöstä on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että oikeudenhaltijan tulee voida selvittää, kuka hänen oikeuksiaan on loukannut anonyymisti internetissä.

Eri mieltä on 17 prosenttia. Keskimääräistä enemmän eri mieltä ovat erityisesti 25-49-vuotiaat piraattipalveluiden käytön myöntäneet henkilöt (35 %).

Suomalaiset tuomitsevat piratismin

Tutkimuksen mukaan vain 5 prosenttia kansalaisista hyväksyy musiikin, elokuvien tai TV-sarjojen luvattoman jakamisen internetissä. Vuonna 2016 vastaava luku oli 7 prosenttia.

Suomalaiset tuomitsevat myös elokuvien ja TV-sarjojen katsomisen laittomista suoratoistopalveluista. Vain 8 prosenttia väestöstä pitää niiden käyttöä hyväksyttävänä (9 % vuonna 2016).

Hieman useampi – 13 % prosenttia – hyväksyy laittoman sisällön lataamisen omaan käyttöön, tosin tässäkin on tapahtunut laskua viime vuoden 15 prosentista. Lataaminen laittomasta lähteestä on Suomen tekijänoikeuslain vastaista, mutta toisin kuin luvaton jakaminen, se ei ole rangaistava teko. Laittomasta latauksestakin voi silti syntyä korvausvastuu oikeudenhaltijoille, jos tiesi lähteen laittomaksi.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt yhdettätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 11.9.2017 – 10.10.2017 ja sen kohderyhmänä oli 15-79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 1001 henkilöä.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset