Tietoa TTVK:n suorittamasta nettivalvonnasta

Päivitetty 11.1.2016 klo 8:36

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tekijänoikeudellisen tiedotuksen ja koulutuksen lisäksi edustaa jäsenorganisaatioitaan niissä tapauksissa, joissa heidän tekijänoikeuksiaan on loukattu Suomessa.

Oikeudenhaltija on tekijänoikeusloukkauksen asianomistaja, mutta yksittäisellä oikeudenhaltijalla on harvoin mahdollisuuksia tehokkaasti valvoa omia tekijänoikeuksiaan. TTVK edustaa oikeudenhaltijoiden valtuuttamana jäseninään olevia oikeudenhaltijoita. Koska tekijänoikeusloukkaus on niin kutsuttu asianomistajarikos, poliisi ei ryhdy tutkimaan loukkauksia ilman nimenomaista pyyntöä oikeudenhaltijalta. Mahdollisen tutkintapyynnön tekeminen poliisille edellyttää, että oikeudenhaltijoilla – joita TTVK edustaa – on esittää alustavaa näyttöä oikeudenloukkauksesta.

Tekijänoikeuslain 60a§ mukaan oikeudenhaltijoilla tulee olla mahdollisuus selvittää, kuka loukkaa heidän tekijänoikeuksiaan internetin välityksellä. Tähän lakipykälään perustuen TTVK valvoo mm. musiikin laitonta jakamista vertaisverkoissa, jossa käyttäjät jakavat keskenään tiedostoja. Käytännössä valvonta tapahtuu tallentamalla julkisesta jakotapahtumasta näyttöpaketti, mistä käy ilmi jaettu aineisto sekä IP-osoite, josta aineistoa on luvatta jaettu. Tämän näyttöpaketin perusteella asianomistaja hakee tuomioistuimelta määräyksen, jolla velvoitetaan teleoperaattori luovuttamaan kyseisen liittymänhaltijan yhteystiedot oikeudenhaltijalle.

 

Saatuaan teleoperaattorilta liittymän haltijan yhteystiedot TTVK informoi liittymänhaltijaa kirjeitse siitä, että tämän liittymää on käytetty lainvastaiseen toimintaan, ja pyytää ottamaan yhteyttä asian selvittämiseksi. Ainoastaan teleoperaattorilla on tieto siitä, kenen nimissä ip-osoite on ollut milläkin hetkellä. TTVK:n lähettää kirjeet aina teleoperaattorilta saatujen yhteystietojen perusteella.

Kirjeiden tarkoitus on yksinkertaisesti selvittää tapahtunut oikeudenloukkaus ja varmistaa, että kyseistä liittymää ei enää jatkossa käytetä tekijänoikeutta loukkaavaan toimintaan. Mikäli oikeudenhaltijalla on perusteita vaatia tekijänoikeuslain mukaisia hyvityksiä ja korvauksia, pyritään niistä sopimaan vapaaehtoisesti. Valtaosassa tapauksista sopimukseen päästään. Välillä liittymänhaltija ei kuitenkaan syystä tai toisesta pysty selvittämään tapahtunutta oikeudenloukkausta TTVK:n kanssa. Tällöin harkitaan tapauskohtaisesti jatkotoimia. 

Kun ihmiset – niin TTVK:n kuin teleoperaattorinkin palveluksessa – tekevät töitä, virheen mahdollisuus on valitettavasti aina olemassa. Tämä tiedostetaan myös TTVK:lla. Jokainen virhe on liikaa mutta onneksi aina selvitettävissä. Kun kirjeen saanut epäilee kirjeen tulleen väärälle henkilölle, TTVK neuvoo ensimmäiseksi tarkistamaan omalta teleoperaattorilta, että nämä eivät ole erehdyksessä antaneet TTVK:lle väärän henkilön yhteystietoja.  Yksityisyyden suojan vuoksi henkilötietojen selvittäminen ja ja luovuttaminen on laissa hyvin tarkkaan rajattu. TTVK:lla ei ole valtuuksia pyytää teleoperaattoria tarkistamaan yksittäisten henkilöiden ip-osoitetietoja, vaikka epäilisikin virhettä.

Lisätietoa: http://antipiracy.fi/tietoakuluttajalle/nettivalvonta/

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset