Tiukemmat keinot tekijänoikeusloukkausten torjuntaan

Suomalaiset luovan työn tekijät ja yrittäjät ovat pääosin tyytyväisiä Euroopan parlamentin 9.3.2004 hyväk-symään ns. Enforcement-direktiiviin. Sillä säädetään toimenpiteistä, joilla halutaan varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen. Tavoitteena on lisäksi yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, taata oikeudenhaltijoille samantasoinen suoja EU:n alueella sekä vahvistaa toimia piratismia ja tekijänoikeuksien loukkaajia vastaan.


Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin selkeällä enemmistöllä 330 -151. Direktiivi menee seuraavaksi EU:n ministerineuvoston käsittelyyn. Sen odotetaan tulevan lopullisesti hyväksytyksi ennen kesän 2004 EU-vaaleja.


Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen TTVK:n varatuomari Antti Kotilaisen mukaan teollis- ja tekijänoikeudelliset loukkaukset ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. ”Niiden taustalla on yhä useammin kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus. Myös verkkoympäristössä, erityisesti ns. vertaisverkoissa tapahtuva musiikin ja elokuvien luvaton levittäminen on haitannut ja hidastanut laillisen verkkokaupan kehittymistä Euroopassa”, Kotilainen korostaa.


Nyt hyväksytty direktiivi muun muassa mahdollistaa sen, että tuomioistuin voi tietyissä tapauksissa määrätä kolmannen osapuolen kertomaan ja paljastamaan laittomien piraattituotteiden lähteen. Sen sijaan oikeuden-haltijat ovat pettyneitä siihen, ettei direktiiviin saatu mukaan rikosoikeudellisia seuraamuksia.


Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen puheenjohtaja, Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä on pääosin tyytyväinen direktiivin sisältöön. ”Direktiivin lopullisen hyväksynnän jälkeen jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa se voimaan kansallisessa lainsäädännössä. Oikeudenhaltijoiden kannalta on tärkeätä, että EU:n piirissä saadaan pikaisesti aikaan yhtenäinen lainsäädäntö, jonka turvin kaikenlaisen piratismin ja tekijänoikeusrikkomusten loukkausten selvittämiseen on nykyistä järeämmät keinot”, Sipilä sanoo.


Eduskunnan käsittelyyn odotetaan piakkoin tekijänoikeuslain muutosesitystä, jolla saatetaan Suomessa voimaan tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi vuodelta 2001. Antti Kotilainen muistuttaa, että tekijänoikeusdirektiivin perusteella oikeudenhaltijoilla tulee olla oikeus hakea kieltotuomiota tai määräystä sellaista Internet operaattoria vastaan, jonka palveluita Internetoperaattorin asiakas käyttää tekijänoikeuden loukkaamiseen. Euroopan parlamentin nyt hyväksymässä Enforcement-direktiivissäkin tätä oikeutta korostetaan.


Suomalaiset oikeudenhaltijat ovat vankasti sitä mieltä, että päivitetyn lain pitää sisältää keinoja, joilla he voivat puuttua mm. teostensa laittomaan nettilevitykseen. ”Nykylain nojalla puuttuminen operaattoreiden toimintaan on todennäköisesti vailla menestymismahdollisuuksia. Mielestämme kaikkien osapuolten oikeusturvan takaamiseksi on välttämätöntä, että oikeuksien turvaamistoimista ja menettelyistä säädetään selkeästi lailla”, Kotilainen sanoo.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset