TTVK:n nettivalvonta – Kysymyksiä ja vastauksia

1) Kuinka TTVK valvoo laitonta musiikin jakamista?

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) valvoo ja selvittää musiikin luvatonta nettijakelua oikeudenhaltijoiden valtuuttamana.

Musiikkia jaetaan laittomasti yleisemmin ns. vertaisverkoissa, jossa käyttäjät jakavat keskenään tiedostoja. Valvonta tapahtuu keräämällä julkisesta jakotapahtumasta näyttöpaketti, mistä käy ilmi jaettu aineisto sekä IP-osoite, mistä aineistoa jaetaan. Kotimaiset uutuuslevyt päätyvät laittomaan nettijakeluun yleensä päivän kuluessa albumin virallisesta julkaisusta. Näytön keräämisen jälkeen TTVK hakee tuomioistuimelta määräystä, joka velvoittaa teleoperaattorin kertomaan TTVK:lle kyseisen IP-osoitteen liittymänhaltijan yhteystiedot.

Oikeudenhaltijat eivät itse vuoda aineistoa jakoon laittomille sivustoille.

2) Missä valvonta tapahtuu?

TTVK kohdistaa valvontaa sinne, missä ongelma on suurin.  Nykyisestä p2p-jaosta Suomessa 95 % tehdään BitTorrent -tekniikkaa käyttäen ja tästä johtuen valvontaa on painotettu viime vuosina enemmän kyseiseen vertaisverkko-ohjelmaan. BitTorrent -tekniikan suosio perustuu siihen, että aineistoa itselleen lataava henkilö jakaa samalla muille BitTorrent -käyttäjille jo saamaansa aineistoa. Tällöin verkkoon muodostuu eräänlaisia jakoparvia, jossa tiedostojen osat liikkuvat nopeammin käyttäjiltä toisille. BitTorrent -tekniikka on käytössä maailman suurimmalla laittomalla piraattisivustolla The Pirate Bay:llä. Myös esim. IsoHunt ja Torrentz.eu ovat suosittuja torrent-palvelimia.

3) Mitä BitTorrent -ohjelman käyttö edellyttää?

Tiedoston lataaminen torrent-palvelimelta edellyttää asiakasohjelman asentamista ensin omalle koneelle. Opera -nettiselaimessa on BitTorrent asiakasohjelma sisäänrakennettuna, jolloin ennen latauksen aloittamista selain ilmoittaa kyseessä olevan torrent-tiedosto ja että ladattava tiedosto tulee samalla jakoon muille.

Käytetyin asiakasohjelma on Azureus, jonka nykyinen versio on nimeltään Vuze. Muita torrent-ohjelmia ovat mm. uTorrent, Transmission ja BitComet.

4) Millä oikeudella TTVK valvoo vertaisverkkoja?

Laiton jakaminen vertaisverkoissa lähti Suomessa rajuun kasvuun vuonna 2004. TTVK kerää näyttöä oikeudenloukkauksista oikeudenhaltijoiden valtuuttamana. Tekijänoikeudenloukkaus on asianomistajarikos, joten oikeudenhaltijoiden on itse toimitettava näyttö loukkauksesta viranomaisille.

Vertaisverkkojakaminen on suosituilla piraattipalvelimilla täysin avointa, joten näytön kerääminen ei loukkaa yksityisyydensuojaa. Riittää, että dokumentoidaan valvonnan kohteena olevalla palvelimella tapahtuva tiedoston jako. Aluksi TTVK teki yksittäisistä jakajista tutkintapyyntöjä, ja niiden johdosta annettiin 2006-2009 useita kymmeniä rikostuomioita. Nykyään näyttö kerätään samalla tavoin mutta oikeudenloukkaukset pyritään selvittämään ensi sijassa pehmeämmin keinoin.

5) Kuinka valvontaprosessi etenee?

Näyttö laittomasta jakamisesta tallennetaan näyttöpakettiin, jonka jälkeen TTVK pyytää tuomioistuinta määräämään teleoperaattorin luovuttamaan liittymänhaltijan yhteystiedot oikeudenhaltijoille. Tämän jälkeen TTVK informoi liittymänhaltijaa kirjeitse siitä, että tämän liittymää käytetään lainvastaiseen toimintaan, ja pyytää ottamaan yhteyttä asian selvittämiseksi. Tarkoituksena on selvittää tapahtunut oikeudenloukkaus ja varmistaa, että kyseistä liittymää ei enää jatkossa käytetä tekijänoikeutta loukkaavaan toimintaan. Mikäli on perusteita vaatia hyvitystä ja kulukorvauksia, pyritään niistä sopimaan vapaaehtoisesti. Valtaosassa tapauksia näin tapahtuukin. Aina liittymänhaltija ei kuitenkaan pysty – tai ole halukas – selvittämään oikeudenloukkausta TTVK:n kanssa. Tällöin harkitaan tapauskohtaisesti jatkotoimia, joista tutkintapyyntö poliisille on yksi mahdollisuus.

6) Onko muita keinoja puuttua laittomaan nettijakeluun?

Toistaiseksi, oikeudenhaltijoiden esityksistä, huolimatta ei ole.  Oikeudenhaltijat ovat esittäneet ns. varoituskirjemallia, jossa teleoperaattorit lähettäisivät asiakkailleen huomautuksia oikeudenhaltijoiden havaitsemista tekijänoikeusloukkauksista. Asiaa koskeva lakiesitys raukesi ajan puutteen takia edellisellä vaalikaudella.  Uusi hallitus ei ole halunnut ottaa asiaa uudestaan esille.

Laittomiin palveluihin on Suomessa puututtu pyytämällä tuomioistuinta velvoittamaan kolmea suurinta teleoperaattoria estämään asiakkaidensa pääsy laittomalle The Pirate Bay -sivustolle. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista puuttumista piraattisivustoihin,
jotka sijaitsevat EU:n ulkopuolella tai joiden ylläpitäjiä ei tunneta. 

 

Tekijänoikeutta ja piratismia käsitteleviä esitteitä (mm. ”Mitä sinun tulisi tietää lastesi Internetin käytöstä?” on vapaasti ladattavissa alla olevista linkeistä:

http://antipiracy.fi/aineistot/

http://www.tekijanoikeus.fi/oppimateriaalia-kouluille

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset