Tutkimus: Myös piraattipalveluiden käyttäjät kannattavat piratismiin puuttumista

Tuoreen piratismia käsittelevän tutkimuksen mukaan yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kannattaa puuttumista piraattitiedostojen luvattomaan nettijakeluun. Myös piraattipalveluita itse käyttäneistä yli seitsemän kymmenestä on tätä mieltä. Tehokkaaksi keinoksi vähentää piratismia koettiin laittomiin sivustoihin kohdistetut estomääräykset, jotka ovat tällä hetkellä esillä hallituksen esityksessä tekijänoikeuslain muuttamiseksi.

Tiedot perustuvat Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan tutkimukseen, joka tehtiin Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta. Yhteensä 2015 henkilön otannalla kyseessä on tavallista laajempi verkkopiratismia käsittelevä tutkimus.

Korvaukset kuuluvat teoksen tekijälle

Tutkimuksen mukaan 91 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että tekijänoikeudellisesti suojattujen sisältöjen luvattomaan nettijakeluun tulee puuttua. 15-24-vuotiaista nuorista tätä mieltä on 85 prosenttia. Niistäkin, jotka myönsivät itse käyttäneensä piraattipalveluita kuluneen vuoden aikana, selkeä enemmistö (71 %) kannattaa piratismiin puuttumista.

Tutkimuksessa esitettiin myös väittämiä, joiden tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että suuren enemmistön kanta on teosten tekijöiden puolella. Vastaajista 95 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä, että luovan työn tekijöiden tulee saada korvausta sen mukaan, miten paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. 82 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä, että laittomaan jakamiseen syyllistyneen henkilön tulee olla velvollinen maksamaan loukkauksen laajuuden mukaista korvausta teosten tekijöille.

Tehokkaana pidetyt estomääräykset esillä hallituksen esityksessä

Vastanneista 78 prosenttia pitää piraattisivustoille pääsyn estämistä hyvin tai jokseenkin tehokkaana tapana puuttua laittomaan jakeluun.

Suomessa pääsy Pirate Bay-palveluun on tuomioistuimen päätöksellä estetty tällä hetkellä kolmen suurimman teleoperaattorin asiakkailta. Nykyisen lain mukaan tuomioistuin voi antaa estomääräyksiä vain niille piraattisivustoille, joiden ylläpitäjien henkilöllisyydet ovat tiedossa.

”Oikeudenhaltijat ovat jo pitkään toivoneet lakimuutosta, joka mahdollistaisi puuttumisen ulkomailta käsin toimiviin sekä ylläpitäjiltään tuntemattomiin piraattipalveluihin. Nyt olisi hyvä tilaisuus saada tähän tarvittavat työkalut, sillä asia on eduskunnan käsittelyssä”, kertoo Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15-79-vuotiaat mannersuomalaiset, joita haastateltiin puhelimitse. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 2015 henkilöä. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tutkimuksen keskimääräinen virhemarginaali on ±2,2 prosenttiyksikköä. Haastattelut toteutettiin aikavälillä 18.8.-9.9.2014.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset