Tekijänoikeusbarometri 2023

Sisältöjen katsominen, kuuntelu ja pelaaminen laittomasta lähteestä on lisääntynyt alle 25-vuotiaiden keskuudessa, ilmenee Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta Tekijänoikeusbarometristä. Vuosittain toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään muun muassa sisältöjen käyttöä sekä asenteita tekijänoikeutta ja piratismia kohtaan.

Luvatta tarjolla olevan sisällön suoratoistaminen lisääntyy alle 25-vuotiaiden parissa

Piratismiin liittyvät asenteet ovat pysyneet pääosin ennallaan: yli puolet (52 %) ei edelleenkään hyväksy mitään piratismin muotoa. Osuus on kuitenkin selvästi alhaisempi kuin vuoden 2022 tutkimuksessa (58 %). Suomalaisista yli neljännes (28 %) pitää hyväksyttävänä lailliseen suoratoistopalveluun, kuten YouTubeen, luvatta laitetun musiikin tai ohjelman katselua. Internetiin luvatta laitetun musiikin, elokuvan, TV sarjan tai kirjan lataamisen omaan käyttöön hyväksyy 13 prosenttia vastaajista. Yhtä moni hyväksyy myös tekoälyn tuottaman, mutta tunnetun artistin tai esittävän taiteilijan ääntä tai työjälkeä muistuttavien sisältöjen (esim. musiikkikappale) kuluttamisen ja jakamisen internetissä.

Laittomasta toiminnasta yleisintä on suoratoistaminen laittomista palveluista, minkä myönsi 11 prosenttia kaikista vastaajista (v. 2022 / 8 %). Neljännes (25 %) 15–24 vuotiaista kertoo itse tai perheenjäsenen katselleen, kuunnelleen tai pelanneen laittomissa palveluissa tarjolla olevaa aineistoa. Vastaava osuus oli vielä vuosi sitten 16 %. Yleisesti ottaen nuoret ja nuoret aikuiset eli 15–35-vuotiaat pitävät tutkittuja piratismiin liittyviä tekoja myös hyväksyttävämpänä kuin sitä vanhemmat vastaajat.

Yhä useampi pitää tekijänoikeuksia ennemmin mahdollistavina kuin rajoittavina

Valtaosa suomalaisista pitää tekijänoikeuksia vuonna 2023 ennen kaikkea tärkeänä asiana. Täysin samaa mieltä siitä, että tekijänoikeudet ovat tärkeitä, on noin kolme viidestä suomalaisesta (61 %), minkä lisäksi jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on yli neljännes vastaajista (27 %). Tekijänoikeuksia pidetään lisäksi selvästi ennemmin mahdollistavina (yht. 50 %) kuin rajoittavina (yht. 14 %). Tämän kysymyksen osalta tulos erosi positiivisella tavalla viime vuodesta, jolloin mahdollistavina tekijänoikeudet koki 44 % vastaajista.

Oikeudenhaltijalla oltava oikeus selvittää anonyymit oikeudenloukkaukset netissä

Lähes kolme neljästä vastaajasta (72 %) on samaa mieltä väittämästä, että laittomaan jakamiseen syyllistyneen henkilön tulee olla velvollinen maksamaan teosten tekijöille korvausta loukkauksen laajuuden mukaisesti. Osuus on korkeampi kuin vuoden 2022 tutkimuksessa (67 %). Vajaa kymmenes (9 %) on väittämän kanssa eri mieltä. Lisäksi useampi kuin kaksi kolmesta (67 %) vastaajasta on sitä mieltä, että tekijänoikeuksien haltijan tulee voida selvittää, kuka hänen oikeuksiaan loukkaa anonyymisti internetissä. Eri mieltä on noin kymmenes vastaajista (11 %). Keskimääräistä enemmän tämän väittämän kanssa eri mieltä ovat alle 35-vuotiaat ja luvatonta materiaalia internetistä ladanneet sekä piraattipalveluita käyttäneet vastaajat.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt seitsemättätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 8.-23.10.2023 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1082 henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Tekijänoikeusbarometri 2023: Tekijänoikeudet
Tekijänoikeusbarometri 2023: Piratismi

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
puh 040 706 6674

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset