Tekijänoikeusjärjestöt haluavat pysäyttää piraattimaahantuonnin yksityiskäyttöön

Tekijänoikeusjärjestöt luovuttivat tänään oikeus- ja opetusministeriölle lakialoite-esityksen koskien piraattiteosten kaikkinaista maahantuonnin kieltämistä. Suomen voimassa oleva tekijänoikeuslaki ja rikoslaki säätävät rangaistavaksi ainoastaan ns. levitystarkoituksessa tapahtuvan laittomien teosten maahantuonnin. Oikeudenhaltijoilla ja viranomaisilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta puuttua kuluttajien omaan käyttöön tapahtuvaan maahantuontiin. Suomalaiset turistit tuovat tänä vuonna arviolta noin 2,5 – 3 miljoonaa laitonta piraattitallennetta pelkästään Virosta ja Venäjältä. Piraatteja tuodaan paljon myös kaukoidästä.


Äänilevy-, elokuva- ja tietokonepeliteollisuus arvioivat, että vuonna 1999 piratismin aiheuttamat menetykset olivat yhteensä noin 370 – 420 mmk. Suomen valtion menetykset arvolisäveron muo-dossa ovat vuositasolla siten noin 80 – 92 mmk.


Kansainvälistä äänilevyteollisuutta edustavan IFPI:n (International Federation of The Phonographic Industry) viimeisimmän arvion mukaan EU-maista ainoastaan Kreikassa on Suomea korkeampi piratismiaste. Kreikan piratismiasteen arvioidaan olevan yli 25 %. Suomi ja Italia ”kamppailevat” kakkossijasta piratismiasteen ollessa 10 – 25 % markkinoista. Suomen markkinoille on ominaista juuri Virosta ja Venäjältä tuleva suuri piraattivirta.


Viron poliisi on tänä kesänä jossain määrin tehostanut toimintaansa. Poliisi on suorittanut iskuja tunnetuille myyntipaikoille. Myös Viron tulli on ilmoittanut aloittavansa matkustajaliikenteen tarkastamisen. Viron lainsäädännön mukaan piraattiteosten kaikkinainen maastavienti on rikos. Tilan-ne ei ole kuitenkaan merkittävästi parantunut, laittomia tallenteita on edelleen runsaasti tarjolla. Erona on nyt, että itse laiton tallenne on sijoitettu kauppapaikan ulkopuolelle, josta se toimitetaan noin viidessä minuutissa, kuluttajan tehtyä ostopäätöksen.


Piratismi liittyy kiinteästi kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Piratismi on rikollisjärjestöille keino rahanpesuun sekä mm. huumekaupan rahoittamiseen. Oikeudenhaltijoiden arvion mukaan suomalaiset kuluttajat tukevat ”tuliaisostoksillaan” järjestäytynyttä rikollisuutta vuositasolla noin 95 mmk:lla.


Euroopan maissa esim. Ranskassa piraattituotteiden maahantuonti yksityiseen käyttöön on kielletty lailla. Italian parlamentti on 26.7.2000 vahvistanut mm. piraattitallenteen ostajalle annettavan hallinnollisen sakon. Suomalaiset oikeudenhaltijat esittävät nyt, että viranomaiset käynnistäisivät lainsäädäntöhankkeen, jolla tähdätään kaikkinaiseen laittomasti valmistettujen tekijänoikeudellisesti suojattujen teoskappaleiden maahantuonnin ja maastaviennin kieltämiseen ja sanktiointiin.


”Suomen rikoslaki kieltää ns. varastettuun tavaraan ryhtymisen, varastetusta tavarasta hyötyminen on rangaistavaa. Tämä periaate pitää ulottaa koskemaan myös laittomasti valmistettuja piraattitallenteita. Ei ole hyväksyttävää, että oikeudenhaltijoilta varastamisen annetaan jatkua yksityisen maahantuonnin muodossa. Lainmuutos on välttämätön, mikäli halutaan varmistaa suomalaisen kulttuurituotannon jatkuminen tulevaisuudessa”, toteaa toiminnanjohtaja Arto Alaspää Suomen ääni ja Kuvatallennetuottajat ÄKT ry:stä.


Lisätietoja


Varatuomari Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, 09-6803 4049

Toiminnanjohtaja Arto Alaspää, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry, 09-6803 4050

Johtaja Katri Sipilä, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry, 09-68101 205

Toimitusjohtaja Leif Lindblad, Suomen Elokuvatoimistojen liitto ry, 09-8624 5815

Puheenjohtaja Vesa Artman, Suomen peliohjelmisto- ja multimediatallenneyhdistys FIGMA ry, 09-887 33 671

Tässä ehdotuksen teksti


OPETUS- JA OIKEUSMINISTERIÖLLE


Allekirjoittaneet tahot esittävät kunnioittaen, että ministeriöt käynnistäisivät lainsäädäntötoimenpiteet parantaakseen tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten nykyistä suojaa koskien mm. piraatti-tallenteiden maahantuontia yksityiseen käyttöön.


Taustatietoja


Tekijänoikeuksien haltijat kamppailevat yhä kasvavaa laittomien piraattitallenteiden tarjontaa vastaan. Suomessa piratismin vastaista toimintaa harjoittaa oikeudenhaltijoiden lukuun Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, joka täytti vuodenvaihteessa kaksikymmentä vuotta.


Keskuksen toiminta-aikana piraattiongelma on kasvanut rajusti. Äänilevy-, elokuva- ja tietokonepeliteollisuus arvioivat, että vuonna 1999 piratismin aiheuttamat menetykset olivat yhteensä n. 370 – 420 mmk. Suomen valtion menetykset arvolisäveron muodossa ovat vuositasolla siten noin 80 – 92 mmk.


Piratismi heikentää nykyisellä voimallaan rajusti kotimaista kulttuurituotantoa ja sen kehitysmahdollisuuksia. Videopiratismi esim. vaarantaa merkittävästi kotimaisen elokuvan tämänhetkistä ja kauan odotettua uutta tulemista. Äänilevyteollisuuden puolella n. 1,5 % nimikkeistä tuottaa yli 50 % teollisuuden tuotoista. Kun piratismi iskee voimakkaimmin juuri hittituotteisiin, niin äänilevyteollisuuden mahdollisuudet uuden suomalaisen musiikin tukemiseen ja kehittämiseen heikentyvät oleellisesti. Piratismilla on luonnollisesti vaikutuksensa myös kotimaiseen työllisyyteen.Laittomien tallenteiden maahantuonti Virosta ja Venäjältä

Oikeudenhaltijat teettivät keväällä 1999 tutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään Suomeen tuotavien laittomien tallenteiden määrää. Tutkimuksen perusteella arvioitiin silloin, että vuonna 1998 maahan tuotiin noin 2,0 miljoonaa laitonta tallennetta. Tänä vuonna on arvioitu, että pelkästään Helsingin ja Tallinnan välillä tulee olemaan yli 6 miljoonaa matkustajaa. Viipurin torilla suomalainen kuluttaja saa tällä hetkellä sadalla markalla neljätoista piraatti cd-levyä.


Matkustajamäärien kasvaessa ja piraattitallenteiden hintojen yhä laskiessa, arvioimme, että laittomien tallenteiden maahantuonnin nykyinen määrä vuositasolla on vähintään 2,5 – 3,0 miljoonaa kappaletta. Määrä on todella merkittävä, kun suhteutetaan se esimerkiksi siihen, että viime vuonna Suomessa myytiin 11,5 miljoonaa laillista äänitettä.


Piratismi liittyy kiinteästi kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Piratismi on rikollisjärjestöille keino rahanpesuun sekä mm. huumekaupan rahoittamiseen. Suomalaiset kuluttajat tukevat ”tuliaisostoksillaan” järjestäytynyttä rikollisuutta vuositasolla arviomme mukaan n. 95 mmk:lla.Suomen tämänhetkinen lainsäädäntötilanne koskien maahantuontia


Suomen voimassa oleva tekijänoikeuslaki ja rikoslaki säätävät rangaistavaksi ainoastaan ns. levitystarkoituksessa tapahtuvan laittomien teosten maahantuonnin. Oikeudenhaltijoilla ja viranomaisilla ei ole siten mahdollisuutta puuttua kuluttajien omaan käyttöön tapahtuvaan maahantuontiin.


Suomen rikoslaki säätää rangaistavaksi kätkemisrikoksen; tietoinen varastettuun tavaraan ryhtyminen on rangaistavaa. Kyseinen säännös ei kuitenkaan säädä tekijänoikeus-rikoksella tai -rikkomuksella valmistettuja tai maahantuotuja teoksia kätkemisrikoksen piiriin kuuluvaksi. Oikeuspoliittisesti ei ole hyväksyttävää ja suotavaa, että kulttuuriteollisuudelta ”varastaminen” hyväksytään ja sen annetaan jatkua yksityiseen käyttöön tapahtuvan maahantuonnin muodossa.


Euroopan maissa esim. Ranskassa piraattituotteiden maahantuonti yksityiseen käyttöön on kielletty lailla. Italian parlamentti on 26.7.2000 vahvistanut mm. piraattitallenteen ostajalle annettavan hallinnollisen sakon. Viron lainsäädäntö kieltää piraattien maastaviennin ja maahantuonnin. Euroopan yhteisön piirissä Euroopan parlamentti on 4.5.2000 antamassaan päätöslauselmassa korostanut tekijänoikeuksien suojan riittävyyttä ja yhteneväisyyttä mm. laittoman maahantuonnin osalta.


Nykyisen digitaalisen tuotannon aikana on todettava, että piraattitallenteen ostaja ja maahantuoja saa haltuunsa sisällöltään laadullisesti alkuperäistä tuotetta vastaavan tuotteen. Tavaramerkkioikeuden alalla tuoteväärennökset kuten ”Dadidas”-tekstiilit tai Ranta-Rolexit eivät laatunsa puolesta kannusta kuluttajaa uuteen ostokseen toisin kuin digitaalinen tallenne. Kulttuurituotanto on siten haavoittuvammassa asemassa.


Suomen oikeuskäytännössä on jossain määrin hankaluuksia aiheuttanut myös laittomien piraattitallenteiden hävittäminen silloin, kun tapauksissa on asianomistajien suostumuksella käytetty rangaistusmääräysmenettelyä. Suomen syyttäjäviranomaiset ovat paikoin katsoneet, että tekijänoikeuslain 58 §:ssä säädetty asianomistajille kuuluva oikeus vaatia mm. laittomia teoskappaleita hävitettäväksi tuomioistuimen antamalla päätöksellä, estäisi laittomien teosten hävittämisen rangaistusmääräysmenettelyssä rikoslain 2 luvun 16 § soveltaen. Tuomioistuinten käsiteltäväksi on tallenteiden hävittämiseksi jouduttu viemään juttuja, jossa piraattimäärät ovat olleet vain joitakin kymmeniä. Tuomioistuinten kuormittaminen näillä tapauksilla ei ole taloudellista ja järkevää.Esitys piraattiteosten kaikkinaisen maahantuonnin ja maastaviennin kieltämiseksi


Tehokas ja oikeudenmukainen tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien suoja on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla voidaan varmistaa, että suomalaisella ja eurooppalaisella kulttuurituotannolla on käytettävissä ne riittävät voimavarat, jotka varmistavat, että kulttuuria voidaan edelleen tuottaa ja levittää.


Allekirjoittaneet tahot esittävät kunnioittaen, että ministeriöt käynnistäisivät lainsäädäntöhankkeen, jolla tähdätään kaikkinaiseen laittomasti valmistettujen tekijänoikeudellisesti suojattujen teoskappaleiden maahantuonnin ja maastaviennin kieltämiseen ja sanktiointiin.


Samassa yhteydessä lainsäädäntöä tulisi tarkentaa ja selventää siten, että laittomien teoskappaleiden määrääminen valtiolle menetetyksi tai hävitettäväksi olisi mahdollista myös rangaistusmääräysmenettelyn yhteydessä.


Helsingissä elokuun 23 päivänä 2000


Esittävien taitelijoiden ja ääniteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry

Kopiosto ry

Suomen Elokuvatoimistojen Liitto ry

Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto ry

Suomen Muusikkojen Liitto ry

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Visuaalisen alan taitelijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Suomen peliohjelmisto- ja multimediatallenneyhdistys FIGMA ry

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset