TTVK täyttää 40 vuotta – neljä vuosikymmentä valvontaa ja viestintää

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) täyttää tänä vuonna 40 vuotta.

TTVK perustettiin tekijänoikeusjärjestö Gramex ry:n yhteyteen vuonna 1979. Vuodesta 2005 TTVK on toiminut itsenäisenä rekisteröitynä yhdistyksenä, joka edustaa laaja-alaisesti luovien alojen toimijoita jäsenorganisaatioidensa kautta.

Valvontaa ja viestintää jo vuodesta 1979

TTVK on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tukee jäsenistönsä edustamien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksien valvontaa Suomessa. TTVK:n päätehtävänä on puuttua luovien sisältöjen luvattomaan käyttöön sekä lisätä kansalaisten tietoisuutta tekijänoikeudesta.

Viime vuosien aikana TTVK on mm. valmistellut piraattisivustoihin kohdistuvia estomääräyshakemuksia, hoitanut oikeudenkäyntejä, poistanut luvattomia sisältöjä YouTubesta sekä tehnyt selvitystyötä liittyen esimeriksi taiteen jälleenmyyntikorvauksiin ja ravintoloiden tarjoamiin urheilulähetyksiin.

TTVK:n toiminnan ytimessä on yleisen tekijänoikeustietoisuuden lisääminen viestinnän keinoin. Asiantuntevan viestinnän tavoitteena on ylläpitää ymmärrystä tekijänoikeuksien sekä tekijänoikeuslain täytäntöönpanon tarpeellisuudesta. Viestinnän rooli on korostunut vuosi vuodelta enemmän.

Piratismin hyväksyttävyys on selkeästi vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuoden 2018 Tekijänoikeusbarometrin mukaan esimerkiksi vain 9 prosenttia väestöstä hyväksyy sisältöjen lataamisen laittomasta lähteestä, kun vuonna 2008 vastaava luku oli 21 prosenttia.

Koulutusta, neuvontaa ja yhteiskunnallista keskustelua

TTVK on saanut myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksia erityisesti lapsille ja nuorille kohdistettujen tekijänoikeudellisten kasvatushankkeiden – esimerkiksi kouluvierailuiden sekä opetusmateriaalien – toteuttamiseksi.

Tekijänoikeuden sekä tekijänoikeuslain täytäntöönpanon asiantuntijaorganisaationa TTVK tarjoaa säännöllisesti koulutusta viranomaisille sekä muille alan toimijoille. Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa viranomaisten edellytykset puuttua tehokkaasti sisältöjen luvattomaan käyttöön. TTVK:n lakimiehet antavat myös kansalaisille yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse.

Lisäksi TTVK osallistuu tekijänoikeuslain täytäntöönpanoon liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkii varmistamaan, että Suomen sekä EU-tason lainsäädäntö takaa oikeudenhaltijalle riittävät keinot puuttua piratismiin.

Yksityikohtaisempaa tietoa TTVK:n toiminnasta löytyy täältä.

Luovien alojen monimuotoisuus näkyy TTVK:n jäsenistössä

Vuonna 2019 TTVK:n jäsenistö koostuu yhteensä 15 luovan alan organisaatiosta: Audiovisual Producers Finland – APFI ry, Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry, Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry, Kuvasto ry, Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry, Suomen elokuvatoimistojen liitto SEL ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Muusikkojen liitto ry, Suomen Musiikintekijät ry, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, RadioMedia ry, MTV oy, Sanoma Media Finland Oy ja Yleisradio Oy.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset