TTVK ry:n toiminta vuonna 2015

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys. Yhdistys tiedottaa tekijänoikeudesta, antaa tekijänoikeudellista koulutusta, tuottaa aiheeseen liittyvää materiaalia sekä valvoo jäsentensä tekijänoikeuksia ja valtakirjoin edustaa näitä Suomessa tapahtuvissa tekijänoikeudenloukkauksissa.

Vuonna 2015 TTVK:n jäseninä oli 15 eri luovan alan yhdistystä ja yritystä. Jäsenet rahoittavat TTVK:n toiminnan kulut. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta tekijänoikeustiedon lisäämiseen hankekohtaisesti.

Toimintastrategiansa mukaisesti yhdistys puuttui piratismiin ehkäisevällä valvonnalla ja täytäntöönpanolla sekä osallistumalla aihetta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. TTVK jatkoi aktiivisesti myös tekijänoikeudellista tiedotus- ja koulutustyötä.

Tekijänoikeuksien valvonta

TTVK teki vuoden aikana lähes 16 000 alasottoilmoitusta, joista suurin osa koski luvattomasti YouTubeen ladattuja videoita. Internetin lisäksi valvontaa suoritettiin myös kentällä kartoittamalla mm. SM-liigan kisalähetyksiä luvattomasti näyttäviä ravintoloita.

Luvatonta jakamista vertaisverkoissa valvottiin ns. kirjemenettelyllä. TTVK laittoi vuoden aikana vireille markkinaoikeuteen 44 tekijänoikeuslakiin perustuvaa tiedonsaantihakemusta.

Oikeuteen asti edenneistä tapauksista vuoden merkittävin oli TVkaista-rikosasia, jossa TTVK edusti laajaa joukkoa kotimaisia av- ja musiikkialan asianomistajia. Helsingin käräjäoikeus totesi 30.9.2015 antamassaan tuomiossa TVkaistan laittomaksi tilausvideopalveluksi. Tapauksen käsittely jatkuu hovioikeudessa.

TTVK osallistui vuoden aikana tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tekijänoikeuslakiin tuli 1.6.2015 voimaan muutos, joka mahdollistaa estomääräyksen hakemisen piraattisivustoille. Ensimmäinen uuden lain mukainen estomääräyshakemus laitettiin vireille markkinaoikeuteen syyskuun lopussa. Myös muiden välittäjien kuin teleoperaattoreiden rooli piratismin torjunnassa nousi vuoden aikana keskusteluihin. TTVK pyrki osaltaan edistämään yhteistyötä eri välittäjien kanssa.

Tekijänoikeudellinen tiedotus ja koulutus

Yleisölle tarkoitettua maksutonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa annettiin vuoden aikana runsaasti lakimieskoulutuksen saaneen henkilöstön toimesta. TTVK:n henkilöstö kävi myös luennoimassa pyynnöstä tekijänoikeuksista sekä piratismista eri kohderyhmille valtakunnallisesti yhteensä 39 tilaisuudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana TTVK teki luovaa työtä ja tekijänoikeutta käsitteleviä kouluvierailuja vuoden aikana yhteensä 43 peruskoulussa, lukiossa ja ammattikoulussa. Vierailut toteutettiin yhdessä luovan alan edustajien kanssa ja niillä tavoitettiin yli 7500 koululaista. Huhtikuussa 2015 TTVK järjesti yhteistyössä Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY:n kanssa tekijänoikeuspäivän elokuvakiertueen, jossa 12 kaupungin yläkoululaiset kutsuttiin elokuvateatteriin kuulemaan tekijänoikeudesta sekä katsomaan elokuva. Elokuvakiertueella tavoitettiin viikon aikana lähes 3400 oppilasta.

LISÄTIETOJA:

Jaana Pihkala
Toiminnanjohtaja
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
jaana.pihkala(at)antipiracy.fi
puh. 09 6803 4049

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset