TTVK ry:n toiminta vuonna 2017

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys. Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista tekijänoikeuteen ja piratismiin liittyvistä tapauksista, antaa tekijänoikeudellista koulutusta, tuottaa aiheeseen liittyvää materiaalia sekä valvoo jäsentensä tekijänoikeuksia ja valtakirjoin edustaa näitä Suomessa tapahtuvissa tekijänoikeudenloukkauksissa.

Vuonna 2017 TTVK edusti laaja-alaisesti yhteensä 17 suomalaisen luovan alan yhdistyksen ja yrityksen oikeudenhaltijoita Suomessa. TTVK jatkoi vuonna 2017 yhteistyötä myös Motion Pictures Associationin kanssa.

TTVK:n toiminnan kulut katettiin jäsenmaksuilla, joista osa kanavoidaan perinteisesti hyvitysvaroista. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi TTVK:lle erityisavustuksen lapsille ja nuorille kohdistettujen tekijänoikeudellisten kasvatushankkeiden toteuttamiseksi.

TTVK puuttui vuoden 2017 aikana toimintastrategiansa mukaisesti piratismiin ehkäisevällä valvonnalla ja täytäntöönpanolla sekä osallistumalla aihetta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. TTVK jatkoi aktiivisesti myös tekijänoikeudellista tiedotus- ja koulutustyötä. Vuosi oli aktiivinen kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Tekijänoikeuksien valvonta

TTVK teki vuoden aikana reilut 7 200 alasottoilmoitusta, joista suurin osa koski YouTubeen luvattomasti ladattuja videoita. Valtaosa poistoista kohdistui kotimaiseen AV-sisältöön.

Lisäksi TTVK laittoi vuoden aikana vireille 15 tekijänoikeuslakiin perustuvaa tiedonsaantihakemusta markkinaoikeuteen liittyen sisältöjen luvattomaan jakamiseen vertaisverkossa. Tiedonsaantimenettelyn tarkoituksena on lähestyä liittymän haltijaa kirjeitse oikeudenloukkauksen selvittämiseksi. Valtaosa kirjeiden saajista oli TTVK:hon yhteydessä ja oikeudenloukkaus saatiin sovittua. Kahdessa aiemmassa tapauksessa, joissa sovintoon ei päästy ja oikeudenloukkauksista jouduttiin siksi tekemään tutkintapyynnöt, henkilöt tuomittiin sakkoihin sekä maksamaan hyvityksiä ja korvauksia oikeudenhaltijoille.

TVkaista-rikosasiaa käsiteltiin hovioikeudessa keväällä 2017 ja tuomio annettiin 1.6.2017. Käräjäoikeuden syyskuussa 2015 antama tuomio pysyi muuten ennallaan, mutta käräjäoikeudessa tuomittujen hyvitysten lisäksi vastaajat velvoitettiin suorittamaan yhteisvastuullisesti 129 600 euroa hyvitystä TV-yhtiöille näiden kanavasignaalien luvattomasta käytöstä. Tuomio on lainvoimainen ja sille on haettu täytäntöönpanoa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi lokakuussa 2017 ratkaisunsa elokuvien luvattomasta julkisesta esittämisestä Kino Domino -elokuvateatterissa. Päätekijä tuomittiin 75 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen tekijänoikeusrikoksesta ja kirjanpitorikoksesta. Rikoskumppanina toiminut mies tuomittiin tekijänoikeusrikoksesta 30 päiväsakkoon. Molemmat velvoitettiin lisäksi suorittamaan hyvityksiä ja korvauksia. Tuomitut ovat valittaneet hovioikeuteen.

Lisäksi TTVK jatkoi mm. fyysisen piratismin valvontaa, luvattomien SM-liigan kisastudioiden tarkastuksia sekä taidemyyntipaikkojen määrän kartoittamista jälleenmyyntikorvausten seuraamista varten.

Tekijänoikeudellinen tiedotus ja koulutus

TTVK:n tekijänoikeuteen ja täytäntöönpanoon erikoistuneet lakimiehet antoivat koko vuoden ajan maksutonta neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse. TTVK:n henkilöstö kävi myös luennoimassa tekijänoikeuksista sekä piratismista eri kohderyhmille valtakunnallisesti yhteensä 22 tilaisuudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana TTVK teki luovaa työtä ja tekijänoikeutta käsitteleviä kouluvierailuja vuoden aikana yhteensä 38 peruskoulussa, lukiossa ja ammattikoulussa ympäri Suomen. Vierailut toteutettiin yhdessä luovan alan edustajien kanssa ja niillä tavoitettiin lähes 6800 koululaista.

Huhtikuussa vietettävän Tekijänoikeuspäivän kunniaksi TTVK järjesti yhteistyössä Tekijänoikeusakatemian kanssa leffaetukampanjan, jossa etukupongilla pääsi kaksi yhden hinnalla leffanäytöksiin Tekijänoikeuspäivänä. Kampanjassa mukana olevissa teattereissa esitettiin myös 10 päivän ajan tekijänoikeudellista piirrosvideota. Tekijänoikeuspäivän kampanjoihin kuului myös alakoululaisille suunnattu leffakiertue, jossa 12 kaupungin 5-6. luokkalaiset kutsuttiin elokuvateatteriin katsomaan kotimainen elokuva sekä kuulemaan tietoisku tekijänoikeudesta. Elokuvakiertueella tavoitettiin viikon aikana lähes 3000 oppilasta.

TTVK:n ylläpitämä LaillisetPalvelut.fi lisättiin syksyllä osaksi EU-tason laillisten palveluiden portaalia Agorateka.eu. Tutkimustietoa saatiin syksyllä 2017 Taloustutkimuksella teetätetyllä perinteisellä Tekijänoikeusbarometrillä. Lisäksi TTVK osallistui Mediakasvatustorille opetus- ja kasvatusalan Educa-messuilla sekä toimi yhtenä Mediataitoviikon järjestäjäorganisaationa (Tekijanoikeus.fi -palvelunsa nimellä). Vuonna 2016 julkaistu, Tussitaikureiden toteuttama piirrosvideo ”Mistä tulevat kulttuuri ja viihde?” sai alkuvuodesta 2017 jatkoa ”Mitä tekijänoikeus tarkoittaa?” -videon julkaisulla.

Yhteiskunnallinen keskustelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti viime vuonna työryhmän selvittämään tiedonsaantimenettelyn ja tekijänoikeuksien kirjevalvonnan hyviä käytäntöjä ja asiaa koskevien tekijänoikeuslain säännösten ajantasaisuutta. TTVK osallistui aktiivisesti työryhmän työskentelyyn, jonka tuloksena syntyi Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin kohdistuvassa kirjevalvonnassa.

EU-tasolla käynnissä olevat, digitaalisiin sisämarkkinoiden liittyvät lainsäädäntöhankkeet työllistivät myös TTVK:ta. TTVK antoi näihin liittyen vuoden aikana kolme tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa käsittelevää lausuntoa.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset