Tutkimus: Piratismi edelleen merkittävä ongelma AV-alalle Pohjoismaissa

Ruotsalainen Mediavision on tehnyt kyselytutkimuksen AV-sisältöjen piratismista Pohjoismaissa. Tarkastelun kohteena selvityksessä on suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten harjoittama elokuvien sekä TV-sarjojen lataaminen ja suoratoisto laittomista palveluista.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttavat AV-sisältöjä piraattisivustoilta muita Pohjoismaita vähemmän. Arviolta kahdeksan prosenttia 15-74-vuotiaista suomalaisista lataa tai suoratoistaa elokuvia ja TV-sarjoja laittomista palveluista. Tulos on linjassa Taloustutkimuksen vuosittain tekemän Tekijänoikeusbarometrin kanssa. Yleisintä piratismi on Ruotsissa, jossa selvityksen mukaan peräti 28 prosenttia eli lähes kolmannes väestöstä kuluttaa AV-sisältöjä laittomista lähteistä. Norjassa vastaava luku on 18 prosenttia, Tanskassa 10 prosenttia.

Positiivisesta vertailusijoituksestaan huolimatta piratismi on kuitenkin edelleen merkittävä ongelma AV-alalle Suomessakin. Mediavisionin tutkimuksen mukaan Suomessa on kuukausittain arviolta 325 000 henkilöä, jotka yhteensä vuoden aikana kuluttavat laittomasta lähteestä jopa 15 miljoonaa elokuvaa ja 29 miljoonaa TV-sarjan jaksoa.

”On huolestuttavaa, että lukuisista hyvistä viihdepalveluistamme huolimatta elokuvia ja muita AV-sisältöjä kulutetaan edelleen merkittävissä määrin laittomista lähteistä. Piraattisivustot tekevät jatkuvaa bisnestä laittomalla toiminnallaan heikentäen samalla suoraan AV-alan sekä laillisten palveluiden toimintaedellytyksiä,” sanoo Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistinen.

”On hyvä, että muihin Pohjoismaihin verrattuna olemme piratismin osalta paremmassa asemassa. Siitä huolimatta tutkimuksesta ilmenevä piratismin volyymi osoittaa, että täytäntöönpanotoimille on edelleen tarvetta AV-alan toimintaympäristön turvaamiseksi,” toteaa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.

Ongelman laajuus käy vielä selvemmin ilmi, kun Pohjoismaiden lukuja tarkastellaan kokonaisuutena: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ladataan tai suoratoistetaan vuosittain yhteensä 172 miljoonaa elokuvaa ja 323 miljoonaa TV-sarjan jaksoa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
puh. 09 6803 4049

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset